Pai Gow Poker

Pai Gow

 • Gepubliceerd op:  .
 • Leestijd: 18 min.
 • Geüpdated: 21-02-2024.
 • Gecontroleerd door:

  Auteur

  Michael Fancher

Pai Gow Poker

Pai Gow Poker is een spel dat in Amerika is bedacht. Het spel is geïnspireerd op een populair spel in Azië, dat met dominostenen wordt gespeeld. Bij Pai Gow Poker wordt door de speler tegen de bank gespeeld. Bijzonder aan dit spel is dat er een joker in het spel zit. In Nederland wordt het spel in een paar casino’s aangeboden. In de rest van de wereld is het op meer plekken te vinden, en ook online casino’s bieden het regelmatig aan. In Nederland is het pas toegestaan om het daar te spelen na de hervorming van de wet op de kansspelen in 2021.

Spelregels van Pai Gow Poker

Je speelt Pai Gow Poker aan een tafel die wat betreft de afmetingen wel wat lijkt op de speeltafels van Blackjack en van Straight Punto Banco. Voor het spel wordt één deck kaarten gebruikt van 53 kaarten. Dat komt doordat de joker onderdeel is van het spel. Voor de rangorde van de combinaties geldt de standaard die voor vrijwel alle pokerspellen wordt gebruikt. Er is echter één combinatie meer, namelijk die waar een joker deel van uitmaakt. In het volgende overzicht vind je de pokercombinaties voor Pai Gow Poker.

Naam combinatieOmschrijving
Five of a kind Azen4 azen en de joker
Royal Flush5 kaarten van dezelfde soort van tien tot en met aas
Straight Flush5 opeenvolgende kaarten van dezelfde soort
Four of a kind4 kaarten met dezelfde waarde
Full House3 kaarten met dezelfde waarde én 2 kaarten met dezelfde waarde
Flush5 kaarten van dezelfde soort
Straight5 opeenvolgende kaarten van verschillende soorten
Three of a kind3 dezelfde kaarten én 2 dezelfde kaarten
Two Pair2 keer 2 kaarten met dezelfde waarde plus een willekeurige kaart
One Pair2 kaarten met dezelfde waarde plus 3 willekeurige kaarten
High Card5 niet gelijke kaarten

De joker bij Pai Gow Poker

Bij Pai Gow Poker mag de joker wel worden gebruikt, maar niet voor veel doeleinden. De enige kaart waarvoor hij mag worden ingezet als aas om de combinatie five of a kind azen te maken. Verder mag de joker alleen worden gebruikt om een straat, een flush of een straight flush te maken. Je kunt dus geen combinaties maken als een five of a kind koningen. De joker mag ook niet worden gebruikt om van twee paar een full house te maken.

Pai Gow Poker Speluitleg

Bij Pai Gow Poker krijg je zeven kaarten, waar twee combinaties mee gemaakt moeten worden. Bij het inzetten moet de combinatie van vijf kaarten (beneden) sterker zijn dan de combinatie van twee kaarten (boven). Bij een verkeerde sortering, als de combinatie boven sterker is dan die van beneden, is de hand ongeldig. In fysieke casino’s ben je dan de inzet kwijt. Als je Pai Gow Poker speelt in een online casino komt een verkeerde sortering niet voor. Als je dat probeert krijg je een foutmelding, die pas verdwijnt als je de kaarten wel correct op volgorde legt.

Hoe ziet een speelronde er bij Pai Gow Poker uit?

Zoals bij veel gokspellen is een speelronde ook bij Pai Gow Poker verdeeld in drie onderdelen. Het begint met de inzet, daarna volgt het spel en tenslotte wordt in de Showdown bepaald wie er wint en verliest.

Inzet plaatsen

Voordat je kaarten krijgt moet je als speler beslissen hoe hoog je wilt inzetten voor een speelronde bij Pai Gow Poker. De inzet is gebonden aan grenzen die door het casino worden bepaald. Wat de minimum en maximum inzet is kun je vinden op bordjes naast de speeltafel. Als je online speelt zorgt de software ervoor dat je inzet binnen de door het casino gestelde normen blijft.

