Ruim 5% van Nederlandse volwassenen gokt online

  • Gepubliceerd op:  .
  • Leestijd: 5 min.
  • Geüpdated: 11-04-2024.
  • Auteur:

    Auteur

    Ingeborg Postema

De Monitoringsrapportage voorjaar 2024 is uitgebracht door de Kansspelautoriteit en daaruit blijkt onder meer dat 5% van de Nederlandse volwassenen online heeft gegokt. Deze informatie heeft betrekking op de laatste zes maanden van 2023. Afgelopen jaar is bovendien het aantal spelersaccounts, waarmee wordt gegokt bij online casino’s, toegenomen tot 1,1 miljoen. Dat aantal bedroeg in 2022 nog 970.000.

726.000 actieve spelers

De Kansspelautoriteit heeft geschat dat ongeveer een derde van de accounts actief wordt gebruikt. Dit komt neer op bijna 450.000 actieve spelers op maandbasis, waarbij er in de laatste zes maanden van 2023 in totaal 726.000 spelers bij vergunninghouders actief zijn geweest. In totaal heeft ongeveer 5% van de volwassen bevolking in Nederland in de laatste helft van 2023 wel eens gegokt. Daarbij is er over deze periode een gemiddeld verlies vastgesteld van €958.

Aantal Spelers Casino

Gemiddeld verlies daalt naar €160 per maand

Het gemiddelde verlies per speler in een online casino of bij een online bookmaker is gedaald in 2023. Het verlies kwam in de eerste zes maanden nog uit op een bedrag van €170 per maand. Als je kijkt naar het laatste half jaar in 2023 is dat verlies gedaald naar rond de €160 per maand. Dit in is elk geval de schatting die de Kansspelautoriteit maakt en benoemt in de Monitoringsrapportage voorjaar 2024. Een gemiddeld verlies betekent uiteraard niet dat er geen winst is gemaakt door individuele spelers. Er zijn wat dat betreft geen gegevens bekend van de gemiddelde winst, die spelers maken bij het bezoeken van een online casino.

Legale online gokmarkt gegroeid

Er is het afgelopen jaar sprake geweest van een groei van de legale online gokmarkt in Nederland. Dit blijkt onder meer uit de toename van het brutospelresultaat (BSR). Het BSR is volgens de laatste informatie in elk geval gegroeid, maar wel in mindere mate dan in 2022. Het BSR betreft de totale inzet van spelers met daarop de uitgekeerde prijzen in mindering gebracht. Aan het einde van 2023 kwam het BSR uit op een bedrag van 1,39 miljard euro. Dit was een jaar eerder nog een bedrag van 1,08 miljard euro. Het is natuurlijk logisch dat online casino’s winst maken, want dat is nu eenmaal het model van de bedrijfsvoering. Daar sluit het genoemde gemiddelde verlies per speler dan ook op aan.

Jongvolwassenen verliezen minder met relatief veel spelersaccounts

Er is in de Monitoringsrapportage voorjaar 2024 extra aandacht weggelegd voor jongeren. De leeftijdsgroep van 18 tot en met 23 jaar wordt beschouwd als een kwetsbare groep. Deze jongvolwassenen zijn namelijk meer vatbaar voor de risico’s van het online gokken. Uit de rapportage blijkt dat deze groep in verhouding een groot aantal accounts heeft. De jongvolwassenen vertegenwoordigen 9,5% van het totaal aantal volwassenen in Nederland, maar heeft 22% van de spelersaccounts. Dat is relatief gezien veel, maar dit percentage is ten opzichte van de vorige meetperiode niet opzienbarend toegenomen. Het gemiddelde bedrag dat jongvolwassenen verliezen, ligt overigens lager. Dit komt namelijk uit op ongeveer €52 per maand.

