€700 stortingslimiet per 1 oktober

  • Gepubliceerd op:  .
  • Leestijd: 5 min.
  • Geüpdated: 05-06-2024.
  • Auteur:

    Auteur

    Ingeborg Postema

Er geldt een stortingslimiet van €700 met ingang van 1 oktober 2024 in online casino’s. Wat betekent dat voor jou? Het gaat om een netto stortingslimiet en als jij op basis van je inkomen of vermogen hogere stortingsbedragen kan veroorloven, dan telt de limiet niet. Je dient dan wel aan te tonen aan het online casino dat je financieel gezien hogere bedragen kan storten. De stortingslimiet maakt onderdeel uit van de nieuwe Beleidsregels verantwoord spelen, die op 3 juni gepubliceerd zijn door de Kansspelautoriteit. De volledige beleidsregels zijn op dezelfde datum bekendgemaakt in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden.

Stortingslimiet voor verantwoord gokken

De stortingslimiet van €700 geldt voor spelers van 24 jaar en ouder. Spelers van 18 tot en met 23 jaar mogen maximaal per kalendermaand maar €300 storten. De stortingslimieten zijn ingevoerd om het online gokken veiliger en verantwoorder te maken. Op het moment dat een speler meer wil storten dan de van toepassing zijnde limiet, is de vergunninghouder verplicht om te controleren of dat in het financiële plaatje past. Indien dat financieel mogelijk blijkt te zijn, geldt dat de stortingslimiet verhoogd mag worden. Mocht blijken dat het onverantwoord is, dan volgt er voor de betreffende kalendermaand een stortingsblokkade. Je mag dan de volgende kalendermaand weer opnieuw tot €700 storten (of tot €300 voor jongvolwassenen).

Belangrijke stappen voor een veiliger markt:

“Met de invoering van een financiële stortingsgrens is een grote stap gezet richting het realiseren van een veiliger markt. Bij het storten van €300 (jongvolwassenen van 18 tot 24 jaar) of €700 (vanaf 24 jaar) of meer moet de aanbieder nagaan of de speler zich het gokken kan veroorloven voor deze nog meer mag storten. Mocht dat niet het geval (b)lijken, dan moet de aanbieder verdere stortingen voor die kalendermaand blokkeren.”
Kansspelautoriteit, 3 juni 2024

Stortingslimiet

30% van besteedbaar inkomen

De vastgestelde stortingslimieten komen voort uit het mediane gestandaardiseerde inkomen dat vastgesteld is door het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). De online casino’s moeten met de stortingslimieten rekening houden als bij hen niet bekend is wat het maandelijks netto inkomen is van de speler. Het uitgangspunt is dat dat de gemiddelde Nederlander 30% van het inkomen uitgeeft aan recreatieve doeleinden en/of aan het sparen. Daarbij gaat de Kansspelautoriteit uit van niet meer dan 30% van het betreffende netto inkomen, dat de speler maandelijks ontvangt en dat besteed kan worden aan het online gokken.

Wat telt als inkomen?

In de publicatie van de Staatscourant staat vermeld dat de Kansspelautoriteit voor het begrip ‘inkomen’ verwijst naar de Wet inkomstenbelasting 2001. Dit wel met als toevoeging dat dit niet geldt als het doel van de nieuwe regel in het beleid tot een andere interpretatie leidt. Het belangrijkste is natuurlijk, dat je als speler kan aantonen financieel gezien in staat te zijn om de stortingslimiet hoger te laten instellen. Er zijn nu al online casino’s die spelers de gelegenheid bieden om inkomensgegevens te verstrekken. Unibet is daar in april 2024 al mee begonnen met de optie om loonstroken van drie maanden te verstrekken. Ben je zzp-er dan kan je de laatste aanslag of aangifte inkomstenbelasting verstrekken.

Stortingslimiet geldt per online casino

Het is voor de spelers die de stortingslimieten maar vervelend vinden, mogelijk om uit te wijken naar een ander online casino. De nieuwe Beleidsregels verantwoord spelen, gaan namelijk niet over een overkoepelende speellimiet. Dit is wel een wens van de politiek, maar daar wordt nog nader onderzoek naar gedaan. Je kan dus als je stortingsopties door het overschrijden van de stortingslimiet geblokkeerd worden, naar een ander online casino gaan. Heb je bijvoorbeeld al €700 gestort op je account bij Betnation en is het 23 juni? Dan moet je wachten tot en met 1 juli voordat je daar weer een storting kan doen. Je kan in dat geval naar One Casino of naar ComeOn! gaan om daar verder te gokken. Of je besluit om je inkomensgegevens te delen met Betnation om de stortingslimiet hoger vast te stellen.

Risicovol speelgedrag analyseren

De Beleidsregels verantwoord gokken van de Kansspelautoriteit hebben niet alleen betrekking op de €700 stortingslimiet. Er wordt ook een strengere zorgplicht van de online casino’s in Nederland verwacht. Bijvoorbeeld door tijdig risicovol speelgedrag te analyseren. Daar zijn verschillende signalen voor vastgesteld. Het is voor online casino’s per 1 oktober 2024 zelfs verplicht om binnen 1 uur dergelijke signalen al te herkennen.

Real time monitoren

Het real time monitoren van speelgedrag is nodig om binnen 1 uur al signalen van risicovol speelgedrag te herkennen. Het blijft niet alleen bij het signaleren van risicovol gokgedrag, want binnen datzelfde uur moet de vergunninghouder ook al het spelgedrag analyseren om daarna snel in te grijpen. Deze verplichting is 24/7 van toepassing en de online casino’s moeten het spelgedrag dus dag en nacht elke minuut monitoren.

Staatscourant, Artikel 3.1.12 Analyseren en registreren van het speelgedrag:

“4. Aan het vroegtijdig kunnen onderkennen van onmatige deelneming aan kansspelen of een risico op kansspelverslaving, als bedoeld in artikel 13, derde lid, van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen, is in ieder geval voldaan als de vergunninghouder een signaal of een redelijk vermoeden zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een uur nadat de relevante feiten en omstandigheden zich aan hem hebben voorgedaan kan onderkennen.”

Contact met speler

Als de stortingslimiet is bereikt of als er signalen zijn van risicovol spelgedrag, dan is de zorgplicht van toepassing. Dit betekent in de praktijk dat de vergunninghouder contact moet opnemen met de speler. Dit kan bijvoorbeeld door de speler te bellen of door een email te sturen, maar ook via de chat. Er is in de nieuwe beleidsregels geen duidelijke beschrijving van de wijze waarop een online casino contact moet opnemen. Het is echter wel zo dat het tonen van een pop-up die de speler wijst op risicovol spelgedrag vermoedelijk niet onder de strekking van de zorgplicht valt. Het is juist belangrijk dat er sprake is van persoonlijk contact, zoals telefonisch, via de chat of per mail.

Gepubliceerd op in Nieuws.

Auteur

Ingeborg Postema

Over Ingeborg Postema

Inge is al ruim 12 jaar actief als gedreven auteur in de wereld van iGaming en online casino spellen. Ze heeft een passie voor alles…

Meer over Ingeborg Postema >

Top 6 Casino's