Vergunning aanvragen voor je online casino

  • Gepubliceerd op:  .
  • Leestijd: 5 min.
  • Geüpdated: 16-06-2023.
  • Gecontroleerd door:

    Auteur

    Michael Fancher

Een vergunning aanvragen voor een online casino wordt op korte termijn een feit. Binnen de
Nederlandse markt is reeds veel jaren een groot aantal online casino’s actief, ook al is online
kansspelen officieel verboden. Tot voor kort bestond op dit gebied weinig regelgeving en toezicht. Er
was geen goed inzicht in illegale activiteiten en de betrouwbaarheid van de vele aanbieders. De
huidige toezichthouder op de markt van online kansspelen in Nederland is de Kansspelautoriteit
(Ksa). De Ksa heeft verschillende doelen, zoals het bestrijden van criminaliteit, maar ook
bescherming van de speler en het voorkomen van kansspelverslaving. Met het aannemen van de
‘Wet Kansspelen op afstand’ komt daar nog een taak bij, namelijk het verlenen van vergunningen en
het toezien op naleving van de bijbehorende regelgeving. Wat betekent deze vergunning voor jou als
kansspelaanbieder? In dit artikel wordt ingegaan op de vergunningsaanvraagprocedure en wat je als
kansspelaanbieder kan verwachten.

Het aanvragen van een vergunning voor een online casino

Het doel van het invoeren van de vergunning is om een beter inzicht in en meer grip op de huidige
markt van online kansspelen te krijgen. Dit is zowel van belang voor de spelers als voor de oprechte
en eerlijke kansspelaanbieder. De aanvraagprocedure is hier dan ook op afgestemd. Als
kansspelaanbieder kan je een vergunning aanvragen zodat je legaal diensten kan aanbieden. Je zal
dan worden gescreend en worden onderzocht of je in aanmerking komt voor een dergelijke
vergunning. Indien je wordt onderzocht en je blijkt niet aan de criteria te voldoen, moet je de
procedure helemaal opnieuw starten op het moment dat je wel aan deze criteria voldoet.
Waar moet je aan voldoen voor een vergunning voor een online casino?
Bij iedere aanvraag voor een vergunning voor een online casino worden een aantal zaken kritisch
bekeken. Zowel het online casino als de bestuurders ervan zullen worden onderzocht. Ten eerste
wordt de betrouwbaarheid onderzocht. Van het casino worden de gegevens onderzocht. Denk hierbij
aan contactgegevens, financiële gegevens en juridische gegevens zoals de rechtsvorm en
bestuurders. Ook de bestuurders worden persoonlijk nagetrokken. De financiële gegevens van de
bestuurders worden gecontroleerd, alsmede een eventueel strafblad. Op deze manier wordt een
beeld gevormd van de integriteit en betrouwbaarheid van het online casino en de achterliggende
organisatie. Als je van plan bent om een vergunning voor je online casino aan te vragen, moet je dus
goed bedenken dat je persoonlijke geschiedenis ook onderzocht wordt. Daarnaast voert het Ksa een
controle uit ten aanzien van haar andere functie van consumentbescherming. Op verschillende
manier moet het online casino op consumentenbescherming inspelen, wil het aanmerking komen
voor een vergunning. Ten eerste moet zoveel mogelijk voorkomen worden dat klanten een
gokverslaving oplopen. Het online casino kan verslavingshulp aanbieden, maar kan ook gebruik van
tools waarin iemands gokgedrag kan worden gevolgd of dat een speler zichzelf een limiet kan
opleggen. Ook moet de administratie in orde zijn. Zo moet er een goede leeftijd verificatie
geschieden, dient er een effectieve klachtenafhandeling te bestaan en moet er voorlichting gegeven
worden.

Maar let op: niets voor niets

Er zijn wel een aantal zaken waar rekening mee gehouden moet worden als je besluit een vergunning
aan te vragen. Controleer van te voren, dus voor je de aanvraag start, of je aan de vereisten voldoet.
Blijk je hier niet aan te voldoen, dan moet heel de procedure overnieuw gedaan worden met alle
bijbehorende kosten. Met name de kosten die er mee gemoeid zijn vormen een behoorlijk obstakel, met name voor kleinere of middelgrote aanbieders. Alleen het aanvragen van een vergunning kost al
45.000 euro. Indien je niet aan de vereisten voldoet en je moet de vergunning nogmaals aanvragen,
moet je weer het gehele bedrag betalen. Dit bedrag krijg je niet terug, ook niet als de vergunning
wordt verleend. Je moet er dus rekening mee houden dat je dat bedrag zeker al kwijt ben. Maar dan
ben je er nog niet. Ksa wilt tevens een financiële garantstelling hebben. Dit houdt in dat je een
bedrag moet overmaken als garantie dat je benodigde kosten ook daadwerkelijk kunt betalen. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan belastingen en eventuele boetes. Dit bedrag gaat naar verwachting 830.000
euro bedragen. Zodra de vergunning is verleend, moet dit bedrag tevens overgemaakt worden naar
de rekening van Ksa. Indien je dit allemaal betaald hebt, heb je de vergunning gekregen en mag je
legaal kansspellen aanbieden. Maar dan ben je nog maar open. Gemiddeld zijn is er een bedrag van
ongeveer 600.000 euro nodig aan vaste lasten om een jaar actief te zien als kansspelaanbieder in
Nederland. Met dit bedrag moet dus ook nog rekening worden gehouden bij een
vergunningaanvraag.

Is het verstandig om een vergunning voor een online casino aan te vragen?

Of het voor jou als kansspelaanbieder aantrekkelijk is om een vergunning voor je online casino aan te
vragen, is een zuiver individuele afweging. Zoals hiervoor uiteengezet, komt er wel een groot
kostenplaatje bij kijken. Voor kleine en/of middelgrote bedrijven zal dit wellicht een obstakel zijn. Wil
je zoveel geld stoppen in een vergunning die je misschien niet krijgt? Aan de andere zal de strengere
regulering zorgen voor een gunstigere positie van de online casino’s die wel legaal opereren. Voor
consumenten zal het een geruststellende gedachte zijn dat er toezicht wordt gehouden en dat deze
casino’s voldoen aan de regels. Zorg in ieder geval dat je van te voren een zorgvuldige afweging
maakt voor je ergens aan begint.

Auteur

Michael Fancher

Redactie en Sales

Over Michael Fancher

Michael is de motor achter online casino Amsterdam. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring als sales expert in diverse niches. Ooit begonnen in de…

Meer over Michael Fancher >