Kansspelautoriteit behaalt doelstelling

Uit de Monitoringsrapportage voorjaar 2024 blijkt verder dat de Kansspelautoriteit een belangrijke doelstelling heeft behaald. Bij de opening van de online gokmarkt in Nederland was het de bedoeling om 80% van de spelers naar het legale circuit te leiden. Dat is ruimschoots gelukt, want de gegevens laten zien, dat maar liefst 90% uitsluitend bij legale online casino’s en legale online bookmakers speelt. De Kansspelautoriteit geeft daarbij aan dat het hoge percentage vooral toe te schrijven is aan het aantal nieuwe spelers.

Kanalisatie

Reclameverbod leidt niet tot krimp

Na de invoering van het verbod op ongerichte reclame voor online kansspelen per 1 juli 2023 is de Monitoringsrapportage voorjaar 2024 het eerste rapport dat kan laten zien wat het effect is. Wat blijkt? De markt voor online gokken in Nederland is in elk geval niet kleiner geworden na de invoering van het verbod. De cijfers laten echter wel zien dat het aantal bezoeken van niet-spelers aan kansspelwebsites is verminderd. De actieve spelers zijn de kansspelwebsites niet minder gaan bezoeken. Hieruit valt de conclusie te trekken, dat het reclameverbod het beoogde doel behaald heeft. Toch zijn er in 2023 een groot aantal nieuwe accounts geopend en is de legale online gokmarkt gewoon gegroeid.

Gokreclame

Nieuw dashboard van Kansspelautoriteit

De lancering van de Monitoringsrapportage voorjaar 2024 is gepaard gegaan net het toegankelijk maken van een nieuw dashboard. Er is daarop een schat aan informatie beschikbaar gesteld met data vanaf de opening van de gokmarkt in Nederland. De betreffende informatie is vaak al eerder gebruikt, zoals in verschillende rapportages en verslagen. Het dashboard maakt het gemakkelijker om inzicht te krijgen in de data dan alleen via de halfjaarlijkse monitoringsrapportage.

Gokkers bij illegale online casino’s

De inhoud van de laatste Monitoringsrapportage heeft onder meer ook betrekking op illegale kansspelaanbieders. Zo blijkt uit de cijfers van GfK dat in de tweede helft van afgelopen jaar 421.000 spelers alleen bij legale online kansspelaanbieders hebben gegokt. 28.000 spelers hebben zowel legaal als illegaal online gegokt en 5.000 gokkers hebben uitsluitend bij illegale gokplatforms gegokt.

Monitorrraportage Ksa 2024

Aanpak illegale aanbieders

De Kansspelautoriteit houdt zich doorlopend bezig met het opsporen en aanpakken van illegale aanbieders van online kansspelen. Zo heeft de Kansspelautoriteit op 4 april bekendgemaakt dat er met Cloudfare afspraken zijn gemaakt. In een eerder stadium zijn er aan Cloudfare bindende aanwijzingen gegeven door de Kansspelautoriteit. Het bleek echter dat het technisch onjuist was om de aanwijzingen, die betrekking hadden op het stoppen van het faciliteren van het illegale kansspelaanbod, toe te passen. Daarop zijn deze aanwijzingen ingetrokken.

Informatieverschaffing

Er is nu door de Kansspelautoriteit met Cloudfare een afspraak gemaakt met als doel informatie te verkrijgen. Bijvoorbeeld met betrekking tot de hostingbedrijven die achter de aanbieders van illegale online kansspelen zitten. De Kansspelautoriteit kan met de aangeleverde informatie verder op onderzoek uitgaan om het illegale gokaanbod te bestrijden. Er zijn honderden illegale online casino’s actief, waarvan een deel gepromoot wordt in Nederland. De illegale aanbieders doen er echter alles aan om anoniem te blijven, zodat het lastig is om de verantwoordelijken te achterhalen.

Gepubliceerd op in Nieuws.

Auteur

Ingeborg Postema

Over Ingeborg Postema

Inge is al ruim 12 jaar actief als gedreven auteur in de wereld van iGaming en online casino spellen. Ze heeft een passie voor alles…

Meer over Ingeborg Postema >

Top 6 Casino's