Disclaimer

  • Gepubliceerd op:  .
  • Leestijd: 7 min.
  • Geüpdated: 16-06-2023.
  • Gecontroleerd door:

    Auteur

    Michael Fancher

De onderstaande informatie heeft betrekking op deze website. Door gebruik te maken van de inhoud op deze website gaat u akkoord met de voorwaarden.

Algemene voorwaarden Onlinecasino.amsterdam

Met het begrip ‘eigenaar’ wordt de eigenaar van de website bedoeld en het begrip ‘gebruik’ is van toepassing op alle handelingen. Als er over ‘U’ wordt gesproken, dan wordt daarmee de bezoeker of gebruiker van de website bedoeld. Met betrekking tot de content op de website van Onlinecasino.amsterdam is er sprake van alle inhoud in beeld en geschrift. Als u deze website bezoekt, dan stemt u in met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.

1. Aansprakelijkheid
Ten aanzien van de inhoud van deze website geldt dat deze zorgvuldig is samengesteld. Er wordt door de eigenaar geen aansprakelijkheid aanvaard indien er sprake is van onvolledige of onjuiste informatie en evenmin wordt aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele gevolgen waar u als gebruiker voor verantwoordelijk bent.

De eigenaar heeft geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud van bestanden die aan deze website zijn gekoppeld of voor de inhoud van andere websites waarnaar wordt verwezen. Het is niet toegestaan om de inhoud oneigenlijk of zonder toestemming te gebruiken. U kunt schriftelijk verzoeken om de inhoud of een deel van de content te gebruiken voor andere doeleinden. Alleen indien de toestemming schriftelijk wordt verstrekt, kunt u de content gebruiken of delen met derden.

2. Internet kansspelen
Bij het gokken op internet kansspelen ligt de verantwoordelijkheid daarvoor geheel bij de bezoeker. Op dit moment biedt de Wet op kansspelen de gelegenheid om legaal te gokken bij aanbieders die over een licentie beschikken. Als u Onlinecasino.amsterdam verlaat om bij een van de aanbieders te gokken, komt u op een website van een derde partij terecht die in het buitenland is gevestigd. Dat betekent dat er geen Nederlands recht op van toepassing is en u zich daar dan ook niet op kunt beroepen. Doorgaans zijn de online casino’s gevestigd in landen als Malta, Gibraltar, Curaçao of in het Verenigd Koninkrijk en het daar geldende recht is dan ook van toepassing.

U bent bij het maken van winst met het gokken in een internetcasino boven een drempelbedrag verplicht om aangifte te doen voor de kansspelbelasting. Het belastingpercentage van de kansspelbelasting is vastgesteld op 29 procent.

Met betrekking tot de kwaliteit, eerlijkheid en betrouwbaarheid van online casino’s die op de website van Onlinecasino.amsterdam gepresenteerd worden, geldt dat er geen garantie voor kan worden verstrekt. Er is namelijk sprake van buitenlandse aanbieders, waar de regels van het betreffende land van toepassing zijn op consumenten. Doorgaans beschikken de online casino’s over een licentie van de autoriteiten in het land waar het bedrijf gevestigd is.

Om een licentie te verkrijgen, zal de kansspelaanbieder uiteraard wel aan bepaalde regels moeten voldoen. U kunt als speler bij twijfel nagaan of een online casino over een vergunning beschikt en dat er sprake is van certificaten ten aanzien van de veiligheid en eerlijkheid. Uiteraard wordt getracht om uitsluitend betrouwbare aanbieders te presenteren, maar het blijft uw verantwoordelijkheid dit zelf te controleren.

3. Wet op kansspelen
De huidige Wet op kansspelen bestaat sinds 1964 en is te vinden op de website Wetten-overheid.nl. Indien u vanuit Nederland een online casino bezoekt die in het buitenland is gevestigd, dan is er sprake van een uitgebreider kader en bevindt u zich niet uitsluitend binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

De Kansspelautoriteit is handhaver van de Wet op de kansspelen en houdt tevens toezicht op gokbedrijven die onder licentie kansspelen aanbieden. De Kansspelautoriteit heeft de mogelijkheid om sancties in te stellen als er sprake is van het illegaal aanbieden van internet kansspelen in Nederland. Er kan bij overtreding van de wet een boete worden opgelegd. Bijvoorbeeld als er sprake is van een kansspelaanbieder die vanuit Nederland bezoekers toegang biedt tot een online casino. Of als er in het buitenland sprake is van een online casino dat een.nl domeinnaam heeft of zich met reclame specifiek richt op spelers in Nederland. Gebruikers van deze website wordt aangeraden om zelf te controleren op een aanbieder de regels overtreedt.

