Kamervragen over online gokken

  • Gepubliceerd op:  .
  • Leestijd: 5 min.
  • Geüpdated: 16-07-2023.
  • Auteur:

    Auteur

    Ingeborg Postema

Het bericht over hulpverleners die een alarmerende groei zien van het probleemgedrag met online gokken baart een aantal politieke partijen zorgen. Er is onlangs in het FD nieuws gepubliceerd over de snelle groei van de online gokmarkt die verslavingsexperts zorgen baart. De SGP is hierop aangeslagen net als CU en CDA die vervolgens een lijst met Kamervragen hebben opgesteld die gericht zijn aan minister Weerwind.

 

10 schriftelijke vragen over online gokken

Kamerleden Van der Staaij van SGP, Bikker van CU en Kuik van CDA hebben de onderstaande 10 schriftelijke vragen ingediend:

1. Bent u bekend met de inhoud van het bericht ‘Hulpverleners zien alarmerende groei probleemgedrag met online gokken’?

2. Erkent u dat met het kanaliseren van de online gokmarkt het aantal verslavingen is gegroeid?

3. Erkent u dat het kanaliseren van de online gokmarkt niet alleen heeft gezorgd voor het weghalen van consumenten bij illegale goksites, maar ook voor het aantrekken van nieuwe gokkers en de kanalisatie derhalve een averechts effect heeft gehad?

4. Bent u met deze leden van mening dat bij het kanaliseren van de online gokmarkt onvoldoende is geluisterd naar de alarmerende signalen van verslavingsexperts en te veel is vertrouwd op de beloftes van de kansspelaanbieders?

5. Wat gaat u doen aan gokbedrijven die niet ingrijpen wanneer spelers uit de bocht vliegen en tienduizenden euro’s verspelen?

6. Bent u bereid om bij wijzigingen in de wetgeving rondom online kansspelen de adviezen van verslavingsexperts als leidend te beschouwen?

7. Bent u bekend met de werking van het uitsluitingenregister Cruks waardoor het voor gebruikers mogelijk is om een speelverbod in te stellen?

8. Bent u bekend met de mogelijkheid dat gebruikers het speelverbod van 6 maanden, binnen 6 maanden, zelf weer uitzetten waardoor het speelverbod voor ‘zwakke’ gebruikers geen effect zal hebben?

9. Bent u bereid om met verslavingsexperts naar het uitsluitingenregister Cruks te kijken en daarbij de duur en de beperkingen van het speelverbod mee te nemen?
10. Kunt u aangeven wanneer het verbod op gokreclames geëffectueerd zal zijn?

 

 

 

 

weerwind

credits: Martijn Beekman / D66

Achtergrond ingediende vragen

De 10 gerichte vragen over de toenemende problematiek rondom online gokken is onder meer gebaseerd op het eerder genoemde artikel. Hierin hebben verschillende verslavingsexperts aangegeven dat het de verwachting is dat de omgezet van de gokmarkt verdubbeld is en dat er hierdoor ook sprake is van een toename van het aantal gokverslaafden. Eerder heeft al in een monitoringsrapportage van Ksa gestaan dat spelers per maand gemiddeld een bedrag van 153 euro op maandbasis verliezen met online gokken.

Er zijn echter spelers waar het verliesbedrag per maand veel hoger uitkomt. Bovendien gaat het niet alleen om financieel verlies. Een onderzoekscommissie van het Britse parlement heeft een aantal jaren terug geconcludeerd dat er 300.000 Britse probleemgokkers zijn. Daarbij heeft het probleemgedrag van een enkele gokverslaafde direct effect op gemiddeld zes personen in de omgeving. Uit het rapport van dezelfde commissie blijkt dat 60% van de winst van kansspelaanbieders afkomstig is van een kleine groep spelers. Een hele kleine groep zelfs, want het gaat hier om 5% van het totale aantal spelers.

Snelle groei inschrijvingen Cruks

Er is bovendien sprake van een snelle toename van het aantal inschrijving in Cruks. Dit is het register voor zelfuitsluiting, waar spelers met gokproblematiek zich kunnen inschrijven. Na registratie is er tijdelijk geen toegang mogelijk tot bijvoorbeeld online casino’s die over een kansspelvergunning beschikken. Overigens heeft René Jansen als voorzitter van Ksa laten weten dat de kanalisatie succesvol is geweest aangezien 85% van de spelers in Nederland bij een gereguleerde kansspelaanbieder een account heeft.

Online gokmarkt groter na legalisering

De online kansspelmarkt is sinds 1 oktober 2021 gelegaliseerd en is het wat dat betreft logisch dat er sprake is geweest van een grote groei. Minister Weerwind heeft onlangs bekendgemaakt dat de omzet van het brutospelresultaat van de online gokmarkt rond de 1,4 miljard euro uitkomt. Hiervan is een bedrag van 400 miljoen euro afkomstig uit de illegale gokmarkt en 1 miljard uit de gelegaliseerde online casino’s in Nederland. Er ligt een schatting dat de het BSR in 2020 nog uitkwam rond 750 miljoen euro uit de illegale gokmarkt. In totaal is er in dat opzicht sprake van een verdubbeling, want in 2020 was de gokmarkt in Nederland voor online kansspelen nog niet gelegaliseerd.

Strengere regelgeving voor gokreclame

Er zijn al pogingen ondernomen om gokproblematiek zoveel mogelijk te beperken. Er is bijvoorbeeld al een verbod op gokreclame doorgevoerd, waarin rolmodellen een hoofdrol spelen. Bovendien is de Tweede Kamer bezig om nog strengere regelgeving door te voeren. De nieuwe regels leiden er onder meer toe dat het over enkele jaren verboden is om shirts van sportclubs te voorzien van de naam van een online kansspelaanbieder. Dat er eerder sprake is geweest van een grote golf met reclame na de opening van de gokmarkt is op zich niet vreemd. Dit is een normaal verschijnsel als er zich een nieuwe markt opent en bedrijven met elkaar concurreren om de gunst van de doelgroep.

Waar blijven de cijfers over speelgedrag in Nederland?

Fuchs heeft zich als bestuurder bij Fair Play Online Casino in het artikel waar schriftelijke vragen over zijn gesteld uitgelaten over het ontbreken van cijfers. Hierdoor bestaat er volgens hem vooral een onderbuik gevoel in de politiek. Het probleem van gokverslaving deed zich ook al voor voordat de online gokmarkt in Nederland gelegaliseerd is. De gokproblematiek waar nu op gereageerd wordt, is in verband gebracht met de grote hoeveelheid reclame. Als er harde cijfers over speelgedrag van spelers in Nederland ontbreken, is het mogelijk dat het probleem groot wordt gemaakt.

Raad van State

De Raad van State heeft onlangs nog gemeld dat de regering meer uitleg dient te geven over de komst van een reclameverbod als harde data nog ontbreken. Op 21 december 2022 heeft de Raad van State het advies uitgebracht dat de regering het verbod op gokreclame beter moet toelichten. Hieruit blijkt eveneens dat de effecten van de legalisering van de online gokmarkt in Nederland nog helemaal niet duidelijk zijn.

Gepubliceerd op in Nieuws.

Auteur

Ingeborg Postema

Over Ingeborg Postema

Inge is al ruim 12 jaar actief als gedreven auteur in de wereld van iGaming en online casino spellen. Ze heeft een passie voor alles…

Meer over Ingeborg Postema >

Top 6 Casino's