De volgorde van het delen bepalen

Bij Pai Gow Poker maakt het uit welke speler als eerste zijn kaarten krijgt van de dealer. Dat werd vroeger bepaald met behulp van een speciale dobbelsteen. In sommige fysieke casino’s wordt die nog steeds gebruikt. Sommige casino’s werken voor het selecteren van de eerste speler voor Pai Gow Poker met drie dobbelsteen in een beker. Maar er wordt ook vaak gebruik gemaakt van een digitaal systeem, waarbij de winnende speler door middel van een lampje op de tafel wordt aangewezen. Alle methoden zorgen ervoor dat de speler die als eerste de kaarten krijgt bij Pai Gow Poker op een eerlijke manier wordt bepaald.

Pai Gow Poker wordt met zes spelers en een dealer gespeeld. Er staan dus zeven stoelen rondom de speeltafel. Of alle stoelen bezet zijn maakt niet uit. Bij het delen wordt voor iedere stoel een stapeltje van zeven kaarten neergelegd. De kaarten die bij de lege stoelen staan worden meteen weer opgeruimd en zitten niet meer in het spel. Ook de vier kaarten die overblijven na het delen doen niet meer mee bij Pai Gow Poker. Het delen gebeurt vaak automatisch. De dealer drukt op een knop en dan worden de kaarten in stapeltjes van zeven uitgespuugd door een apparaat.

In een online casino wordt niet met zes spelers gespeeld, tenzij je in een live casino via een webcam Pai Gow Poker speelt tegen een echte dealer. Bij het virtuele spel in een online casino speel je één op één Pai Gow Poker tegen de bank.

Kaarten sorteren

Bij Pai Gow Poker is het delen van de kaarten en het sorteren een belangrijk onderdeel van het spel.

Casinospel Pai Gow Poker

Het delen van de kaarten

Nadat bepaald is welke speler de eerste kaarten ontvangt worden de kaarten werkelijk gedeeld. Dat gaat tegen de klok in, waarbij uiteraard wordt gestart bij de speler die door de dobbelstenen is aangewezen. Zodra de kaarten bij Pai Gow Poker zijn gedeeld mogen de spelers die bekijken. Je mag daarover niet communiceren met de andere spelers aan de tafel.

Sorteren van de kaarten

Bij Pai Gow Poker is het sorteren van de kaarten het belangrijkste onderdeel van het spel. Dat mag je niet naar eigen inzicht doen, maar je moet je aan een aantal regels houden. Het is de bedoeling dat je met de zeven kaarten twee handen maakt: één van vijf kaarten en één van twee. De hand van vijf kaarten moet bij Pai Gow Poker een hogere rangorde hebben dan de combinatie van twee.

Je gaat met jouw twee combinaties bij Pai Gow Poker de strijd aan met de twee pokerhanden van de dealer. Als je met beide combinaties wint levert dat één keer de inzet op. Als je beide handen verliest ben je de inzet kwijt. Bij winst van één combinatie en verlies van de andere speel je gelijk. Als je exact dezelfde combinatie hebt als de dealer, betekent dat ook dat je verliest.

De combinatie met twee kaarten heet bij Pai Gow Poker ‘boven’. De Engelse termen zijn ‘in front’, ‘on top’, ‘small’, ‘low’ of ‘minor’. De combinatie die bestaat uit vijf kaarten heet in het Nederlands ‘beneden’. In het Engels wordt dit ‘back’, ‘behind’, ‘bottom’, ‘high’ of ‘the big’ genoemd.

Na afloop van het sorteren

De dealer geeft de spelers bij Pai Gow Poker ruimschoots de tijd om de kaarten te sorteren. Er is geen tijdslimiet voor het beslissen hoe je de kaarten in combinaties van vijf en twee kaarten neerlegt. Als je er als speler uit bent hoe je wilt spelen leg je de combinaties in de daarvoor bestemde vakken op de speeltafel. In de fysieke casino’s wordt het vak voor boven aangegeven met de L van low. Het vak voor beneden heeft de aanduiding H van high. In online casino’s wordt het vak voor boven ‘2nd highest’ of ‘top’ genoemd. Het vak voor beneden heet daar ‘Highest’.

