Ultimate texas hold’em

Ultimate Texas Hold’em poker Ultimate Texas Hold’em is een pokerspel waarbij je niet tegen de andere spelers speelt, maar tegen […]

  • Gepubliceerd op:  .
  • Leestijd: 11 min.
  • Geüpdated: 21-02-2024.
  • Gecontroleerd door:

    Auteur

    Michael Fancher

Ultimate Texas Hold’em poker

Ultimate Texas Hold’em is een pokerspel waarbij je niet tegen de andere spelers speelt, maar tegen de bank. Het doel is dat je de bank met jouw hand verslaat. Een hand is bij poker een combinatie van vijf kaarten. Er zijn allerlei mogelijkheden om de bank te verslaan, zolang jij bij Ultimate Texas Hold’em maar een betere hand hebt dan de bank. De ranking van de mogelijke combinaties zijn bij Ultimate Texas Hold’em identiek aan die van de meeste andere varianten van poker. De verschillende combinaties staan in het volgende overzicht opgenoemd, van hoog naar laag.

Royal Flush5 kaarten van dezelfde soort van tien tot en met aas
Straight Flush5 opeenvolgende kaarten van dezelfde soort
Four of a kind4 kaarten met dezelfde waarde
Full House3 kaarten met dezelfde waarde én 2 kaarten met dezelfde waarde
Flush5 kaarten van dezelfde soort
Straight5 opeenvolgende kaarten van verschillende soorten
Three of a kind3 dezelfde kaarten én 2 dezelfde kaarten
Two Pair2 keer 2 kaarten met dezelfde waarde plus een willekeurige kaart
One Pair2 kaarten met dezelfde waarde plus 3 willekeurige kaarten
High Card5 niet gelijke kaarten

Spelverloop bij Ultimate Texas Hold’em

Het spelverloop bij Ultimate Texas Hold’em bestaat uit een aantal stappen. Die zijn verdeeld in drieën: vóór de eerste beslissing, het nemen van de beslissingen, en de showdown.

ultimate texas holdem

Vóór de eerste beslissing

Ante en Blind

Bij Ultimate Texas Hold’em zit altijd een aantal spelers aan de tafel. Die spelen allemaal tegen de bank, de dealer. Elke speler speelt voor zichzelf. Als je Ultimate Texas Hold’em online speelt ben je meestal de enige speler en ook dan neem je het op tegen de bank. Ultimate Texas Hold’em begint altijd met het plaatsen van inzet op de vakjes Ante en Blind. De inzet moet in beide vakjes worden geplaatst en die moet in elk vak even hoog zijn.

Kaarten krijgen

Na het plaatsen van de inzet wordt elke speler door de dealer voorzien van twee kaarten. Als je Ultimate Texas Hold’em in het casino speelt zijn dat gesloten kaarten, die je niet mag laten zien aan de andere spelers. Wie in een online casino speelt krijgt open kaarten. Het is dan niet nodig om de kaarten verborgen te houden, omdat je de enige speler bent. De dealer krijgt bij Ultimate Texas Hold’em zelf ook twee kaarten.

Beslissingen nemen

Nadat de kaarten zijn gedeeld en je die hebt bekeken moet je tijdens het spel drie keer een beslissing nemen over hoe je verder gaat spelen. Die drie momenten komen bij Ultimate Texas Hold’em bij elke hand in een vaste volgorde voorbij.

1. Pre-flop

Bij Ultimate Texas Hold’em heb je na het bekijken van de kaarten twee mogelijkheden: checken of betten. Bij een goede combinatie van kaarten zal je over het algemeen gaan betten en bij een slechte combinatie kies je voor checken. Je kunt betten met een inzet van 3 of 4 keer de hoogte van de Ante. Verderop in deze blog wordt uitgelegd wat goede en slechte combinaties van kaarten zijn.

