Kamervragen over handhaving gokreclameverbod

 • Gepubliceerd op:  .
 • Leestijd: 6 min.
 • Geüpdated: 16-06-2023.
 • Auteur:

  Auteur

  Ingeborg Postema

Mirjam Bikker van de ChristenUnie heeft samen met Van Nispen van de SP en Kuik van het CDA Kamervragen gesteld aan de minister voor Rechtsbescherming. Dit in verband met de speech van René Jansen, voorzitter van de Kansspelautoriteit, tijdens Gaming in Holland event. De voorzitter gaf in de speech aan niet direct met harde hand op te treden nadat het verbod op ongerichte reclame voor online kansspelen is ingevoerd. Het verbod op ongerichte gokreclame gaat per 1 juli 2023 in. Bikker heeft naar aanleiding van deze woorden van de voorzitter van de Ksa met de twee genoemde mede-indieners Kamervragen gesteld aan minister Weerwind.

Schriftelijke Kamervragen

Vragen van de leden Bikker (ChristenUnie), Van Nispen (SP) en Kuik (CDA)
aan de Minister voor Rechtsbescherming over de handhaving van het
aanstaande verbod op ongerichte reclame voor online kansspelen door de
Kansspelautoriteit .

2023Z10614
(ingezonden 12 juni 2023)

Indiener

 • Mirjam Bikker, Kamerlid ChristenUnie
 • Medeindiener: Anne Kuik, Kamerlid CDA
 • Medeindiener: Michiel van Nispen, Kamerlid SP

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van de speech die is gegeven door de voorzitter van
de Kansspelautoriteit op 8 juni jongstleden bij de jaarlijkse conferentie van
«Gaming in Holland»?

Vraag 2
Is het juist dat de voorzitter van de Kansspelautoriteit bij een conferentie met
gokpartijen heeft gezegd niet direct stevig te handhaven op overtredingen
van het aanstaande verbod op ongerichte reclame voor online kansspelen?

Vraag 3
Wat vindt u hier van?

Vraag 4
Welk signaal gaat hier van uit naar de verslavingszorg, mensen die te maken
hebben of hadden met gokverslaving en ook naar de Kamer die al lange tijd
oproept om te komen tot een verbod?

Vraag 5
Deelt u de constatering dat het verbod op ongerichte reclame voor online
kansspelen al ruim anderhalf jaar in voorbereiding is, dat de contouren van
dit verbod inmiddels al elf maanden duidelijk zijn en dat zeker met de
vertraging van een half jaar er afdoende voorbereidingstijd is geweest voor
de gokbranche om zich aan te passen aan de aangescherpte reclameregels?

Vraag 6
Bent u het met ons eens dat de voornaamste aanleiding van het advertentieverbod, namelijk het voorkomen van onmatig spelgedrag en verslaving bij
kwetsbare groepen, niet gebaat is bij een toezichthouder die voorzichtigheid
betracht bij handhaving van het advertentieverbod en de nieuwe regels voor
reclame op online platforms?

Vraag 7
Bent u het er tevens mee eens dat waar het het verbod op online ongerichte
reclame betreft, de Kansspelautoriteit ook een voor de branche heldere en
voorspelbare norm zou kunnen stellen door elke overtreding te beboeten?

Vraag 8
Bent u bereid in gesprek te gaan met de Kansspelautoriteit over genoemde
uitspraken en daarbij in het bijzonder de boodschap over te brengen dat het
verbod op ongerichte reclames er op gericht is om risicogroepen te beschermen tegen onmatig gokgedrag en gokverslaving en dat dit vraagt om een Kansspelautoriteit die stevig en normstellend optreedt?

Vraag 9
Bent u bereid deze vragen te beantwoorden (ruim) voor de inwerkingtreding
van het verbod op ongerichte reclame voor online kansspelen op 1 juli
aanstaande?

Speech René Jansen tijdens Gaming in Holland

Tijdens de conferentie Gaming in Holland is René Jansen als voorzitter van de Kansspelautoriteit aan het woord gekomen. In de speech is de voorzitter onder meer ingegaan op het verbod op ongerichte reclame betreffende online kansspelen. Jansen gaf aan dat de Ksa zich er bewust van is dat het verbod vragen met zich meebrengt. Dit is dan ook een van de redenen om na inwerkingtreding van het verbod op 1 juli 2023 in de eerste periode niet keihard gaat handhaven.

Er komt eerst ruimte om met de aanbieders van online kansspelen en affiliates in gesprek te gaan. Dit om na te gaan hoe het verbod op ongerichte reclame voor online kansspelen uitpakt in de praktijk. Jansen benoemde daarbij nog wel dat de Ksa de kansspelaanbieders erop wijst dat het herstel van het vertrouwen in de branche belangrijk is en dat het niet de bedoeling is om als aanbieder de grens op te zoeken.

‘I will immediately add that you may expect the Ksa not to tackle new monitoring or enforcement situations straight-legged. In the beginning, we will especially monitor how the new rules work out in actual practice. New or additional insights will be shared with you.’

‘My most important appeal at this point in time: find a way, but don’t seek the boundaries. Public confidence in the gambling industry is low and fragile. Operators therefore have to show that they are committed to a fair and safe market with player protection as the important standard.’

‘In conclusion to this part of my contribution, we realise that the new rules involve quite some time and effort. That’s one of the reasons to announce that we will engage in talks with operators and ‘affiliates’. Among other things, about the challenges of the advertising ban and how they practically work out for operators.’
Speech, René Jansen, conferentie Gaming in Holland 2023

Daadkrachtig optreden gewenst

De indiener van de Kamervragen vindt samen met de twee mede-indieners dat de Kansspelautoriteit vanaf 1 juli 2023 direct daadkrachtig moet optreden. Dit tegen aanbieders van online kansspelen die het verbod op ongerichte gokreclame negeren of overtreden. Indiener Bikker is het wat dat betreft niet eens met de woorden van René Jansen die expliciet laat weten niet direct na het reclameverbod vol op handhaving in te zetten. Daarom heeft zij het initiatief genomen om Kamervragen op te stellen en aan minister Weerwind voor te leggen.

Kamervragen over handhaving gokreclameverbod

Lange aanloop naar verbod ongerichte gokreclame

De indieners van de Kamervragen wijzen onder meer op de voorbereidingstijd voor het invoeren van het verbod op ongerichte reclame voor online kansspelen. Hierdoor hebben de aanbieders ruim de tijd gehad om zich voor te bereiden op het verbod, dat overigens al eerder in zou gaan op 1 januari 2023. Met het uitstel tot 1 juli 2023 weten de aanbieders van online kansspelen al bijna anderhalf jaar dat er een verbod op ongerichte reclame komt.

 

Duidelijkheid voor gokindustrie

De Kamerleden zien dan ook juist graag dat de Kansspelautoriteit wel direct handhavend optreedt, want dit schept duidelijkheid met heldere en voorspelbare normen waar de gokindustrie bij gebaat is. Daarom is het belangrijk om elke overtreding van het verbod op ongerichte reclame voor online kansspelen direct te beboeten. De indieners zien graag dat minister Weerwind met de voorzitter van de Ksa in gesprek gaat, zodat duidelijk te maken is dat daadkrachtig optreden belangrijk is.

Gepubliceerd op in Nieuws.

Auteur

Ingeborg Postema

Over Ingeborg Postema

Inge is al ruim 12 jaar actief als gedreven auteur in de wereld van iGaming en online casino spellen. Ze heeft een passie voor alles…

Meer over Ingeborg Postema >

Top 6 Casino's