De kaarten met de combinaties worden bij Pai Gow Poker gesloten in de vakken gelegd. Het is immers niet de bedoeling dat de andere spelers of de dealer je kaarten kunnen zien. Daarna geef je aan dat je klaar bent met het sorteren. Zolang de andere spelers aan de tafel nog aan het sorteren zijn, mag je je eigen kaarten nog weer oppakken om ze toch op een andere manier te sorteren. Omdat het sorteren soms erg lastig kan zijn kun je daarbij hulp krijgen van de dealer. Die vertelt je wat de gebruikelijke manier van sorteren is voor jouw zeven kaarten. Bij een online casino kun je een knop gebruiken die de kaarten automatisch voor jou sorteert. Dat heet de House Way.

De dealer gaat zijn kaarten sorteren

Als alle spelers klaar zijn met het sorteren van hun kaarten voor Pai Gow Poker, laat de dealer zijn kaarten zien. Ook hij maakt daar twee combinaties van en legt de kaarten vervolgens op de daarvoor bestemde vakken op de speeltafel. Ook hij heeft nu een combinatie van twee kaarten en een combinatie van vijf kaarten. De dealer moet zich bij het sorteren van de kaarten houden aan de regels van het casino. Dat wordt de House Way genoemd. Het is een voorschrift voor het sorteren van de kaarten bij Pai Gow Poker. De dealer heeft die uit zijn hoofd geleerd.

Zodra de dealer zijn kaarten laat zien en begint om deze te sorteren is het voor de spelers niet toegestaan om hun kaarten nog aan te raken. Ze mogen ook niet snel even controleren of je wel de juiste volgorde hebben neergelegd. Spelers die dat toch doen veroorzaken een ongeldige hand bij Pai Gow Poker. Dan zijn ze hun inzet kwijt.

Pai Gow Poker Spelen

Showdown

Als alle kaarten op tafel liggen is dat het moment bij Pai Gow Poker om de winnaar aan te wijzen en de uitbetaling te regelen. Dat heet de showdown.

Bepalen wie er wint

Om te controleren wie de winnaars zijn, draait de dealer de combinaties van de spelers één voor één om. De eerste speler van wie de kaarten worden bekeken bij Pai Gow Poker is de speler rechts naast de dealer. Er zijn ook casino’s waar de speler die zijn kaarten het eerst heeft gekregen als eerste wordt gecontroleerd.

Bij het controleren wordt eerst de combinatie van de twee kaarten open gelegd. Daarna die van de vijf kaarten. De dealer bepaalt meteen of de speler wint of verliest en hij betaalt ook meteen uit. Dit wordt bij Pai Gow Poker beurtelings voor alle spelers gedaan. Daarna worden alle kaarten door de dealer van de tafel gehaald. Pas dan is het voor de spelers toegestaan om hun winst te pakken. Ook kunnen ze opnieuw inzetten voor een volgend spel. Uiteraard kun je als speler bij Pai Gow Poker je inzet en de winst laten staan voor het volgende spel.

Strategie bij Pai Gow Poker

Bij Pai Gow Poker kan een speler voor de bank spelen. Desondanks is het een spel waarbij het casino een ingebakken voordeel heeft. Je kunt op een avond waarop het mee zit als speler wel met winst naar huis gaan, maar op de lange termijn zal het casino altijd financieel als winnaar uit de bus komen. Hoe groot het huisvoordeel bij Pai Gow Poker is heb je als speler zelf in de hand. Als je het spel goed speelt volgens een vaste strategie maakt dat veel verschil. In dat geval zal het huisvoordeel erg klein zijn.

Bij de strategie voor Pai Gow Poker die hier wordt beschreven wordt er vanuit gegaan dat er geen bonusspel wordt gespeeld. Als je besluit om dat wel te doen betekent het dat de strategie behoorlijk kan afwijken. Dat komt doordat er bij bonusspellen veel uitbetaald wordt als hoge combinaties worden gelegd. In die gevallen is dat soms strijdig met het opbreken van combinaties. Als deze situatie zich voordoet wordt aangeraden om die hoge combinaties te leggen en de winst voor de volledige hand op te offeren. Vanwege de hoge uitbetaling bij de bonus is dat rendabel.

