Kansspelzaak: geen schending zorgplicht

  • Gepubliceerd op:  .
  • Leestijd: 5 min.
  • Geüpdated: 03-08-2023.
  • Auteur:

    Auteur

    Ingeborg Postema

Een speler heeft eerder dit jaar een claim ingediend in een rechtszaak tegen Merkur Casino in verband met inschrijving in Cruks. De man had zichzelf ingeschreven bij Cruks maar kreeg toch toegang tot Merkur Casino. Ook had de speler de Kansspelautoriteit ingelicht over de betreffende situatie. De Kansspelautoriteit heeft hierop eerder al een sanctie opgelegd aan Merkur en de speler is vervolgens naar de rechter gegaan om een schadevergoeding te claimen van zijn verlies in het casino. De rechter oordeelde dat er in deze kansspelzaak geen schending is geweest van de zorgplicht van het casino.

 

Technische fout in Cruks

De uitsluiting van de speler via Cruks had bij alle casino’s bekend moeten zijn en zo ook bij Merkur. Er was alleen sprake van een technische fout in het systeem van Cruks, waardoor de speler toch toegang kreeg tot het casino. Wat bleek? De geboortedatum van de speler in het Nederlandse paspoort staat geregistreerd als 00-00-1958. Dit leverde een probleem op bij de registratie in Cruks, want deze geboortedatum werd niet door het systeem geaccepteerd. Hierop heeft de speler een fictieve geboortedatum in het systeem ingevuld. Overigens is het systeem van Cruks vanaf mei aangepast en is het wel mogelijk om een speciale geboortedatum in te vullen.

 

Foutmelding bij controle in casino

De aanpassing in het systeem kwam voor de speler echter te laat, want bij het naar binnengaan van Merkur Casino kwam er een foutmelding bij het controleren van de gegevens in Cruks. De foutmelding was voor de casinomedewerker geen reden om de persoon toegang te weigeren. Dit was een reden voor de Kansspelautoriteit om een sanctie op te leggen. De speler nam hierop verdere stappen door een rechtszaak aan te spannen tegen Merkur en het verlies in het casino tijdens de inschrijving in Cruks te claimen.

 

Speler claimt 12.600 euro van Merkur

De inzet van de rechtszaak betreft een claim van 12.600 euro tegen Merkur. Dit is het bedrag dat de speler zegt verloren te hebben in het casino tijdens de inschrijving in Cruks. Een deel van het geclaimde bedrag is aantoonbaan aan de hand van pintransactie die in het casino hebben plaatsgevonden. De Kansspelautoriteit oordeelde nog dat Merkur te verwijten viel dat de speler toegang kreeg tot het casino. De rechter denkt daar anders over met als belangrijkste oordeel dat Merkur de zorgplicht in deze kansspelzaak niet heeft geschonden. Dit in verband met het gegeven dat er sprake was van een technisch probleem in het systeem van Cruks. Daar kan het casino volgens de rechter niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

merkur casino

Controle Cruks uitgevoerd

Het casino heeft de zorgplicht niet geschonden omdat er een controle in Cruks heeft plaatsgevonden. Dat er daarop een foutmelding naar boven kwam, is niet de verantwoordelijkheid van het casino, maar van Cruks. Het komt er dus op neer dat kansspelbedrijven niet verantwoordelijk te houden zijn voor technische problemen in Cruks. Verder oordeelde de rechter dat er geen bewijs aanwezig is dat casinomedewerkers hadden moeten weten hoe om te gaan met een dergelijke foutmelding of technische fout in het systeem. Of meer specifiek is er niet onderbouwd door de eiser dat het casino had moeten weten dat de registratie van een speciale geboortedatum in Cruks niet mogelijk was.

 

Geen schadevergoeding voor speler

De rechter is tot de conclusie gekomen dat Merkur niet te verwijten valt dat er sprake was van een technische fout in Cruks. De speler krijgt dan ook geen schadevergoeding toebedeeld. Wel dient de speler de proceskosten te betalen.

 

Eerdere sanctie van Kansspelautoriteit

De Kansspelautoriteit heeft op de website eerder op 4 mei 2023 bekendgemaakt dat Merkur Casino in Almere een sanctie opgelegd heeft gekregen in de vorm van een boete van 45.000 euro. Deze boete is opgelegd aan het casino omdat het kansspelbedrijf toegang verleende aan een persoon die op dat moment geregistreerd stond in Cruks. Hierdoor heeft Merkur Casino niet voldaan aan de wettelijke verplichting aangaande de controle van geregistreerde spelers in Cruks.

 

Negen keer toegelaten met inschrijving in Cruks

Uit het sanctiebesluit van de Kansspelautoriteit blijkt dat Merkur Casino in de maanden februari en maart 2022 een persoon met inschrijving in Cruks minimaal negen maal heeft toegelaten. De Kansspelautoriteit heeft op 23 maart 2022 de eerste melding ontvangen van een persoon dat deze met een inschrijving in Cruks is toegelaten tot de speelautomatenhal. De Kansspelautoriteit is hierop een onderzoek begonnen met betrekking tot de toegangscontrole.

cruks site

Onderzoek naar inschrijving Cruks

De toezichthouder heeft de inschrijving in Cruks van de speler onderzocht. Hieruit bleek dat deze zich al op 16 oktober 2021 in Cruks heeft ingeschreven met een uitsluitingsperiode van een jaar. Op 24 maart 2022 is door de toezichthouder gecontroleerd of deze speler ingeschreven stond in Cruks. Dit was het geval, maar wel met een geboortedatum die afwijkt van wat in het Nederlandse paspoort staat vermeld.

 

Technisch gebrek oorzaak

Tijdens het onderzoek kwam naar voren dat Cruks te maken had met een technisch gebrek. Het systeem bleek tot 20 oktober 2021 geen verbinding tot stand te brengen tussen het register en BV BSN (Beheervoorziening burgerservicenummer). Hierdoor dienden spelers die zichzelf wilden uitsluiten zelf de informatie in te voeren. Verder kwam naar voren dat het systeem niet de mogelijkheid bood om een geboortedatum als 00-00-jaar in te voeren. Daarom heeft de betreffende speler zich destijds geregistreerd met een fictieve geboortedatum.

 

Ksa resultaat 404

Kansspelbedrijven waren tot 9 mei 2022 niet in de gelegenheid om een controle uit te voeren in het register van personen met een geboortedatum 00-00-jaar. In elk geval in die zin dat er geen Crukscode naar voren kwam, waaruit bleek dat de persoon zichzelf had uitgesloten. In plaats daarvan kwam bij het controleren van de speler de melding ’KSA resultaat 404’ naar boven. Daarachter stond vermeld ‘Deze persoon is niet bekend in het BSN register. Check de invoer.’ De Kansspelautoriteit heeft Merkur Casino uiteindelijk een boete opgelegd van in totaal 45.000 euro omdat geconstateerd is dat het casino op negen dagen toegang heeft geboden aan een persoon die in Cruks stond opgenomen.

Gepubliceerd op in Nieuws.

Auteur

Ingeborg Postema

Over Ingeborg Postema

Inge is al ruim 12 jaar actief als gedreven auteur in de wereld van iGaming en online casino spellen. Ze heeft een passie voor alles…

Meer over Ingeborg Postema >

Top 6 Casino's