Kansspelautoriteit

In Nederland is er nog altijd geen wetgeving op het gebied van online gokken, maar er zijn al wel plannen om de online kansspelen te reguleren. De Kansspelautoriteit speelt een belangrijke rol in het toezicht houden op online casino’s en andere kansspelaanbieders. Een van de speerpunten is dat consumenten bij het online gokken beschermd dienen te worden. Dat is ook onlangs weer gebleken tijdens een bijeenkomst van Gaming in Holland waar de directeur van de Kansspelautoriteit heeft gesproken. Daaruit is naar voren gekomen, dat er een aantal kernwaarden zijn die van belang worden geacht en dat zijn betrouwbaarheid, transparantie en legitimiteit.

Kansspelautoriteit

Consument staat centraal bij Kansspelautoriteit

Marja Appelman is directeur Kansspelautoriteit en tijdens de bijeenkomst van Gaming in Holland werd benadrukt dat de consument bij de drie bovengenoemde kernwaarden centraal staat. Het is van groot belang dat consumenten op een veilige manier aan een kansspel kunnen deelnemen. Eerder in maart zijn er al themabijeenkomsten georganiseerd, waarbij een opzet is gemaakt voor de ontwikkeling van gedeelde kernwaarden die betrekking hebben op de markt voor online kansspelen.

In de genoemde themabijeenkomsten is er onder meer gesproken over het opstellen van een centraal register uitsluiting kansspelen en over de identificatie van spelers die online gokken. Na de zomer zal er weer een bijeenkomst worden georganiseerd onder leiding van de Kansspelautoriteit voor organisaties die zich richten op de preventie van gokverslaving. Het doel van deze bijeenkomst zal deels op de kernwaarden zijn gericht en dan met name ten aanzien van de preventie van gokverslaving.

Reclame illegale gokaanbieders geweerd

In de maand juni is er een convenant getekend door meerdere mediapartijen en de Kansspelautoriteit om reclame van illegale gokaanbieders te voorkomen en te bestrijden. Op dit moment ligt er een wetsvoorstel Kansspelen op Afstand bij de tweede Kamer, maar deze is nog altijd niet behandeling genomen. In de aanloop tot de invoering van de wet is er een convenant opgesteld. Het doel van het convenant is om consumenten in Nederland bescherming te bieden bij het online gokken tegen illegale aanbieders.

Er wordt met het ondertekenen van het convenant een duidelijk signaal afgegeven aan illegale aanbieders van online kansspelen om hen geen advertentieruimte te geven. De Nederlandse consument kan door het convenant worden behoed om bij illegale kansspelaanbieders te gaan gokken. Verder zorgt het convenant er ook voor dat fraude en criminaliteit kan worden bestreden.

De blokkades van advertentieruimte voor illegale kansspelaanbieders hebben betrekking op verschillende mediakanalen. Zo wordt een blokkade opgeworpen voor printmedia, maar ook voor radio en televisie en internet. De Kansspelautoriteit streeft ernaar om het aantal deelnemers aan het convenant verder uit te breiden om zo tot een algehele blokkade te komen voor illegale kansspelaanbieders die reclame willen maken voor de kansspelen.

Op dit moment zijn er al een groot aantal partijen die zich hebben aangesloten bij het convenant, zoals RTL Nederland BV, Sanoma Media Netherlands BV, Eredivisie Media en Marketing C.V., Fox International Channels Netherlands B.V., Stichting Ether Reclame, De Vereniging Platform Affiliate Netwerken Nederland en SBS Broadcasting B.V.