Precisie belangrijk bij toepassen van de strategie

Hoewel het niet moeilijk is om de hieronder beschreven strategie voor optimaal spel bij Pai Gow Poker aan te leren, moet je de regels wel nauwkeurig toepassen. Want als je structureel maar een heel klein foutje maakt kan dat op de lange termijn toch voor veel verlies zorgen. Om fouten te voorkomen kun je de regels uitprinten en meenemen naar het casino. Dat is op veel plekken toegestaan, als je er maar voor zorgt dat het spel daardoor niet teveel wordt vertraagd. Bij online casino’s zal niemand je tegenhouden als je de strategie erbij pakt, want daarvoor zit je thuis. Sterker nog, het casino zal je zelfs hulp aanbieden om zo goed mogelijk volgens de regels van Pai Gow Poker te spelen.

Strategie zonder een paar bij Pai Gow Poker

Als je geen paar hebt houd je de hoogste kaart bij Pai Gow Poker even apart. De twee kaarten die nu het hoogste zijn worden gebruikt voor de hand boven. Nu pak je de kaart die je tijdelijk had weggelegd. Die wordt, samen met de vier overgebleven kaarten, gebruikt voor de hand beneden.

Strategie met één paar bij Pai Gow Poker

Als er tussen je kaarten een paar zit, moet dat worden gebruikt voor de beneden hand. Van de overige kaarten gebruik je de twee hoogste voor de boven hand.

Pai Gow Poker

Strategie voor twee paar bij Pai Gow Poker

Als er bij de zeven kaarten twee paren zijn moet je opletten op de hoogte van de paren. Daarbij zijn drie groepen te onderscheiden. Een Laag Paar bestaat uit twee kaarten in de range van 2-2 tot 6-6. Een Medium Paar wordt gevormd door kaarten tussen 7-7 en 10-10. Een Hoog Paar wordt gevormd door alle hogere combinaties, die J-J tot en met A-A. Het hangt van de groepen af op welke wijze je de paren bij Pai Gow Poker moet gebruiken.

Twee lage paren worden samen met de laagste overgebleven kaart gebruikt voor de beneden hand. De hoogste twee overgebleven kaarten vormen de boven hand.

Bij een laag paar en een medium paar wordt het lage paar bij Pai Gow Poker gebruikt voor de boven hand. Het medium paar wordt gebruikt in de beneden hand. Daarop is een uitzondering. Als één van de andere kaarten een aas is wordt die gebruikt voor de boven hand. De twee paren zijn dan onderdeel van de beneden hand. Als je een laag paar en een hoog paar hebt gelden dezelfde regels. Je moet het woord ‘medium paar’ dan vervangen door ‘hoog paar’.

Bij twee medium paren wordt het hoogste van de twee gebruikt voor de beneden hand. Ook hier is weer sprake van een uitzondering als je een aas hebt. In dat geval wordt die gebruikt voor de boven hand. De twee medium paren zijn dan onderdeel van de beneden hand.

Bij een medium paar en een hoog paar of bij twee hoge paren zet je het laagste paar in de hoge hand en het hoogste paar beneden.

Bij een paar azen en een willekeurig ander paar wordt het paar azen altijd voor de beneden hand gebruikt. Het andere paar vormt altijd de boven hand.

Strategie bij drie paar bij Pai Gow Poker

Bij drie paar is de strategie eenvoudig toe te passen. Het hoogste van de drie paren wordt gebruikt voor de boven hand. De andere twee paren met de overgebleven kaart zijn bestemd voor de beneden hand.

Strategie bij three of a kind bij Pai Gow Poker

Bij een three of a kind is het nooit verstandig om de kaarten op te splitsen. Daar is één uitzondering op, namelijk als je drie azen hebt. In dat geval speel je één aas boven en twee azen beneden.