2. De flop

Na het checken of betten van alle spelers die deelnemen aan het spel zal de dealer de eerste drie gemeenschappelijke kaarten zien. Dat heet bij poker de flop. De kaarten worden open op tafel gelegd en zijn beschikbaar voor alle spelers om samen met hun eigen kaarten een combinatie te maken. Uiteraard moet je proberen een combinatie te maken die zo hoog mogelijk in de ranking staat. Na de flop moet je bij Ultimate Texas Hold’em weer een beslissing nemen. Spelers die voor de flop hadden gecheckt moeten opnieuw beslissen of ze willen checken of betten. Betten mag voor twee keer de waarde van de Ante. Spelers die voor de flop al hadden gebet hoeven nu niets te doen.

3. Turn en River

Als alle spelers na de flop hebben besloten om te checken of te betten worden de resterende twee gemeenschappelijke kaarten open op de tafel gelegd. De spelers moeten nu opnieuw een beslissing nemen. Spelers die tot dusver alleen maar hebben gecheckt kunnen dat niet opnieuw doen. Alle andere spelers hebben de keuze uit betten of folden. Bij betten kunnen ze eenmaal de waarde van de Ante inzetten. Bij folden overhandig je de kaarten aan de dealer en geef je je gewonnen. Je bent de inzet op de Ante en de Blind dan kwijt.

texas holdem strategie

Showdown

Nadat alle spelers hun beslissingen hebben genomen moet de bank bij Ultimate Texas Hold’em met zijn kaarten voor de dag komen. De beide kaarten worden omgedraaid en de bank deelt mee welke combinatie er wordt gemaakt. Op dat moment is het voor de spelers duidelijk of ze de bank hebben verslagen of niet.

Het spel eindigt onbeslist als de speler en de bank dezelfde combinatie hebben gemaakt. Spelers maken dan geen winst of verlies en ze krijgen hun inzet op Ante, Blind en Bet terug. Het hangt van de score van de bank af of die zich kwalificeert of niet. De bank moet daarvoor een paar hebben of beter. Of de bank zich kwalificeert of niet is bij Ultimate Texas Hold’em van invloed op de uitbetaling aan de spelers.

Uitbetaling bij Ultimate Texas Hold’em

Je hebt inmiddels wel begrepen dat je bij Ultimate Texas Hold’em voor de uitbetaling afhankelijk bent van het kwalificeren van de bank. Hier worden de beide mogelijkheden uitgelegd.

De bank is niet gekwalificeerd

De bank moet een pair hebben om zich te kwalificeren. Als dat niet het geval is zijn er twee mogelijkheden: jij verslaat de bank of je verliest van de bank.

Jij verslaat de bank

Als je wint van de bank krijg je in elk geval de inzet op Ante terug. De inzet op Blind krijg je volgens een schema uitbetaald, want die uitbetaling is afhankelijk van jouw hand. Alle inzet op Bet, ongeacht hoe vaak je hebt ingezet, krijg je één keer terug. Wie in totaal € 20 heeft ingezet krijgt er dus nogmaals € 20 bij.

De bank wint van jou

Als de bank van jou wint krijg je alleen de inzet op de Ante terug. De inzet op Blind en de inzet op Bet raak je kwijt aan de bank.

De bank weet zich wel de kwalificeren

Als de bank een hand heeft van twee paar of beter bij Ultimate Texas Hold’em is hij wel gekwalificeerd. In dat geval verloopt de uitbetaling bij de verschillende uitkomsten als volgt.

Jij wint van de bank

Als jij een betere hand hebt dan de bank bij Ultimate Texas Hold’em betaalt je inzet op Ante zich eenmaal uit. De inzet op Blind wordt uitbetaald volgens een uitbetalingsschema als je de bank verslaat met een straat of hoger. Bij winst door een lagere hand krijg je je inzet op Blind terug. De inzet op Bet, onafhankelijk van hoe vaak je dat hebt gedaan, betaalt zich ook eenmaal uit.

De bank wint van jou

Als je verliest van de bank en de bank heeft zich gekwalificeerd bij Ultimate Texas Hold’em verlies je al je inzetten. Je bent dan dus de inzet op Ante, Blind en Bet kwijt.

