Efficiëntere aanpak online gokverslaving

  • Gepubliceerd op:  .
  • Leestijd: 5 min.
  • Geüpdated: 14-05-2024.
  • Auteur:

    Auteur

    Ingeborg Postema

Het Adviescollege Toetsing en Regeldruk (ATR) is voorstander van het gemakkelijker maken van het aanpakken van online gokverslaving. Er is door ATR een advies uitgebracht aan de demissionair minister van Rechtsbescherming. Hieruit komt naar voren dat de invoering van een verplicht contactmoment met een verslavingsexpert te belastend is voor de kansspelaanbieders. Een verbod op een hoge speellimiet is een meer efficiënte en simpelere maatregel om online gokverslaving tegen te gaan. In aanvulling daarop luidt het advies om te kijken naar een reclameverbod voor online gokspellen.

Adviesaanvraag voor online gokverslaving

Het advies van ATR is uitgebracht in het kader van een adviesaanvraag die betrekking heeft op het wijzigen van een aantal regelingen. Het betreft hier onder meer de Regeling kansspelen op afstand. Daarnaast gaat het om de Regeling werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen inzake speellimieten en aanvullende maatregelen ter bewustwording van speelgedrag. Het doel van deze regelingen is om jongvolwassen in bescherming te nemen tegen onmatig online gokgedrag en ter preventie van online gokverslaving. Het ATR geeft aan dat er minder belastende alternatieven zijn voor de aanpak van online kansspelverslaving dan de voorgestelde wijzigingen, zoals het verplichte contactmoment.

Gokverslaving

Verplicht contactmoment

Demissionair minister Weerwind heeft eerder een maatregelenpakket aangekondigd, waarin onder meer speellimieten zijn opgenomen. Bij het bereiken van de betreffende speellimiet zou een contactmoment verplicht worden gesteld. Bij het verplichte contactmoment heeft het adviescollege onder meer twijfels over de haalbaarheid. Bijvoorbeeld met betrekking tot het aantrekken van voldoende geschoold personeel. De maatregelen hebben ook betrekking op een verplicht karakter voor de aanbieders om ieder half uur spelers op het gokgedrag te wijzen. Het ATR vindt het verplicht contactmoment te belastend en draagt in het advies alternatieven aan om de aanpak van online gokverslaving eenvoudiger te maken.

Meer personeel nodig voor verplicht contactmoment

Indien er een verplicht contactmoment komt, dan is er bij de online casino’s meer personeel nodig. Kindred ( bekend van Unibet) heeft in april al laten weten dat er 50% meer medewerkers nodig zijn als de speellimieten en het verplichte contactmoment worden ingesteld. Er is natuurlijk in alle branches sprake van krapte op de arbeidsmark. Het wordt bovendien extra lastig, omdat er sprake moet zijn van gekwalificeerd personeel voor het verplichte contactmoment. Bovendien drijft het de kosten voor de kansspelaanbieder fors omhoog terwijl aan de andere kant de inkomsten door deze maatregel naar alle waarschijnlijkheid dalen.

Alternatieve voorstellen

Het ATR is zich bewust van de problemen die het legaliseren van het online gokken in Nederland met zich mee heeft gebracht. Bijvoorbeeld het probleem dat spelers met grote verliezen te maken krijgen, maar vooral ook dat het risico op online gokverslaving toeneemt. Dat er maatregelen nodig zijn, is dan ook duidelijk voor het adviescollege, dat echter maatregelen voorstelt, die minder belastend zijn.

Verbod op hoge speellimiet

Het adviescollege ziet meer heil in het invoeren van een verbod op een hoge speellimiet dan op de invoering van een verplicht contactmoment. Het is namelijk voor de kansspelaanbieders belastend om contact te leggen met spelers die de voorgestelde speellimiet overschrijden. Een voorwaarde uit het maatregelenpakket is namelijk dat het contactmoment gehouden moet worden door medewerkers die zijn opgeleid in het kader van preventie van gokverslaving. Een meer eenvoudig alternatief voor dit verplichte contactmoment is het simpelweg verbieden van een hoge speellimiet. Dan komt de medewerker ook niet conflict, waarbij de speler bescherming geboden moet worden, maar ook de belangen van de kansspelaanbieder meewegen.

Stortingslimiet

Reclameverbod

In het maatregelenpakket van demissionair minister Weerwind is er ook sprake van het instellen van het doen van meldingen aan spelers inzake het speelgedrag. Bijvoorbeeld door om het half uur een melding in beeld te laten zien en de speler op het speelgedrag wijst. Of meer specifiek door de speler te laten weten hoelang deze al bezig is met online gokken. Het ATR is van mening dat ook er ook voor dit voorstel een beter alternatief voorhanden is, namelijk het doorvoeren van een compleet verbod op reclame voor online kansspelen. Een reclameverbod vermindert de aanzuigende werking en heeft daardoor ook effect op het speelgedrag.

Maatregelenpakket niet invoeren

Het advies van ATR komt er in elk geval op neer dat het aangeraden wordt om het voorgestelde maatregelenpakket, zoals het er nu ligt niet in te voeren. In plaats daarvan wordt aanbevolen om naar de alternatieve maatregelen, zoals voorgesteld door het ATR te bekijken. Daarna heeft het wel de voorkeur van het adviescollege om nogmaals te kijken naar de regeling speellimieten. Er kan dan een nieuwe toetsing plaatsvinden. Verder is er de aanbeveling om de consultatie te heropenen. Dit heeft echter te maken met de ontbrekende paragraaf betreffende de regeldruk. Deze was eerst niet bijgevoegd en het ATR heeft deze vervolgens te laat ontvangen.

Gevolgen van strenge maatregelen

Het invoeren van een reclameverbod en verbod op hoge speellimieten schiet in de praktijk straks het doel voorbij. De maatregelen hebben vooral zin als spelers in Nederland alleen bij online casino’s met een kansspelvergunning terecht kunnen om te gokken. Dat is echter niet het geval, want er zijn tientallen zo niet honderden meer buitenlandse casino’s zonder vergunning vanuit Nederland te bereiken.

Reclame illegale online casino’s

Het doel van het reclameverbod wordt bereikt, want dit voorkomt dat mensen naar online casino’s met een vergunning toegaan. Er treedt echter ook een neveneffect op, want mensen zien nog wel reclame voor buitenlandse online casino’s zonder vergunning van de Kansspelautoriteit. Mensen weten dan minder goed dat er legale online casino’s bestaan, omdat de reclame ontbreekt. Dit opent dan ook de weg naar het online gokken bij aanbieders zonder vergunning van de Kansspelautoriteit.

De reclame voor kansspelaanbieders is nooit helemaal uit te bannen. Bovendien komen de Nederlandse online casino’s op een achterstand te staan. Unibet is bijvoorbeeld legaal actief in meerdere landen en heeft daarom met het maken van reclame wel mogelijkheden in het buitenland. Dat gaat voor Holland Casino niet op, want dit online casino biedt uitsluitend online kansspelen in Nederland aan.

Gepubliceerd op in Nieuws.

Auteur

Ingeborg Postema

Over Ingeborg Postema

Inge is al ruim 12 jaar actief als gedreven auteur in de wereld van iGaming en online casino spellen. Ze heeft een passie voor alles…

Meer over Ingeborg Postema >

Top 6 Casino's