4. Onlinecasino.amsterdam
Op de website Onlinecasino.amsterdam is er informatie beschikbaar over online casino’s, speciale acties en casinospellen. Via de verschillende links die op deze website worden aangeboden, kunt u andere websites bezoeken. Wij hebben geen verantwoordelijkheid over de inhoud van derden en het kan zijn dat er bij uw bezoek aan een aanbieder van kansspelen andere algemene voorwaarden en privacyregels van toepassing zijn. U kunt dan van de gelegenheid gebruikmaken om de betreffende regels en voorwaarden op de website van de andere partij door te nemen.

Er wordt geen garantie verstrekt ten aanzien van de volledigheid en juistheid van alle informatie op deze website. Uiteraard is het streven om u van een zo volledig mogelijk beeld te schetsen, maar het kan voorkomen dat er sprake is van onjuistheden of onvolkomenheden. Aan de inhoud op deze website kunt u dan ook op geen enkele manier rechten ontlenen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste informatie of de gevolgen daarvan. Indien een deel van de inhoud van deze website onjuist is, dan kunt u altijd contact opnemen en uw bevindingen doorgeven. Op die manier wordt de informatie op de website verbeterd.

5. Beleid gokverslaving
Het gokken in een online casino brengt risico’s met zich mee, zoals het ontwikkelen van een gokverslaving. Een groot aantal online casino’s heeft op de website informatie staan over gokverslaving en het beleid wat daarin wordt gevoerd. Het is belangrijk om op een verantwoorde manier te gokken. Dat betekent dat u zich van het eigen speelgedrag bewust dient te zien en onder controle houdt. Bij het ontstaan van problemen met betrekking tot het gokken, kunt u verschillende maatregelen nemen, zoals het inschakelen van hulp. Enkele tips om het niet zover te laten komen zijn onder meer het spelen met een vastgesteld budget en het vaststellen van een limiet van uitgaven.

Er wordt aangeraden om uitsluitend geld voor het gokken te gebruiken dat niet voor een ander doel is bestemd. Het wordt afgeraden om geld te lenen om daarmee te kunnen gokken. Behoud verder altijd het overzicht voor wat betreft de uitgaven en ga nooit gokken als u onder invloed bent van drugs, medicijnen of drank. Ook bij mentale vermoeidheid wordt afgeraden om te gaan gokken. Indien er zich toch problemen voordoen op het gebied van gokken, wacht dan niet te lang met het inschakelen van hulp om te voorkomen dat de gokproblemen nog groter worden en er een te hoge drempel ontstaat om een hulpvraag te laten uitgaan.

Intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten

Het auteursrecht van deze website is in handen van onlinecasino.amsterdam en anders bij derden, die toestemming hebben gegeven om beeld of ander materiaal op deze website te plaatsen. Het is verboden om zonder toestemming van Casinotop5.nl gebruik te maken van de op deze website geplaatste inhoud, dan wel het materiaal te vermenigvuldigen.

Aansprakelijkheidsuitsluiting

De informatie en overige inhoud van deze website is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Er kan geen enkel recht aan de inhoud op deze website worden ontleend. Wij trachten de informatie op de website zo nauwkeurig mogelijk weer te geven en zo volledig mogelijk te laten zijn. Typefouten en wijzigingen worden voorbehouden. Er wordt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid genomen voor schade, die op welke wijze dan ook voortkomt uit het gebruik van deze website en evenmin voor eventuele onjuiste of onvolledige inhoud op de website.

Inhoud van de website

Deze website biedt informatie en uitleg over spellen en gokken. De getoonde spellen op de website kunnen gratis gespeeld worden via de externe aanbieders ervan. Het is niet mogelijk om rechtstreeks op deze website spellen te spelen. Evenmin is het mogelijk om op deze website te gokken of geld te besteden. Wij hebben geen gokspellen in ons aanbod en bevorderen dit evenmin. Indien u deze site wenst te bezoeken is er een minimale leeftijd van 18 jaar vereist.

Auteur

Michael Fancher

Redactie en Sales

Over Michael Fancher

Michael is de motor achter online casino Amsterdam. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring als sales expert in diverse niches. Ooit begonnen in de…

Meer over Michael Fancher >