Strategie bij twee three of a kinds bij Pai Gow Poker

Bij twee three of a kinds wordt de hoogste opgebroken. Die gebruik je voor de boven hand. De andere kaarten komen in de beneden hand. Het is niet nodig om een Full House te maken.

Strategie voor alle straten en flushes bij Pai Gow Poker

Bij deze starthand van Pai Gow Poker moet je goed opletten. Het gaat om alle straten, flushes, straight flushes en royal flushes plus nog twee kaarten. Controleer eerst of je naast deze combinaties nog andere combinaties hebt waarmee je kunt beginnen.

Als je geen paar hebt leg je eerst de straat, flush, straight flush of royal flush beneden. Bij kaarten waarbij je al die combinaties kunt leggen kies je voor die combinatie, waarbij de hoogste kaarten overblijven om die voor de boven hand te gebruiken.

Pai Gow Poker Uitleg

In het geval dat er één paar is naast de straat, flush, straight flush of royal flush wordt het paar voor de boven hand gebruikt. De voorwaarde daarbij is dat je dan beneden nog altijd de straat, flush, straight flush of royal flush kunt leggen.

Bij een combinatie met twee lage paren wordt de straat of flush gespeeld. De uitzondering hierop is als je de twee lage paren beneden kunt spelen met minstens een aas in de hoge hand. In alle andere gevallen moet je de bekende strategie volgen voor twee paren. Dat is de strategie waarbij de paren worden verdeeld in de groepen laag, medium en hoog.

Bij een combinatie van een straat of flush met een three of a kind wordt die laatste opgebroken. Het paar dat overblijft is bedoeld voor de boven hand.

Strategie bij full house bij Pai Gow Poker

Een full house wordt bij Pai Gow Poker opgebroken. Het paar is bedoeld voor de boven hand en de three of a kind voor beneden. Daarop is één uitzondering. Dat is als je de mogelijkheid hebt om een aas en een koning boven te leggen en als het paartje tegelijkertijd bestaat uit tweeën.

Bij een full house met nog een paar wordt het hoogste van de twee paren boven gebruikt. De full house komt samen met het laagste paar beneden.

Bij een full house en een three of a kind wordt die laatste opgebroken. Het hoogste paar is dan bedoeld voor de boven hand.

Strategie bij four of a kind bij Pai Gow Poker

Bij vier dezelfde kaarten is de strategie bij Pai Gow Poker afhankelijk van de waarde van de kaarten. In het volgende overzicht is te zien hoe je dan moet handelen.

CombinatieStrategie
4 x 2 tot en met 4x 6Samen houden en de overblijvende kaarten boven leggen
4 x 7 tot en met 4 x 10Opbreken, tenzij een koning / aas boven kan worden gelegd
4 x boer, vrouw of koningOpbreken, tenzij er een aas boven kan liggen
4 x aasOpbreken om een paar azen boven te leggen

Bij four of a kind en een paar is het paar voor de hand boven en gaat de four of a kind naar beneden. Bij four of a kind en three of a kind wordt de laatste opgebroken. Die komt in de boven hand terecht en de overige kaarten gaan naar beneden.

Strategie bij five of a kind azen bij Pai Gow Poker

Five of a kind azen kun je alleen maken als je vier azen krijgt en een joker. De joker kan alleen daarvoor worden gebruikt, en als kaart om een straat of flush te maken. Maar niet als aanvulling van een four of a kind met andere kaarten. Bij een five of a kind azen wordt de combinatie opgesplitst in een paar azen boven en een three of a kind azen beneden. Als er ook nog een paar beschikbaar is wordt dat gebruikt om beneden een full house te maken.

Volledig overzicht spelregels Pai Gow Poker

Pai Gow Poker is een combinatie van het oude Chinese spel Pai Gow en het Amerikaanse Pokerspel. Dit pokerspel wordt met 52 kaarten en een joker gespeeld. De Joker wordt gebruikt voor een Aas of om een Straight of Flush af te ronden. Bij Pai Gow Poker gaat het erom wie de beste hand heeft, de casino speler of de Bankhouder. Iedere speler kan vragen om Bankhouder te worden. Mocht dit gebeuren dan worden de handen van alle casino spelers vergeleken met die van de Bankhouder en niet met die van de deler. De Bankhouder heeft wel te maken met een aantal regels; hij betaalt alle winnaars uit eigen zak en ontvangt alle verloren winsten. Daarnaast wint de nieuwe bankhouder alle ties. Het spel kan soms uren duren omdat het spel vaak erg traag verloopt en door de hoeveelheid ties per spel.