Ultimate Texas Holdem Uitbetaling

Het uitbetalingsschema bij de Blind Bet bij Ultimate Texas Hold’em

Al eerder is aangegeven dat de uitbetaling van de Blind Bet bij Ultimate Texas Hold’em afhankelijk is van de hand die jij hebt. Dat gebeurt volgens een uitbetalingsschema waarbij jouw combinatie leidend is.

Royal Flush500x je inzet
Straight Flush50x je inzet
Four of a kind10x je inzet
Full House3x je inzet
Flush1,5x je inzet
Straight1x je inzet

Uitbetaling Trips Side Bet

Bij Ultimate Texas Hold’em is tot dusver alleen het hoofdspel aan de orde geweest in deze blog. Maar naast Ante, Blind, en bet is er nog een vakje op de tafel. Dat heet Trips en wordt gebruikt voor een extra speloptie. Je kunt aan het begin van het spel bij Ultimate Texas Hold’em naast de verplichte inzetten op Ante en Blind ook inzetten op Trips. Die inzet is niet verplicht en de hoogte van de inzet mag je bij de meeste casino’s zelf bepalen. Die kan dus veel hoger of lager zijn dan de inzet op Ante en Blind.

Pas helemaal aan het einde van de hand gaat Trips bij Ultimate Texas Hold’em een rol spelen. Je kunt met Trips de volgende winsten behalen als met jouw twee kaarten en de vijf gemeenschappelijke kaarten de volgende combinaties te maken zijn.

Royal Flush50x de trips-inzet
Straight Flush40x de trips-inzet
Four of a kind30x de trips-inzet
Full House8x de trips-inzet
Flush7x de trips-inzet
Straight4x de trips-inzet
Three of a kind3x de trips-inzet

Strategieën bij Ultimate Texas Hold’em

Ultimate Texas Hold’em is een kanssspel, waarbij je op de lange termijn altijd verliest van het casino. Het huisvoordeel is 2,185 procent, maar dat bereik je alleen als je het spel als speler perfect speelt. Om dat perfecte spel te spelen moet je een ideale strategie gebruiken. Als je die volgt kun je af en toe best leuke winsten behalen. Als je je niet aan deze strategie houdt zal het huisvoordeel voor het casino snel stijgen.

Ultimate Texas Hold Em Spelen Bij Online Casino Amsterdam

Strategie voor de flop bij Ultimate Texas Hold’em

Aan het begin van het spel, nadat je je inzet hebt geplaatst op Ante en Blind, krijg je van de dealer twee kaarten. Afhankelijk van de kaarten neem je de beslissing om te checken of betten/raisen. Als je een Bet plaatst is dat meteen een 4x raise. Er zijn casino’s waar je ook de mogelijkheid hebt om te kiezen voor een 3x raise. Door deskundigen wordt dat niet aangeraden. Als je een bet plaatst moet je kiezen voor 4x raise.

Vooral voor beginnende spelers is het bij Ultimate Texas Hold’em lastig om te bepalen bij welke kaarten je gaat checken of raisen. Daar zijn wel richtlijnen voor. Bij alle paartjes van meer dan twee tweeën moet je raisen. Dat geldt ook als je een aas hebt. Zonder aas is het afhankelijk van de kaarten of het slim is om te raisen of checken. In het volgende overzicht is dat duidelijk gemaakt.

AKQJ1098765432
ARRRRRRRRRRRRR
KRRRRRRRRRRSSS
QRRRRRRRSSCCCC
JRRRRRCCCCCCCC
10RRRRRCCCCCCCC
9RRRCCRCCCCCCC
8RRRCCCRCCCCCC
7RRSCCCCRCCCCC
6RRSCCCCCRCCCC
5RRCCCCCCCRCCC
4RSCCCCCCCCRCC
3RSCCCCCCCCCRC
2RSCCCCCCCCCCC

De afkortingen in het overzicht betekenen het volgende: R = Raise, C = Check, S = Suited. Die laatste optie is nog niet aan bod geweest in deze uitleg. Als je deze twee kaarten uit het overzicht hebt waarbij Suited wordt geadviseerd, heeft het alleen zin om te raisen als beide kaarten van dezelfde soort zijn, dus harten, schoppen, etc. Als dat niet het geval is moet je folden.

