Amsterdam komt met maatregelen tegen gokverslaving

  • Gepubliceerd op:  .
  • Leestijd: 5 min.
  • Geüpdated: 14-11-2023.
  • Auteur:

    Auteur

    Ingeborg Postema

Amsterdam komt met een pakket aan maatregelen om gokverslaving in de gemeente te bestrijden. Er is eerder al door GroenLinks in de gemeenteraad van Amsterdam een voorstel ingediend om gokverslaving aan te pakken. Dat initiatief heeft nu een meerderheidssteun gekregen van de gemeenteraad in Amsterdam. De basis van het voorstel bestaat uit maatregelen te nemen, die gokverslaving voorkomen. Daarnaast richt het voorstel zich erop om mensen met gokproblematiek verder te helpen. Onlinecasino.amsterdam staat achter de voorgestelde maatregelen van Amsterdam om gokverslaving te voorkomen en gokverslaafden sneller te helpen.

GroenLinks houdt zich in Amsterdam sinds vorig jaar al bezig met voorstellen om op een serieuze manier de strijd aan te gaan met gokverslaving. Het eerste voorstel daartoe dateert al van 14 december 2022 onder de naam ‘Pak Gokverslaving aan – zorg voor betere preventie en behandeling van gokverslaving in Amsterdam’. Van Pijpen is de initiator van het pakket aan maatregelen.

Gokverslaving Reclame Van Groenlinks In Amsterdam

Pakket aan maatregelen in Amsterdam

Het voorkomen van gokverslaving en gokverslaafden in Amsterdam sneller hulp bieden, komt met een pakket aan maatregelen. Bovendien komt er aandacht voor kwetsbare groepen. Dit betreft bijvoorbeeld mensen die in een traject van schuldhulpverlening zitten. Het is de bedoeling dat deze kwetsbare mensen, indien er sprake is van een gokverslaving, sneller worden verwezen naar de verslavingszorg.

Voorlichting over risico’s van gokken

Een ander voorstel betreft het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten met de risico’s van gokken als thema. Het is bijvoorbeeld mogelijk om daarover voorlichting gegeven op onderwijstellingen, maar ook om buurtteams daarbij te betrekken. De voorlichting kan onder meer bestaan uit gastlessen met verhalen van ervaringsdeskundigen. Naast aandacht voor het risico van gokken, gaat de voorlichting ook over de kanalen die hulp bieden bij gokverslaving. Bijvoorbeeld door meer bekendheid te geven over Cruks (Centraal Register Uitsluiting Kansspelen)

Onderzoek naar weren gokreclame in Amsterdam

Een andere optie die de gemeente Amsterdam gaat onderzoeken, betreft het weren van gokreclames. In het Parool wordt gemeld dat Alexander Scholtes als wethouder Preventie het onwenselijk vindt dat kwetsbare groepen in Amsterdam gokreclame te zien krijgen. Het gaat onder meer om gokreclames die te zien is in bushokjes net als op abri’s. De wethouder is van mening dat dergelijke gokreclame inbreuk maakt op een veilige en gezonde omgeving voor de inwoners van Amsterdam.

Jenneke Van Pijpen Van Groenlinks

Jenneke van Pijpen van GroenLinks vindt de stortvloed aan gokreclame die is ontstaan na de legalisering van de online gokmarkt zelfs een schande. Het legaliseren van de online gokmarkt is een goed idee in verband met het controlerende en sturende karakter. De toename van gokreclame echter niet en evenmin het ontbreken van beperkende mogelijkheden voor kansspelbedrijven. Zij meldt verder dat het gokken ervoor zorgt dat mensen armer worden en gokbedrijven rijker. De kansspelbedrijven hebben in Nederland inderdaad gigantische winsten gemaakt en dan vooral mede dankzij de online kansspelen. In 2022 liep het resultaat op naar 3,4 miljard euro en een jaar eerder bedroef het resultaat nog 2 miljard euro. Het gemiddelde bedrag dat spelers in Nederland per maand aan online gokken verliezen, komt neer op 143 euro per maand.

