Jaarlijkse Gaming in Holland Breakfast Briefing

  • Gepubliceerd op:  .
  • Leestijd: 5 min.
  • Geüpdated: 16-07-2023.
  • Auteur:

    Auteur

    Ingeborg Postema

Er zijn tijdens de Gaming in Holland Breakfast Briefing verschillende sprekers uit de gokbranche aan het woord geweest. De CEO van Holland Casino, Petra de Ruiter was een van de sprekers en hield de toehoorders voor om te bepalen “wie we zijn en waar we voor staan”. “Het begint allemaal met beslissen wie we willen zijn”. René Jansen liet als voorzitter van Ksa weten dat er exploitanten zijn die een kansspelvergunning hebben maar toch de grenzen blijven verleggen. Fedor Meerts liet als afdelingshoofd van het miniserie van Justitie en Veiligheid van zich horen en meldde dat vrijwel alle exploitanten met kansspelvergunning snel in actie kwamen na politieke druk van het ministerie om vrijwillig reclame te beperken. De reacties laten zien dat de gokbranche op een kruispunt staat, waarbij het belang van samenwerking voorop staat om de politieke druk weg te nemen.

Nadruk op samenwerking tussen branches

Er was in elk geval ook overeenstemming op sommige punten tijdens de Gaming in Holland Breakfast Briefing, zoals over de samenwerking tussen branches. Zowel Niels Onkenhout in de functie van CEO van de Nederlandse Loterij als de CEO van Holland Casino, Petra de Ruiter en Eric Konings in de functie van beleidsadviseur bij NOGA waren eensluidend over de samenwerking. De drie richten zich daarbij vooral op de wenselijkheid van een samenwerking tussen NOGA en VNLOK. Niels Onkenhout deed er nog een schepje bovenop met zijn reactie om daarbij de focus te leggen om op een proactieve manier tot voorstellen te komen met het verbeteren van de veiligheid van spelers als doel. Een toevoeging daarop betreft de opmerking dat dechanneling van de markt mogelijk een gevolg is als er buitensporige beperkingen komen die bedacht zijn zonder input van de industrie.

 

Toezicht op spelerstransacties

René Jansen heeft als voorzitter van de Kansspelautoriteit erop gewezen dat kansspelaanbieders met een vergunning het toezicht moeten verbeteren op spelerstransacties. Dit in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze opmerking werd gemaakt omdat er een lopend onderzoek is, waarbij de voorlopige uitkomst erop wijst dat kansspelaanbieders het lastig hebben om te voldoen aan het op juiste wijze uitvoeren van verplichtingen, zoals de zorgplicht.

 

voorzitter ksa

Voorstel verbod online gokreclame

Het ministerie van Justitie en Veiligheid liet bij monde van Fedor Meerts weten dat de Raad van State het advies met betrekking tot het voorstel voor een verbod op ongerichte online gokreclame begin van volgend jaar beschikbaar komt en waarschijnlijk al in januari. Justin Franssen merkte daarbij als kansspeladvocaat op dat de kans bestaat dat de taal van het voorstel zoals het er nu ligt wellicht wat verzacht wordt als gevolg van de aanbevelingen van de kant van de Raad van State.

Verplichte stortingslimieten

Meerts liet eveneens weten dat de benadering van de regulering van gokken, zoals deze op de huidige principes is gebaseerd voor een deel onbevredigend is. De benadering verandert in de toekomst dan ook meer naar een benaderingsprincipeprincipe op basis van regels. In dit kader is het bijvoorbeeld volgens Meerts mogelijk om verplichte stortingslimieten te laten gelden en dat deze regels eventueel al in de loop van 2023 is in te voeren. Daarbij bestaat de mogelijkheid dat in individuele situaties de limieten zijn te verhogen nadat een passende controle is uitgevoerd. René Jansen merkte daarbij op dat harde en snelle regels nodig zijn om vast te stellen wanneer een interventie door een aanbieder gepast is. Justin Franssen constateerde verder nog dat door de wijze waarop Ksa handhavend optreedt om illegale kansspelaanbieders te weren doorgaans effectief is. Dat is voor de kansspelaanbieders met een vergunning een geruststellend aspect.

René Jansen aan het woord

René Jansen is tijdens Gaming in Holland Breakfast Briefing uitgebreid aan het woord geweest. De speech van de voorzitter van Ksa begon met een korte terugblik op de online gokmarkt die ruim een jaar geopend is. Er zijn momenteel vergunninghouders en dat is minder dan de verwachting. Het is mogelijk dat de strenge wet- en regelgeving in Nederland om online kansspelen daar een reden voor is. De voorzitter gaf aan dat Nederlandse spelers er in ieder geval in geslaagd zijn om van illegale aanbieders over te stappen naar legale aanbieders van online kansspelen. Het is zelfs zo dat Ksa denkt dat ongeveer 85% van de Nederlandse spelers bij legale kansspelaanbieders spelen.

Aanpak gokreclame

René Jansen had eerder de hoop dat de invoering van Koa (Wet kansspelen op afstand) vloeiend zou verlopen en als een schoolvoorbeeld zou dienen. Dit doel is niet bereikt, want de legalisering en regulering van de gokmarkt brengt ook met zich mee dat aanbieders de grenzen op juridisch gebied steeds blijven verleggen. Het is gemakkelijk om hier een voorbeeld van te geven, zoals met betrekking tot advertenties en gokreclame. Er is aan het einde van 2021 al een stortvloed aan commercials gekomen, waarna de politiek in 2022 besloten heeft om in te grijpen. Er zijn nu dan ook bijvoorbeeld geen rolmodellen meer in gokreclame te zien en bovendien ligt er een voorstel voor een verbod op ongerichte reclame. Verder heeft de Ksa een aantal keren moeten ingrijpen betreffende WK-reclame

Zorgplicht kansspelaanbieders

Er valt nog veel te winst te boeken op het gebied van reclame, maar ook met betrekking tot het naleven van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Ksa heeft ontdekt na onderzoek van twee aanbieders dat er geen sprake is van constantie monitoring van spelers. Het onderzoek wees uit dat ruim 70% van de klantbeoordelingen als niet voldoende werd aangemerkt. Bovendien waren er spelers met grote nettoverliezen die of te laat of helemaal geen beoordeling kregen.

Er dienen wat dat betreft verbeteringen te komen, maar het is ook belangrijk te weten dat alleen het monitoren van spelers onvoldoende is. Een speler die vaker een ‘waarschuwing’ kreeg mocht van de kansspelaanbieder toch gewoon geld blijven storten en spelen. Zelfs een ‘alert’ alert leidde bij de aanbieder niet tot actie, zoals een interventie. Wat dat betreft zijn er nog voldoende situaties waarin aanbieders van online kansspelen hadden kunnen reageren om voor spelers in een veilige gokomgeving te voorzien.

Gepubliceerd op in Nieuws.

Auteur

Ingeborg Postema

Over Ingeborg Postema

Inge is al ruim 12 jaar actief als gedreven auteur in de wereld van iGaming en online casino spellen. Ze heeft een passie voor alles…

Meer over Ingeborg Postema >

Top 6 Casino's