Strategie na de flop bij Ultimate Texas Hold’em

Spelers die de tabel hebben gebruikt en geraised hebben hoeven tijdens het verdere verloop van de hand geen beslissingen meer te nemen. Wie heeft gecheckt krijgt nog een keer de mogelijkheid om een inzet van 2x te plaatsen als de eerste drie gemeenschappelijke kaarten, de flop, op tafel ligt. Ook daar zijn bij de strategie van Ultimate Texas Hold’em een paar handige richtlijnen voor opgesteld. De beste strategie is altijd te checken, behalve in de volgende drie situaties.

Ten eerste moet je inzetten bij twee paar of beter. Ook is een inzet verstandig als je één paar hebt, waarvan maar één kaart op de tafel ligt. De derde reden om in te zetten is als je vier tot een flush hebt, met als voorwaarde dat je zelf een 10 in de handen hebt om de flush te maken.

Ultimate Texas Holdem Spelen

Strategie bij Ultimate Texas Hold’em na de turn en de river

Wie tot dusver tijdens de hand nog niet heeft ingezet krijgt daar bij het leggen van de laatste twee gemeenschappelijke kaarten, de turn en de river, nog een laatste kans voor. Je mag maximaal een inzet van 1x plaatsen. Dat doe je alleen als je bij Ultimate Texas Hold’em een paar of beter hebt dat niet op de tafel ligt. Een andere reden om in te zetten is als de dealer minder dan 21 outs heeft. In alle andere gevallen moet je folden. Outs zijn kaarten in het bezit van de dealer, die ertoe kunnen leiden dat jij het spel verliest.

Het aantal outs is op zich vrij gemakkelijk uit te rekenen als je een wat meer geoefende speler bent. Daarbij bekijk je wat er op tafel ligt en welke kaarten je in handen hebt. Je weet dan welke kaarten de dealer in principe in handen kan hebben. Het enige wat je dan moet doen is uitrekenen hoeveel mogelijkheden hij heeft om jou met die kaarten te verslaan. Dat worden outs genoemd. Al die mogelijkheden tel je op. Als dat aantal boven de 21 komt moet je folden.

Strategie bij Ultimate Texas Hold’em Trips

Bij Ultimate Texas Hold’em is het verplicht om Ante en Blind te spelen, maar deelname aan Trips is iets wat je alleen moet doen als je dat leuk vindt. Wie wil inzetten op Trips moet even checken welke richtlijnen het casino hanteert. Bij sommige casino’s is dat volledig vrij, maar er zijn ook casino’s die limieten instellen of alleen met vaste inzetten werken. Er bestaan wel uitbetalingstabellen voor Trips, maar het huisvoordeel is met ongeveer 3,5 procent best hoog. De beste strategie voor Trips is daarom om dit spel links te laten liggen.

FAQ ULTIMATE TEXAS HOLD’EM

Waarin verschillen poker en Ultimate Texas Hold’em?

De meeste mensen die het over poker hebben bedoelen No-Limit Texas Hold’em. Bij dat spel zijn de andere spelers je tegenstanders. Bij Ultimate Texas Hold’em speel je tegen de bank, ofwel het casino. Als je No-Limit Texas Hold’em speelt is het mogelijk om op de lange termijn winst te boeken. Ultimate Texas Hold’em is een echt kansspel. Een kenmerk daarvan is dat je op de lange termijn nooit kunt winnen van het casino.

Auteur

Michael Fancher

Redactie en Sales

Over Michael Fancher

Michael is de motor achter online casino Amsterdam. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring als sales expert in diverse niches. Ooit begonnen in de…

Meer over Michael Fancher >