Onderzoek naar aantal gokverslaafde Amsterdammers

Het is niet duidelijk hoeveel Amsterdammers er zijn, die op dit moment te maken hebben met een gokverslaving. De gemeente Amsterdam is dan ook van plan om hier onderzoek naar te laten uitvoeren. Daarnaast wil de gemeente zich richten op het verbeteren van de samenwerking met andere partijen. Bijvoorbeeld met ervaringsdeskundigen van de GGD net als van organisaties in de verslavingszorg. Dit met als doel om gokverslaafde Amsterdammers sneller en efficiënter te helpen.

Problemen door gokverslaving

Gokverslaafde Amsterdammers krijgen met allerlei problemen te maken. Naast dat er sprake is van het ontstaan van financiële problemen, komen er ook andere problemen. Gokverslaafden krijgen bijvoorbeeld te maken met gezondheidsproblemen, maar ook met psychische problemen. Bovendien krijgt de omgeving van de gokverslaafde eveneens te maken met de effecten van de gokverslaving. Bijvoorbeeld omdat een gokverslaafde partner al het geld uitgeeft aan gokken en daardoor de vaste lasten niet meer te betalen zijn. Ook heeft gokverslaving een negatieve invloed op relaties.

Gokverslaving Leidt Steeds Meer Tot Problemen

Het komt verder voor dat gokverslaafden hun baan kwijtraken of in de criminaliteit gaan om geld te verdienen voor het gokken. Met betrekking tot problemen voor de gezondheid en mentale welzijn bestaat de kans op slapeloosheid en depressie, maar ook op angststoornissen op gedachten aan zelfdoding. Gokverslaving leidt bij een ieder tot andere problemen, maar het mag duidelijk zijn dat het zowel invloed heeft op de financiële situatie als op de gezondheid en het mentale welzijn.

Groot aantal jongeren gokt

Het is door de legalisering van de online gokmarkt in Nederland gemakkelijker geworden om online te gokken. Dit geldt dus ook voor jongeren in de leeftijd van 18 tot 25 jaar. Deze groep is te zien als een kwetsbare groep en de risico’s op gokverslaving zijn groter. De jongeren die gokken omvat 21% van het totale aantal personen met een actief gokaccount in Nederland. Van Pijpen geeft daarover aan dat dit het gevolg is van ongecontroleerde marktwerking.

Daarin is het een goede stap om gokverslaving als belangrijk risico aan te merken en daar actief beleid op te maken. De maatregelen krijgen nu het voorstel door de meerderheid van de gemeenteraad in Amsterdam is aangenomen vorm. Het is natuurlijk te hopen dat het maatregelenpakket in de toekomst vruchten afwerpt.

Landelijk verbod ongerichte reclame online kansspelen

Er is in Nederland al sprake van een landelijk verbod op ongerichte reclame voor online kansspelen. Het is dan ook niet toegestaan voor online casino’s om bijvoorbeeld reclame op een billboard te maken. Dit verbod van reclame op billboards of in abri’s geldt echter niet voor gokhallen en fysieke casino’s, zoals Holland Casino en Jack’s Casino. Het landelijke verbod richt zich namelijk op ongerichte reclame voor online kansspelen. Dit betekent dat het nog wel mogelijk is voor fysieke speelhallen en casino’s om ongerichte gokreclame te presenteren. De gemeente Amsterdam is zoals blijkt voornemens om dergelijke gokreclame eveneens te weren, maar uit onderzoek moet nog blijken of dat mogelijk is.

Gepubliceerd op in Nieuws.

Auteur

Ingeborg Postema

Over Ingeborg Postema

Inge is al ruim 12 jaar actief als gedreven auteur in de wereld van iGaming en online casino spellen. Ze heeft een passie voor alles…

Meer over Ingeborg Postema >

Top 6 Casino's