MGA eist betere spelersbescherming

  • Gepubliceerd op:  .
  • Leestijd: 5 min.
  • Geüpdated: 07-06-2024.
  • Auteur

    Auteur

    Ingeborg Postema

De Malta Gaming Authority (MGA) heeft de richtlijn spelersbescherming gewijzigd en deze op 12 januari 2023 gepubliceerd. De belangrijkste wijziging betreft de verplichting voor kansspelaanbieders om spelers beter te beschermen tegen gokproblemen. Online casino’s met een MGA-vergunning moeten daarom effectieve maatregelen nemen om spelers die risico lopen op gokverslaving te identificeren. Dit is onder meer te realiseren met het gebruik van analytische hulpmiddelen, zoals speciale software. Ook systemen die het gedrag monitoren helpen daarbij net als opgeleid personeel.

Gokproblemen detecteren

Het detecteren van gokproblemen is een eerste stap voor de kansspelaanbieders om aan de nieuwe richtlijn voor spelersbescherming te voldoen. Nadat er sprake is van een signaal dat er zich mogelijk gokproblemen voordoen, is het vervolgens de plicht om daar wat aan te doen. Dit om te voorkomen dat de gokproblematiek zich ontwikkelt tot gokverslaving. De MGA heeft hiervoor zogenoemde “Markers of Harm’’ opgesteld.

 

Markers of Harm

Er zijn meerdere markers gespecificeerd door MGA, die in elk geval onderdeel moeten uitmaken van het beleid. Het gaat hierbij onder meer om de frequentie van stortingen door spelers net als de bedragen. Ook het gebruik van verschillende betaalmethoden is door MGA als een marker aangemerkt. Dit geldt eveneens voor bedragen die in het proces van uitbetaling zitten, maar die door de spelers worden teruggedraaid. Deze markers zijn zogenoemde financiële indicaties die een basis vormen om gokproblemen te signaleren. Daarnaast zijn er nog andere factoren, zoals speelgedrag monitoren. Verder heeft de nieuwe richtlijn betrekking op indicatoren die wijzen op het gebruik van instrumenten voor verantwoord spelen. De toename van klachten van spelers maakt eveneens onderdeel uit van de indicatoren.

Frequentie van stortingen
Gestorte bedragen
Verschillende betaalmethoden
Monitoren speelgedrag
Gebruik instrumenten verantwoord spelen
Toename spelersklachten

Belang van opgeleid personeel

Er is voor het personeel van online casino’s en andere kansspelaanbieders met een MGA-vergunning een belangrijke rol weggelegd. De observatie van het financiële verloop en het spelersgedrag wordt ondersteund door opgeleid personeel. De nieuwe richtlijn van de MGA heeft daarom onder meer betrekking op specifieke normen die van toepassing zijn op het opgeleide personeel. Het betreft hier vooral de opleiding voor het personeel dat zich bezighoudt met interventies als gevolg van gokproblematiek.

 

mga malta

Goede opleiding voor werknemers

Het is volgens de richtlijn verplicht dat kansspelaanbieders een goede opleiding aanbieden aan werknemers die vanuit de functie te maken hebben met verantwoord spelen en daaraan gerelateerde zaken. Dit geldt eveneens voor in het algemeen voor de interactie met spelers. De opleiding dient onder meer aandacht te besteden aan de relevante procedures die betrekking hebben op verantwoord spelen. De richtlijn schrijft onder meer voor dat werknemers van kansspelaanbieders getraind moeten worden om bepaalde signalen te herkennen van gokproblematiek te herkennen. Het gaat hier bijvoorbeeld om tekenen van spelers die gedrag vertonen dat mogelijk wijst op gokproblemen, zoals agressie, intimidatie of angst.

Zichtbaarheid spelsaldo

De wijziging van de richtlijnen die op 12 januari 2023 is gepubliceerd, kent ook nieuwe regels omtrent het gebruik van echt geld. Het gaat hierbij om technische functies in het systeem van de kansspelaanbieder. Bijvoorbeeld om spelers te laten weten dat zij voor echt geld spelen.

Inzicht in spelgeschiedenis

Het is voor elk online gokplatform verplicht dat het saldo voor iedere spelers constant zichtbaar moet zijn. Het saldo dient vermeld te worden in de valuta die de speler geselecteerd heeft. Een andere verplichting betreft de regel dat spelers toegang moeten krijgen tot de eigen gokgeschiedenis, in elk geval van de afgelopen zes maanden. De totale winst of het totale verlies dient daarbij zichtbaar te zijn. Ook moet de speler kunnen zien wat de gestorte en opgenomen bedragen zijn.

Verplicht pop-up venster

De richtlijn schrijft voor dat er een pop-up bericht in het scherm van de spelers moet verschijnen betreffende het gebruik van auto-play. De pop-up moet dan om de zoveel tijd te zien zijn, zodat spelers hieraan worden herinnerd en zich daar bewust van worden. Ook dient in het pop-up venster dan vermeld te worden hoelang en met welke bedragen er is gespeeld. Het gaat hier om kansspelen tegen het huis, waarbij een willekeurige generator de uitkomst bepaalt. Dit is onder meer het geval bij het gokken op gokkasten in een online casino. Overigens is deze functie die het spel gedurende een bepaald aantal keren automatisch voortzet in Nederland verboden.

Overgangsperiode voor kansspelaanbieders

De MGA geeft kansspelaanbieders de tijd om de wijzigingen in de richtlijn op het eigen online gokplatform te verwerken. De nieuwe richtlijnen zijn wel met de publicatie op 12 januari 2023 inwerking gesteld, maar er is uiteraard tijd nodig om de aanpassingen te verwerken. Daarom krijgen de kansspelaanbieders een periode van twaalf maanden de tijd om alles op orde te brengen. Het is voor het opleidingen van personeel bijvoorbeeld nodig om daar tijd voor te krijgen net als om technische aanpassingen door te voeren. Op 12 januari 2024 dienen alle kansspelaanbieders met een MGA-vergunning in elk geval aan de nieuwe richtlijn te voldoen.

Toename aantal spelers

Het aantal spelers dat bij kansspelaanbieders gokt die een MGA-vergunning hebben, is in de eerste helft van 2022 gestegen. In het jaar daarvoor was er nog sprake van een daling. De stijging is te danken aan het grote aantal nieuwe spelersaccounts dat de 9 miljoen naderde. Opvallend is dat er veel jonge spelers bij zijn gekomen. Het aantal spelers van 18 tot 24 jaar is gestegen tot bijna een kwart van het totale aantal spelersaccounts. MGA heeft geen totale omzetcijfers bekendgemaakt, maar het is wel duidelijk dat er een nieuw record is gevestigd betreffende het aandeel van online casino’s. De inkomsten uit sportwedden zijn daarentegen lager uitgekomen.

Gepubliceerd op in Nieuws.

Auteur

Ingeborg Postema

Over Ingeborg Postema

Inge is al ruim 12 jaar actief als gedreven auteur in de wereld van iGaming en online casino spellen. Ze heeft een passie voor alles…

Meer over Ingeborg Postema >

Top 6 Casino's