SLICKS organiseert Amsterdam Gambling & Awareness Congres

  • Gepubliceerd op:  .
  • Leestijd: 5 min.
  • Geüpdated: 07-06-2024.
  • Auteur

    Auteur

    Ingeborg Postema

Het is voor de eerste keer dat het Amsterdam Gambling & Awareness Congres (AG&AC 2022) is gehouden. SLICKS is de organisator van het congres dat mede in samenwerking met Cliëntenbelang Amsterdam en de gemeente Amsterdam tot stand is gekomen. Op het congres waren alle belangrijke partijen aanwezig die betrokken zijn bij gokproblematiek. René Jansen heeft als voorzitter van de Kansspelautoriteit de openingsspeech voor zijn rekening genomen.

Inhoud openingsspeech AG&AC

In de openingsspeech van het AG&AC van René Jansen was de aandacht vooral gericht op bewustwording over kansspelen en de rol van Ksa in het kader van verslavingspreventie. De voorzitter van Ksa gaf aan dat kennis en begrip over gokverslaving vast en zeker bijdragen aan tijdige herkenning. Dit leidt dan weer tot een gerichte en efficiënte aanpak van gokproblematiek. René Jansen ziet het congres over Gambling & Awareness als een stap naar samenwerking tussen partijen die zich bezighouden met de problematiek rondom gokverslaving. Daarbij is het van groot belang dat de samenwerking zich ook richt op het voorkomen van gokverslaving.

”Gokverslavingen zijn te vaak nog een verborgen verslaving. In de aankondiging van dit congres werd gesproken over ‘een blinde vlek’. En wat je niet ziet kun je niet verhelpen. Terwijl de gevolgen van kansspelverslaving zeer ernstig en verstrekkend kunnen zijn. Zowel financieel als sociaal-maatschappelijk en geestelijk. En niet alleen voor degene die kampt met de verslaving, maar ook voor de familie en naasten.”

René Jansen, voorzitter Ksa

 

slicks agac congres

Belangrijke rol voor Kansspelautoriteit

Er is voor de Kansspelautoriteit een belangrijke rol weggelegd op het gebied van preventie. Dit klinkt wellicht tegenstrijdig, want het is juist deze organisatie die KOA-vergunning verleent aan aanbieders van online kansspelen. In de praktijk houdt Ksa echter ook toezicht op de vergunninghouders en daardoor is het mogelijk om extra invloed uit te oefenen in het kader van verslavingspreventie. Bovendien heeft de Ksa de mogelijkheid om vergunningaanvragen af te wijzen indien de aanvrager niet voldoende aan gokverslavingspreventie doet.

3 belangrijke doelstellingen van Ksa

Tijdens de openingsspeech sprak René Jansen ook over de drie belangrijke doelstellingen van Ksa:

1. Bescherming van consumenten
2. Voorkomen van gokverslaving
3. Bestrijding illegaliteit en criminaliteit

Wettelijke taken

Er zijn diverse taken toebedeeld aan de Ksa om de hiervoor genoemde doelstellingen te realiseren. De eerste belangrijke taak is het reguleren van de kansspelmarkt door vergunningaanvragen te behandelen en een KOA-vergunning te verstrekken als de aanbieders voldoen aan alle voorwaarden. De tweede belangrijke taak is het houden van toezicht op de aanbieders met een vergunning. Blijkt dat de aanbieder niet aan de voorwaarden voldoet dan volgt er veelal eerst een gesprek, maar het is ook mogelijk dat er een boete volgt of dat de kansspelvergunning wordt ingetrokken. Het bevorderen van gokverslavingspreventie is een andere belangrijke taak, waarbij toezicht op de zorgplicht van de aanbieders van online kansspelen een rol speelt. In het kader van het uitvoeren van wettelijke taken beheert Ksa het Centraal Register Uitsluiting (Cruks). Dit is een systeem waarin spelers zich kunnen registeren om zichzelf van deelname aan (online) kansspelen uit te sluiten.

Nieuws over Cruks 2023

Er was al eerder door minister Weerwind in de voorjaarsnota bekendgemaakt dat het zelfuitsluitingsregister vernieuwd wordt. Tijdens het congres in Amsterdam is er door René Jansen aandacht besteed aan Cruks en de komende ontwikkelingen. Het is de bedoeling dat er straks bij Cruks na het aflopen van de uitsluitingsperiode van een half jaar een periode van bezinning komt. Pas na de bezinningsperiode is het dan mogelijk dat een speler zich weer uitschrijft bij Cruks.

Er is dan meer tijd voor de speler om na te denken of deze zich echt wil uitschrijven om weer aan online kansspelen deel te kunnen nemen. Nu is het met een druk op de knop mogelijk om dat proces in werking te zetten. René Jansen liet tijdens het congres weten dat de bezinningsperiode mogelijk uitkomt op acht dagen. Verder komt er een voorlichtingscampagne over Cruks om het register voor zelfuitsluiting bij een breder publiek onder de aandacht te brengen. Overigens wordt de weg naar het register blijkbaar wel gevonden door spelers met gokproblematiek. Er staan op dit moment rond de 30.000 spelers in het systeem geregisteerd.

Verslavingspreventiefonds

In het kader van verslavingspreventie beheert Ksa sinds de opening van de online gokmarkt in oktober 2021 het Verslavingspreventiefonds. Het zijn de vergunninghouders die dit fonds financieren middels een verplichte heffing. Een belangrijk initiatief dat voort is gekomen uit het fonds betreft Loket Kansspel. Daarnaast richt het Verslavingsfonds zich op wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot gokverslaving en preventie en op anonieme behandeling. Het Loket Kansspel vormt een centraal steunpunt ten aanzien van kansspelproblemen en biedt hulp en begeleiding. Loket Kansspel is 24/7 bereikbaar via een hulplijn. Het belang van anonieme behandeling is overigens groot, omdat de drempel hierdoor een stuk lager ligt om hulp in te roepen.

Toezichtagenda 2023

In de openingsspeech is er ook nog even aandacht voor een terugblik op de evaluatie van Ksa en geeft René Jansen een vooruitblik op 2023. KWINK Group heeft de evaluatie van Ksa verzorgd met aanbevelingen ten aanzien van de handhaving met betrekking tot het illegale kansspelaanbod met landgebonden karakter. Ksa kijkt bovendien vooruit en is daar in de praktijk mee bezig door een toezichtagenda 2023 op te stellen. De inhoud hiervan is nog niet volledig bekend, maar er is al wel meer informatie over een van de hoofdpunten.

De aandacht wordt daarbij gericht op de toezicht op zorgplicht en maatregelen om gokverslaving te voorkomen. Hier dient volgens de voorzitter van Ksa meer toezicht op te komen. Daarnaast gaat de strijd tegen illegale online kansspelaanbieders onverminderd voort en blijft er toezicht bestaan op reclame van vergunninghouders waar kwetsbare groepen aan bloot worden gesteld. Er blijft voor de Ksa uiteraard een belangrijke rol bestaan in de preventie, waarbij samenwerking met andere betrokken partijen van groot belang is.

 

Bekijk hier ons Dossier Gokverslaving

Gepubliceerd op in Nieuws.

Auteur

Ingeborg Postema

Over Ingeborg Postema

Inge is al ruim 12 jaar actief als gedreven auteur in de wereld van iGaming en online casino spellen. Ze heeft een passie voor alles…

Meer over Ingeborg Postema >

Top 6 Casino's