Pai Gow Poker Online

Hoe wordt Pai Gow Poker gespeeld?

Iedere speler plaats zijn inzet in het midden van de tafel. De Croupier gooit vervolgens met de dobbelstenen om te bepalen wie de eerste kaarten mag ontvangen. Als dit bepaald is, ontvangt elke casino speler 7 kaarten waarmee twee pokerhanden gevormd moeten worden. Eentje met 2 kaarten, de low hand, en eentje met 5 kaarten, de high hand. De 5 kaarten hand zijn de 5 beste kaarten. Deze moet dan ook hoger zijn dan de 2 kaarten hand. Om het spel te winnen, moeten beide handen hoger zijn dan die van de Bankhouder. Als de hand van de casino speler hetzelfde is als die van de Bankhouder dan het een tie en wint de Bankhouder.

De uitbetaling

Een casino speler moet beide handen volledig winnen voordat hij uitbetaald wordt. Alle winsten worden in een keer uitbetaald minus de commissie (5 procent). Er hoeft geen commissie betaalt te worden door het casino als de casino speler verloren heeft. Als beide handen van de deler winnen dan gaat het huis met de winst er vandoor. Alle andere combinaties leveren een push op.

Het huis voordeel bij Pai Gow Poker is 2,5 procent.

Bij Pai Gow is de rangschikking dezelfde als bij de klassieke Poker.

 • Five Aces: Aas-Aas-Aas-Aas-Joker.
 • Royal Flush: 10-Boer-Vrouw-Koning-Aas van dezelfde soort.
 • Straight Flush: Vijf kaarten van dezelfde soort in volgorde (bij voorbeeld, harten 6-7-8-9-10).
 • Four-of-a-kind: Vier kaarten van dezelfde waarde. Hebben de croupier en de speler beide een Four-of-a-Kind dan wint degene met het hoogste aantal cijfers.
 • Full House: Three-of-a-kind en een paar.
 • Flush: Vijf kaarten van dezelfde soort, ongeacht de volgorde.
 • Straight: Net zoals een ‘Straight Flush’ maar de kaarten zijn niet van dezelfde soort. Dus vijf verschillende soorten kaarten maar die op elkaar volgen.
 • Three-of-a-kind: Drie kaarten met dezelfde waarde.
 • Two Pair: Twee paren.
 • A Pair: Twee kaarten met dezelfde waarde.
 • High Card: Als geen van de casino spelers minstens een paar heeft dan wint de kaart met de hoogste waarde.

FAQ Pai Gow Poker

Wat is het effect van verkeerd sorteren van de kaarten bij Pai Gow Poker?

Bij een foute sortering van een hand in een fysiek casino wordt de hand ongeldig verklaard. Je bent de inzet dan kwijt. In online casino’s wordt door de software voorkomen dat je een foute sortering kunt neerleggen.

Welk aantal jokers zit er in Pai Gow Poker?

Voor Pai Gow Poker wordt een volledig deck kaarten gebruikt. Naaste de 52 gewone kaarten is er één joker. Die kun je gebruiken om een straat of een flush te maken, en als aas bij de combinatie five of a kind azen.

Kun je veel winnen bij Pai Gow Poker?

Bij het basisspel kun je één keer je inzet winnen. Er worden ook bonusspellen aangeboden, waarbij je met hoge combinaties veel kunt winnen. De hoogte van de winst van deze bonusgames verschilt per casino.

Welke speler krijgt als eerste de kaarten bij Pai Gow Poker?

