Kansspelautoriteit vraagt om wetswijziging

  • Gepubliceerd op:  .
  • Leestijd: 5 min.
  • Geüpdated: 12-06-2023.
  • Auteur:

    Auteur

    Ingeborg Postema

De Kansspelautoriteit wil via een wetswijziging de mogelijkheid krijgen om de beschikking te krijgen over valse identiteitsbewijzen. De vraag voor een wetswijziging is neergelegd bij de minister voor Rechtsbescherming. Het doel van het beschikken over valse identiteitsbewijzen is gericht op handhaving en toezicht. De Ksa brengt in de meest actuele wetgevingsbrief ook nog andere belangrijke onderwerpen onder de aandacht van de minister voor Rechtsbescherming.

Urgente aandachtspunten

De Ksa verzendt met regelmaat een wetgevingsbrief naar de minister Weerwind als minister voor Rechtsbescherming. Dit met als reden in een actieve inbreng te voorzien vanuit ervaring in de praktijk. In 2024 vindt er een evaluatie plaats van de Wet kansspelen op afstand (koa) en daarom is er in de huidige wetgevingsbrief vooral aandacht geschonken aan de meest belangrijke aandachtspunten.

ksa website

Tijdens de evaluatie van de Wet kansspelen op afstand is er ruimte om ook aandacht te schenken aan de onderwerpen die op dit moment een minder urgent karakter hebben. Er zijn echter twee onderwerpen die zo belangrijk zijn dat deze eerder dan de evaluatie aan bod komt aandacht verdienen. Het gaat om beschikking over valse identiteitsbewijzen en toegang tot de Controledatabank voor analyse en onderzoek.

Beschikking over valse identiteitsbewijzen

Op dit moment is er al sprake van een bevoegdheid om van valse identiteitsbewijzen gebruik te maken. Dit met als doel om na te gaan op de aanbieders van online kansspelen zich wel aan de wet- en regelgeving houden. Een vals identiteitsbewijs is echter alleen maar door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens aan te maken en te verstrekken. Bovendien moet er daarvoor een wettelijke basis aanwezig zijn, maar deze ontbreekt voor de Ksa. Daarom dient er een aanpassing in de wet te komen, waarna de Ksa de mogelijkheid krijgt om over de benodigde identiteitsgegevens te beschikken. Deze zijn nodig om een account aan te maken bij aanbieders van online kansspelen, zoals een online casino.

In dat kader is het bovendien nodig dat de valse identiteitsbewijzen regelmatig worden vervangen. Dit om herkenning door de aanbieder te voorkomen. Een wetswijziging maakt het mogelijk dat de Ksa meer effectief en efficiënt kan handelen betreffende het houden van toezicht op legale aanbieders en om te handhaven en op te treden tegen het illegale online kansspelaanbod.

Toegang tot de Controledatabank

Legale aanbieders van online kansspelen met een vergunning hebben de verplichting om bepaalde gegevens uit de spelsystemen in de Controledatabank (datakluis) op te nemen. De Ksa heeft momenteel alleen de mogelijkheid om deze gegevens te gebruiken voor handhaving en toezicht. Het is op dit moment niet mogelijk om de betreffende informatie voor onderzoek en analyse te gebruiken. Een aanpassing van de wet geeft de Ksa de mogelijkheid om in een meer feitelijke staving te voorzien bij het stellen van prioriteiten. Dit in het kader van handhaving en toezicht, maar ook ten behoeve van het geven van advies over beleidsvorming.

Andere punten van zorg

De Ksa ziet graag een aanpassing van de wet betreffende de urgente punten, maar laat tevens weten dat er nog andere punten zijn die aandacht verdienen. Het gaat hierbij het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks) en om de verouderde wetgeving betreffende speelautomaten.

Centraal Register Uitsluiting Kansspelen

Cruks biedt spelers de gelegenheid om zichzelf uit te sluiten van online kansspelen, maar er is ook een onvrijwillige uitschrijving mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld op verzoek van een familielid zijn, maar ook van een aanbieder van online kansspelen. Er wordt geconstateerd dat er bijzonder weinig gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om een onvrijwillige uitschrijving te realiseren.

cruks site

Het aantal personen dat onvrijwillig staat ingeschreven in Cruks is zelfs dermate laag dat op dat vlak om gokverslaving tegen te gaan elk effect ontbreekt. Het blijkt volgens de Ksa dat er sprake is van een complexe procedure als het gaat om onvrijwillige uitschrijving. Bovendien is de periode van uitsluiting op onvrijwillige basis met zes maanden erg kort te noemen.

Verouderde wetgeving speelautomaten

De huidige wet- en regelgeving in combinatie met technologische vooruitgang maakt dat de wetgeving omtrent speelautomaten verouderd is geraakt. Deze wetgeving is niet meer goed afgestemd op de technologische vooruitgang en huidige regels. Daarom luidt het advies van de Ksa om de verouderde wetgeving aan te passen in overeenstemming met de huidige wetgeving die betrekking heeft op online kansspelen.

Veilig en verantwoord kansspelsysteem

De Ksa wil met de aanpak van de urgente punten en aandacht voor de overige zorgpunten het kansspelsysteem nog veiliger en verantwoord maken. Dit om de spelers in Nederland op een optimale manier te beschermen en te informeren, maar ook om misstanden op het gebied van online kansspelen tegen te gaan. De betreffende punten zijn in een wetgevingsbrief opgenomen en voorgelegd bij de minister voor Rechtsbescherming.

Legale online casino’s

Het is voor spelers van groot belang om bij deelname aan een online kansspel dit bij een vergunninghouder te doen. Een online casino met een vergunning van de Ksa opereert wat dat betreft legaal en biedt een betrouwbare en veilige omgeving om online te gokken. Indien een aanbieder van online kansspelen zich niet houdt aan de wet- en regelgeving heeft de Ksa de mogelijkheid om een sanctie op te leggen. Deze sanctiebesluiten worden doorgaans openbaar gemaakt en zijn in te zien op de website van de Ksa.

Op deze manier worden spelers eveneens op de risico’s gewezen betreffende het online gokken bij een bepaalde aanbieder. Er zijn in Nederland momenteel ruim twintig legale aanbieders van online kansspelen actief.

Strategie Ksa tot 2024

De Ksa heeft voor de periode 2020-2024 een strategie ontwikkeld met daarin een aantal kernpunten. Zo streeft de organisatie naar een wereld waarin er sprake is van transparante aanbieders en van betrouwbare kansspelen. Het verdere streven is dat spelers beschermd zijn, dat er sprake is van eerlijk spel en dat de winkansen niets aan onduidelijkheid overlaten. Het ultieme doel is om ervoor te zorgen dat er zich geen illegale praktijken meer voordoen en dat er geen gokverslaafden meer zijn.

Gepubliceerd op in Nieuws.

Auteur

Ingeborg Postema

Over Ingeborg Postema

Inge is al ruim 12 jaar actief als gedreven auteur in de wereld van iGaming en online casino spellen. Ze heeft een passie voor alles…

Meer over Ingeborg Postema >

Top 6 Casino's