Onderzoek naar cashback bonussen

  • Gepubliceerd op:  .
  • Leestijd: 5 min.
  • Geüpdated: 21-09-2023.
  • Auteur:

    Auteur

    Ingeborg Postema

Cashback bonussen zijn in Nederland verboden. Een cashback bonus vergoedt een deel van het verlies van een speler. Een casino bonus vormt onderdeel van een reclameactiviteit. De wetgeving in Nederland schrijft voor dat reclame geen aanzet mag geven tot onmatig gokgedrag. De Kansspelautoriteit is van mening dat cashback bonussen dit wel doen en daarom zijn deze verboden.

Nu is er onlangs bij de Ksa bekend geworden dat een van de vergunninghouders een cashback bonus aanbood. Dit is de aanleiding om een breed onderzoek uit te voeren om vast te stellen of er nog cashback bonussen beschikbaar zijn voor spelers.

 

Cashback bonus: aanzet tot onmatig speelgedrag

Onmatig speelgedrag brengt risico’s voor spelers mee. Bij het aanbieden van een cashback bonus is een speler sneller geneigd om meer risico te nemen. Er wacht immers een compensatie voor eventueel verlies. De drempel om te gokken in een online casino zakt eveneens als er cashback bonussen zijn. Dit omdat er een gedeeltelijke vergoeding volgt als een speler verlies lijdt. Spelers zijn dan sneller geneigd om vaker te gaan gokken of om voor een hoge inzet te kiezen.

Cashback Bonus Verboden

Eerder al waarschuwingen uitgedeeld

Het verbod op het aanbieden van cashback bonussen is al langer van kracht in Nederland. In november van afgelopen jaar hebben de vergunninghouders nog een brief van de Ksa ontvangen. Hierin stond vermeld dat de aanbieders moeten stoppen met het aanbieden van cashback bonussen. Dit met de duidelijke vermelding dat het niet toegestaan is. Bij het niet gehoor geven aan de oproep lopen de betreffende aanbieders het risico dat de Ksa handhavend optreedt.

 

Alarmbellen in augustus 2023

Het blijkt dat niet alle vergunninghouders de wet volgen. Er is in augustus 2023 een signaal binnengekomen bij de Ksa dat een vergunninghouder een cashback bonus aanbood. Daarop is direct gereageerd door de Ksa, waarbij de betreffende vergunninghouder besloten heeft de wet in acht te nemen. De overtreding is dan ook meteen gestaakt. Het signaal heeft bij de Ksa alarmbellen doen afgaan.

Het blijkt dus dat ondanks de waarschuwing aan de vergunninghouders er toch nog aanbieders zijn die wel cashback bonussen hanteren. Daarom is er in de gehele van toepassing zijnde markt nu een onderzoek naar gestart. De Ksa heeft overigens niet bekendgemaakt welke aanbieder van online kansspelen over de schreef is gegaan.

 

Eisen voor casino bonussen

Legale online casino’s in Nederland mogen allerlei soorten bonussen aanbieden, maar geen cashback bonussen. Bovendien moeten de bonusaanbiedingen aan verschillende eisen voldoen. Elke bonus wordt gezien als een activiteit gericht op reclame en dit geldt eveneens voor deelname aan een loyaliteitsprogramma, VIP-club of spaarprogramma. De algemene regels voor reclameactiviteiten en wervingsacties zijn daarom onder meer op bonussen van toepassing.

Ksa Houdt Cashback Bonussen In De Gaten

Reclameregels casino bonussen in Nederland

Er zijn een aantal reclameregels van toepassing op casino bonussen. Het is onder meer verplicht om spelers van duidelijke en volledige informatie te voorzien. Dit houdt onder meer in dat spelers inzicht krijgen in de bonusvoorwaarden. Een andere bekende regel is dat casino bonussen niet bedoeld zijn voor kwetsbare groepen. Daarom mogen bonussen niet beschikbaar zijn voor spelers tot 24 jaar.

Verder schrijven de regels voor dat de bonusaanbiedingen in balans en zorgvuldig zijn. Aanzetten tot onmatig speelgedrag is daarbij verboden. Dit is de regel, waarom cashback bonussen dus niet zijn toegestaan, want deze geven aanleiding tot het nemen van meer risico, spelen met hogere inzetten en vaker gokken.

  • Duidelijke en volledige informatie
  • Geen bonussen voor jongeren tot 24 jaar
  • Bonusaanbiedingen mogen niet tot onmatig speelgedrag leiden (cashback bonus)

Specifieke regels voor online kansspelen

Een specifieke regel heeft betrekking op online kansspelen. Bepaalde reclamevormen zijn namelijk niet passend voor kansspelen met een hoog risico. Dit is onder meer van toepassing als er sprake is van reclame met sterk wervende kenmerken. Deze reclameactiviteiten zetten spelers namelijk aan om te spelen. Een kansspel kent een hoog risico als deze een hele beperkte tijd kent tussen de start en de uitkomst.

Een voorbeeld hiervan is een online speelautomaat. Je drukt op de startknop en binnen een paar tellen zie je de uitkomst. Een tafelspel, zoals blackjack of roulette is eveneens aan te merken als een hoog risico kansspel. Een laag risico kansspel is bijvoorbeeld deelname aan een loterij. Je koopt een lot, maar de trekking daarvan vindt een paar weken, dagen of uren later plaats. Een ander kenmerk van een hoog risico casinospel is de optie om zonder pauze lang achtereen te gokken. Ook de korte tijd tussen het einde van het spel en het begin van het nieuwe spel is een kenmerk.

Online Speelautomaat Is Hoog Risico Kansspel

Er gelden nog meer specifieke regels voor het aanbieden van bonussen door online kansspelaanbieders. Het is bijvoorbeeld ook verboden om tijdens een spel een bonusaanbieding te doen. Zo is het evenmin toegestaan om een bonus te verstrekken of daar een aanbod toe te doen die op het persoonlijke speelgedrag is afgestemd. Verder is het verplicht om de speler eerst de bonusvoorwaarden te laten accepteren voor dat de bonus actief wordt.

  • Reclame aanpassen aan risicoanalyse (hoog risico kansspelen)
  • Geen bonus aanbieden tijdens spel
  • Bonus niet afstemmen op persoonlijk gokgedrag
  • Bonus pas actief maken als bonusvoorwaarden zijn geaccepteerd

Uitkomst onderzoek cashback bonussen

Het onderzoek dat marktbreed plaatsvindt naar cashback bonussen is van start gegaan. Het is niet duidelijk hoelang het onderzoek gaat duren en wanneer de uitkomst ervan bekend is. De aanbieders van online kansspelen die nog wel cashback bonussen verstrekken, weten wat ze te doen staat. Direct ermee stoppen, omdat de Ksa anders overgaat tot een sanctie of boete. Het is overigens nog maar de vraag of en hoeveel online casino’s met vergunning nu nog cashback bonussen aanbieden.

Kijk zelf maar eens bij de vergunninghouders door een steekproef te doen. Je komt niet snel een aanbieder met een Nederlandse online kansspelvergunning tegen waar je nog een cashback bonus krijgt. Het kan dus ook gewoon zo zijn dat het onderzoek van de Ksa uitwijst dat het allemaal meevalt. Het is mogelijk dat het signaal in augustus slechts een incident is gebleken.

Gepubliceerd op in Nieuws.

Auteur

Ingeborg Postema

Over Ingeborg Postema

Inge is al ruim 12 jaar actief als gedreven auteur in de wereld van iGaming en online casino spellen. Ze heeft een passie voor alles…

Meer over Ingeborg Postema >

Top 6 Casino's