MGA onderzoekt Code voor Good Practice; ESG-gedragscode

  • Gepubliceerd op:  .
  • Leestijd: 5 min.
  • Geüpdated: 26-01-2023.
  • Auteur:

    Auteur

    Ingeborg Postema

Malta Gaming Authority (MGA) gaat met licentiehouders de mogelijkheden van het ontwikkelen van een ESG-gedragscode onderzoeken. De afkorting ESG staat hierbij voor Environmental, Social en Governance en heeft betrekking op een Code voor Good Practice. Dit initiatief komt voort uit de gevolgen van de komende verplichting dat beursgenoteerde bedrijven aan CSRD moeten voldoen. CSRD staat voor Corporate Sustainibility Reporting Directive. MGA wil nu een ESG-code voor de online kansspelsector ontwikkelen. Licentiehouders zijn uitgenodigd om aan een enquête deel te nemen om dit initiatief te onderzoeken.

CSRD: openbare rapportage

Het is met ingang van 2024 verplicht voor beursgenoteerde bedrijven en grote ondernemingen om te voldoen aan CSRD. Dit brengt met zich mee dat kansspelbedrijven transparant dienen te zijn over kansen, risico’s en gevolgen van de eigen activiteiten. De impact op zowel het milieu als op de samenleving dient openbaar gemaakt te worden. De MGA was eerder al voorstander van veel betere spelersbescherming bleek onlangs.

“In deze context is de MGA, in een poging om in de voorhoede te blijven van innovatie en toekomstgerichte praktijken, begonnen met de ontwikkeling van een vrijwillige code van goede praktijken voor de sector van de kansspelen op afstand, om de lokale licentiehouders te begeleiden en voor te bereiden op de komende ESG-wetgeving, en om mogelijk de voordelen te benutten die verbonden zijn aan een duurzame en bewuste bedrijfsvoering.”
Malta Gaming Auhority

Vrijwillig rapportage platform ESG

Er is door de overheid van Malta al een vrijwillige rapportage platform in het kader van ESG ontwikkeld. Dit in verband met het motiveren van bedrijven in alle branches om in het openbaar te rapporteren over de prestaties. In het kader van de richtlijn Duurzaamheidsrapportage zijn de grotere bedrijven vanaf komend jaar al verplicht om de prestaties te publiceren. MGA is trots op de vooruitgang van de gamingindustrie, maar geeft aan dat een vrijwillige Code voor Good Practice bijdraagt aan de voorbereiding op de naderende ESG-wetgeving.

Wat is de ESG-code?

De ESG-code heeft betrekking op verschillende aspecten, zoals het milieu, samenleving en bestuur. Milieucriteria hebben daarbij betrekking op welke manier een onderneming de impact op het milieu kleiner maakt. Hierbij is het beleid om klimaatverandering aan te pakken inbegrepen. Sociale criteria hebben betrekking op de samenleving, waar onder meer het relatiebeheer en omgang met belanghebbenden onder valt. Governance ofwel het bestuur dient zich daarbij bezig te houden met het leiderschap. Hierbij is er beleid nodig op het gebied van interne controles en transparantie voor wat betreft beloningen.

“De code zal de gemeenschappelijke prioriteiten voor ESG in gaming uiteenzetten, rekening houdend met de behoeften van de belangrijkste belanghebbenden, om de impact op het milieu, de maatschappij en het bestuur te verminderen en tegelijkertijd de reputatie van Malta als toonaangevend gaming-rechtsgebied voortdurend te verbeteren”
Malta Gaming Authority

 

mga malta

Reputatie verbeteren

De invoering van een vrijwillige ESG-code helpt bij het vaststellen van de overeenkomstige prioriteiten binnen de gamingsector. Daarbij is het onder meer een doel om de impact op zowel het milieu als op de samenleving te verminderen. Bovendien draagt een vrijwillige ESG-code bij aan het verbeteren van de reputatie van Malta, waar een groot aantal gokexploitanten een thuisbasis heeft.

“Vooruitkijkend verwachten we dat steeds meer bedrijven concrete acties zullen ondernemen om duurzamer te worden, en we zijn van mening dat het rapporteren van dergelijke inspanningen positief bijdraagt aan het doorvoeren van verandering binnen de sector en het verbeteren van de algehele perceptie, terwijl het ook tegemoetkomt aan de toenemende vraag naar transparantie en verantwoordelijkheid in de branche.”
Malta Gaming Authority

Vergroten van bewustzijn

Het vergroten van het bewustzijn met betrekking tot de impact van kansspelbedrijven heeft bijgedragen aan het oprichten van een vrijwillig ESG-platform. Het is platform is door kansspelbedrijven te gebruiken om de prestaties in het kader van ESG openbaar te maken. Duurzaamheid neemt een steeds belangrijker rol in bij bedrijven die allerlei acties ondernemen om daar uitvoering aan te geven. MGA verwacht daarbij dat een ESG-code en rapportage een belangrijke bijdrage levert aan de implementatie van wijzigingen in de branche. Daarbij wordt ook direct ingespeeld op de toenemende vraag naar meer transparantie en het afleggen van verantwoording binnen de gokbranche.

Transparantie van MGA

MGA heeft als missie om in een transparante en eerlijke kansspelsector te voorzien en misdaad, corruptie en fraude tegen te gaan. Onderdeel van de missie is om minderjarigen en kwetsbare spelers bescherming te bieden. Openheid, transparantie en eerlijkheid vormen dan ook onderdeel van de kernwaarden van MGA. De autoriteit heeft overigens in de afgelopen jaren zelf al verbeteringen doorgevoerd. Bijvoorbeeld met betrekking tot het optimaliseren van het anti-witwasbeleid en veiligheidsmaatregelen betreffende het online gokken.

Opschorting vergunning Betago

MGA heeft niet alleen het beleid verbetert voor wat betreft de handhaving, maar geeft daar ook in de praktijk uitvoering aan. Zo is eerder in januari 2023 de licentie van Betago opgeschort. Dit in verband met het overtreden van de Gaming Compliance and Enforcement Regulations. Betago is er volgens MGA niet in geslaagd om te voldoen aan de financiële verplichtingen.

De gokexploitant is niet langer bevoegd om activiteiten uit te voeren in het kader van kansspelen. Bovendien is het bedrijf verplicht om spelers met een account toegang te bieden en eventuele tegoeden uit te betalen. De websites betago.com en betago.de zijn niet langer actief en staat niet langer op de witte lijst van in Duitsland toegelaten kansspelaanbieders. Verder heeft MGA in 2023 de nieuwe richtlijn in het kader van spelersbescherming gepubliceerd. Deze richtlijn heeft betrekking op het monitoren van indicatoren die mogelijk wijzen op gokproblematiek.

Gepubliceerd op in Nieuws.

Auteur

Ingeborg Postema

Over Ingeborg Postema

Inge is al ruim 12 jaar actief als gedreven auteur in de wereld van iGaming en online casino spellen. Ze heeft een passie voor alles…

Meer over Ingeborg Postema >

Top 6 Casino's