Voor het bepalen van de speler die het eerst zijn kaarten gedeeld krijgt wordt een spel gebruikt. Dat werkt digitaal met een nummer generator. Een lampje op de tafel of een display met een getal geeft aan welke speler de gelukkige is. Vroeger werd de startspeler bij Pai Gow Poker aangewezen met een speciale dobbelsteen. Er zijn niet veel casino’s meer waar dit wordt gedaan. Bij het delen krijgt de speler die is geselecteerd door de nummergenerator als eerste zijn kaarten. Daarna worden die beurtelings uitgedeeld aan de spelers die naast hem zitten. Dat gebeurt in een volgorde tegen de klok in. De dealer krijgt zijn kaarten als laatste.

Hoeveel kaarten krijgt een speler in Pai Gow Poker?

Bij Pai Gow Poker wordt gespeeld met 7 kaarten, waar twee handen mee moeten worden gelegd.

Welk nut heeft de joker in Pau Gow Poker?

De joker kan worden ingezet als aas om een five of a kind azen te maken, en als kaart om een straat of flush te vormen.

Aan welke eisen moeten de handen bij Pai Gow Poker voldoen?

De bovenste hand bestaat uit twee kaarten en de onderste hand uit vijf. De belangrijkste regel is dat de bovenste hand een hogere waarde moet hebben dan de onderste hand. De bovenste hand moet dus de onderste verslaan.

Wat is de best mogelijke configuratie bij Pai Gow Poker?

De beste combinatie is vier azen en een joker. Dan volgen de Royal Flush en de lagere combinaties, zoals die bekend zijn van andere pokerspellen.

Welke straat is de hoogste in Pai Gow Poker?

Een straat die begint bij 10 is de hoogst mogelijke bij Pai Gow Poker. De op één na hoogste straat begint met een aas en eindigt bij de vijf. De waarde van de straten is afwijkend in vergelijking met andere pokerspellen. Daar is een straat die begint met een 9 en eindigt met een koning het hoogst.

Hoe bepaalt de dealer zijn hand in Pai Gow Poker?

De dealer legt als laatste zijn combinaties op tafel. Hij sorteert die volgens de regels van het casino. Dat worden de Way of House Rules genoemd. Deze moet de dealer uit zijn hoofd kennen. Als je als speler hulp vraagt aan de dealer zal hij zijn advies baseren op dezelfde House Rules. Als je in een online casino Pai Gow Poker wilt spelen zijn deze regels op de site van het casino na te lezen.

Waar gaat de winst bij Pai Gow Poker naartoe bij een gelijkspel?

Bij de beneden hand komt het niet zo vaak voor dat de dealer exact hetzelfde neerlegt als een speler, maar bij de boven hand wel. In dat geval is er sprake van een gelijkspel. De dealer wordt dan als winnaar uitgeroepen. Dat is een voordeel voor het casino.

Wordt er bij Pai Gow Poker gewerkt met een commissie?

Het is gebruikelijk dat er bij Pai Gow Poker 5 procent commissie wordt berekend over elke inzet.

Hoe ga je om met twee paartjes in Pai Gow Poker?

Er is geen eenvoudig antwoord op hoe er moet worden omgegaan met twee paartjes na het delen. Dat hangt af van de waarde van de paartjes. Ze worden daartoe verdeeld in drie categorieën: laag, midden en hoog. In de strategie is terug te vinden hoe je de paartjes dan het beste kunt gebruiken.

Heeft het spelen van bonusgames zin bij Pai Gow Poker?

Het basisspel van Pai Gow Poker werkt met een inzet die je één keer kunt terugverdienen. Veel casino’s bieden daarnaast bonusspellen aan. Daarmee kun je inzetten op hoge combinaties. De uitbetaling van deze bonusgames is meestal erg hoog, dus in die zin kan het aantrekkelijk zijn om daar een keer aan mee te doen. Maar het huisvoordeel bij deze games is ook erg hoog. Als je op de lange termijn zo min mogelijk geld wilt uitgeven wordt het afgeraden om aan de bonusgames mee te doen.

Auteur

Michael Fancher

Redactie en Sales

Over Michael Fancher

Michael is de motor achter online casino Amsterdam. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring als sales expert in diverse niches. Ooit begonnen in de…

Meer over Michael Fancher >