Initiatiefwet CDA: terugdraaien Wet koa

  • Gepubliceerd op:  .
  • Leestijd: 5 min.
  • Geüpdated: 18-10-2023.
  • Auteur:

    Auteur

    Ingeborg Postema

Anne Kuik van het CDA ziet graag dat het legaliseren van online gokken ongedaan wordt gemaakt. Daarom komt de politieke partij met een initiatiefwet. Het doel hiervan is om de Wet kansspelen op afstand terug te draaien. Het CDA is altijd tegen het legaliseren van het online gokken geweest. De gedachte erachter is dat online gokken na legalisatie als normaal wordt beschouwd en het gokverslaving in de hand werkt met alle gevolgen van dien. Bijvoorbeeld jongvolwassen die met schulden te maken krijgen. CDA vindt hierin ondersteuning in het rapport “Gokken met Gezondheid” dat door de Nationaal Rapporteur Verslavingen is uitgebracht.

‘Als gevolg van de wet is gokken genormaliseerd en zijn jongeren een wereld van verslaving ingejaagd. Dat moeten we nu de kop indrukken.’
Anne Kuik, CDA

Anne Kuik Van Het Cda

Nu is het moment om Wet kansspelen op afstand terug te draaien

Het CDA is van mening dat het moment om de legalisering van het online gokken in Nederland terug te draaien nu is gekomen. Eerder heeft demissionair minister Weerwind in een debat over de wet het volgende laten weten: ‘De wet is aangenomen. Het terugdraaien bepaalt de Kamer op het juiste moment.’ Anne Kuik vindt dat het juiste moment wat dat betreft nu is gekomen. De Wet kansspelen op afstand is er onder meer gekomen om spelers in Nederland een betere bescherming te bieden. Het is gebleken dat deze betere bescherming er niet is gekomen. Anne Kuik haalt daarbij een citaat aan van een ervaringsdeskundige:

‘Dit heeft niks meer met de bescherming van gokkers te maken, maar met de werving van potentiële verslaafden.’

Toename spelers

Anne Kuik draagt aan dat er sprake is van een toename van het aantal spelers. Meer dan een vijfde van het aantal nieuwe spelers behoort tot de groep jongvolwassen. Het CDA-lid constateert dat er vooral sprake is van een winstbelang en vrije gokmarkt en dat niet het belang van kwetsbare groepen op nummer 1 staat. Er is door de kansspelbedrijven in Nederland in het afgelopen jaar meer dan een miljard euro verdiend. Daarbij is niet gebleken dat de zorgplicht prioriteit heeft gehad. Bovendien leggen de kansspelbedrijven de verantwoordelijkheid vooral bij de spelers. De Kansspelautoriteit heeft al conclusies getrokken dat de zorgplicht bij kansspelbedrijven beter moet. Er is geconstateerd dat kansspelbedrijven momenteel niet snel genoeg actie ondernemen als spelers onmatig spelen of met problematisch gokgedrag te maken hebben.

Niet wachten op evaluatie in 2024

Het CDA wil met de initiatiefwet een norm stellen, waarbij er geen sprake moet zijn van een overheid die de gokbranche reguleert en de gevolgen niet onder ogen ziet. Het CDA spreekt in dat opzicht zelfs van een schijnvertoning en wil bovendien niet wachten op de evaluatie van de wet die in 2024 op de agenda staat.

Evaluatie in 2024

Er vindt in 2024 een evaluatie plaats van de Wet kansspelen op afstand. Het is dan onder meer de bedoeling of de verslavingspreventie effectief is gebleken, zoals bedoeld is in de wet. Dit blijkt uit een verslag van het schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over de voortgang van de wet en in het kader van de monitoringsrapportage van het voorjaar 2023. Dit verslag is gepubliceerd op 22 september 2023. In het rapport staat bovendien vermeld dat er signalen zijn dat de preventie op het gebied van gokverslaving verbetering nodig heeft.

Initiatiefwetsvoorstel

Op het moment dat het CDA een initiatiefwet voorstelt in het kader van het terugdraaien van de Wet kansspelen op afstand wordt de Raad van State om advies gevraagd. Deze beoordeelt onder meer de uitvoerbaarheid van het initiatiefwetsvoorstel. Overigens is niet duidelijk wanneer het CDA het wetsvoorstel indient om de Wet kansspelen op afstand terug te draaien. Het plan is aanwezig, maar het kost tijd en zorgvuldigheid om aan een dergelijk initiatief uitvoering te geven.

Illegale online gokmarkt

Mocht de Wet kansspelen op afstand worden teruggedraaid dan heeft dat grote gevolgen voor de spelers in Nederland. De situatie komt er dan net zo uit te zien als voor 1 oktober 2021. Dat is de datum waarop de online gokmarkt in Nederland gelegaliseerd is. Het probleem van het terugdraaien van de legalisatie is dat de illegale online kansspelaanbieders weer in beeld komen bij de spelers in Nederland. Voor de legalisatie speelde er al een grote groep spelers bij illegale aanbieders en dit gebeurt natuurlijk ook weer als de Wet kansspelen op afstand in Nederland wordt teruggedraaid.

Kansspelen Op Afstand

Geen bescherming bij illegale aanbieders

Het grote voordeel van een gelegaliseerde online gokmarkt in Nederland is dat de Kansspelautoriteit vergunning verstrekt en dat aanbieders aan belangrijke eisen moeten voldoen. Bijvoorbeeld op het gebied van bescherming van spelers, verantwoord spelen beleid en verslavingspreventie. Deze bescherming verdwijnt op het moment dat de Wet kansspelen op afstand er niet meer is. Indien spelers in Nederland gokken bij illegale aanbieders van online kansspelen in het buitenland ontbreekt deze bescherming. De spelers zijn wat dat betreft dan als het ware aan de goden overgeleverd.

Toezicht en handhaving

De Kansspelautoriteit houdt toezicht op het online gokaanbod in Nederland en treedt ook handhavend op. Indien er buitenlandse aanbieders van online kansspelen actief zijn in Nederland zonder vergunning van de Nederlandse Kansspelautoriteit mag deze autoriteit handhavend optreden. Er is bijvoorbeeld onlangs nog een boete opgelegd aan LCS voor het exploiteren van de website sonofslots.com die toegang bood aan spelers in Nederland om online te gokken.

Sons Of Slots

Er zijn echter honderden illegale websites waar online kansspelen beschikbaar zijn voor spelers in Nederland. Dit aanbod blijft bestaan als de Wet Kansspelen op afstand ongedaan wordt gemaakt. Spelers in Nederland die graag willen gokken, zijn dan genoodzaakt om het heil in het buitenland te zoeken en zonder bescherming van de Nederlandse wet bij illegale aanbieders te gaan spelen. Het is maar de vraag of het zover komt en het CDA genoeg steun krijgt voor de initiatiefwet. De kans lijkt op dit moment klein, maar de toekomst zal uitwijzen wat er gaat gebeuren.

Gepubliceerd op in Nieuws.

Auteur

Ingeborg Postema

Over Ingeborg Postema

Inge is al ruim 12 jaar actief als gedreven auteur in de wereld van iGaming en online casino spellen. Ze heeft een passie voor alles…

Meer over Ingeborg Postema >

Top 6 Casino's