KSA: Sneller actie ondernemen bij probleemgokkers

  • Gepubliceerd op:  .
  • Leestijd: 5 min.
  • Geüpdated: 18-01-2024.
  • Auteur:

    Auteur

    Ingeborg Postema

Er is door de Kansspelautoriteit onderzoek gedaan naar de wijze waarop online kansspelaanbieders omgaan met de zorgplicht. Hieruit blijkt dat de zorgplicht bij de tien onderzochte vergunninghouders tekortschiet. Bij problematisch speelgedrag, gokverslaving of onmatig spel grijpen de online kansspelaanbieders nu nog onvoldoende in. De Kansspelautoriteit wil dat daar verandering in komt. Er komt een aanscherping van het eigen beleid en er komen aanbevelingen betreffende het aanpassen van wet- en regelgeving. Overigens blijkt dat meer regels niet worden nageleefd, want eerder zijn er overtredingen geweest van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren).

Zorgplicht voor vergunninghouders

Er is al een zorgplicht voor online casino’s en online bookmakers met een vergunning in Nederland. De invulling daarvan laat echter te wensen over. De Kansspelautoriteit denkt dat het aanscherpen van het beleid en aanpassing van de wet ertoe leiden dat vergunninghouders de zorgplicht serieuzer gaan nemen. Dit zorgt voor het verbeteren van de spelersbescherming en biedt meer garanties voor het veilig en verantwoord spelen.

Rene Jansen Bestuursvoorzitter Kansspelautoriteit

‘De Ksa heeft veilig spelen voorop staan. We krijgen zorgwekkende signalen en doen als toezichthouder onderzoek naar aanbieders die de grenzen van de zorgplicht mogelijk ver overschrijden. Als we dat constateren grijpen we in. Met dit onderzoek zien we waar het, buiten die signalen om, bij aanbieders niet goed gaat. Spelers moeten er vanuit kunnen gaan dat zij veilig kunnen spelen. We zien dat regels aangescherpt moeten worden, juist om die veilige omgeving voor spelers nog verder te bevorderen.’
René Jansen, bestuursvoorzitter van de Kansspelautoriteit

Gokverslaving voorkomen

Een onderdeel van de wettelijke zorgplicht voor vergunninghouders betreft het voorkomen van gokverslaving. Dit is onder meer mogelijk door het speelgedrag van spelers te monitoren om op basis daarvan in te grijpen. Bijvoorbeeld als blijkt dat spelers ineens met veel meer geld gokken dan daarvoor.

Geen real time monitoring

Het onderzoek van de Ksa wijst echter uit dat de vergunninghouders niet snel ingrijpen. Een reden hiervoor is dat online casino’s bijvoorbeeld het speelgedrag niet real time in de gaten houden. Vaak kijken de online kansspelaanbieders in het kader van de zorgplicht naar veranderingen in het speelgedrag. Een speler die vanaf het openen van een account met duizenden euro’s gokt en dit blijft doen, heeft een constant speelgedrag. Er is dan geen sprake van een verandering, zodat er geen alarmbellen afgaan bij het online casino.

Eenzijdige focus

Verder geeft het onderzoek weer dat de vergunninghouders zich richten op de hoogte van spelersinzetten of van spelersstortingen. Dit is een vrij eenzijdige benadering, want hierdoor blijft bijvoorbeeld de speeltijd buiten beeld. Door de wijze van monitoren en beoordeling blijven veel probleemspelers buiten zicht. Het is bovendien ook nog zo dat er voor het daadwerkelijk ingrijpen een medewerker nodig is. Er zijn vaak niet 24/7 medewerkers beschikbaar om bij onmatig speelgedrag in te grijpen.

Jonge probleemspelers

Er zijn meerdere vergunninghouders die voor jongvolwassenen speciale limieten hanteren. Denk bijvoorbeeld aan een lagere stortingslimiet of lagere tijdslimiet om in een online casino ingelogd te zijn. Het komt voor dat deze groep problemen krijgt met gokken, maar toch niet gezien worden door de online kansspelaanbieder. Dit kan met de lagere limieten te maken hebben, waardoor het speelgedrag niet als problematisch wordt gezien.

Aanscherping van beleid

De Ksa gaat het eigen beleid ‘Verantwoord spelen’ aanpassen en daar enkele verplichtingen aan toevoegen voor online kansspelaanbieders. Het is de bedoeling dat vergunninghouders verplicht worden om spelers real time te monitoren. Daarnaast volgt er een verplichting om een spelersaccount bij problematisch gokgedrag te blokkeren.

Kansspelautoriteit Verantwoord Spelen

Er moet daarna eerst een interventie volgen. Verder komt er een aanpassing in het beleid betreffende het voorschrijven van regels over factoren en signalen ter beoordeling van het spelersgedrag.

Overtreding voorschriften Wwft

Er gaat wel meer niet goed als het gaat om het volgen van de wet- en regelgeving door vergunninghouders. De Wwft schrijft bijvoorbeeld voor dat online kansspelaanbieders het speelgedrag van klanten moeten controleren net als de herkomst van het speeltegoed. Het blijkt dat de Ksa in 2022 een aanwijzing heeft gegeven aan Play North (Bedrijf achter Kansino) en Betent B.V. (Bedrijf achter BetCity).

Dit in het kader van het niet opvolgen van voorschriften die in de Wwft zijn neergelegd. In de aanwijzing is vermeld dat deze partijen de monitoring moeten verbeteren. De Ksa heeft de aanwijzingen op 12 september 2023 gepubliceerd. Dit in verband met het onherroepelijke karakter.

Geen onderzoek na grote verliezen

In het geval van Betent zijn er spelers geweest bij BetCity die grote bedragen hebben verloren. Het ging in een geval om een bedrag van meer dan 100.000 euro en andere bedragen varieerden van 12.5.000 euro tot 85.000 euro. Dit in een periode van een maand tot drie maanden. BetCity heeft hiernaar geen onderzoek ingesteld en dit had volgens de regelgeving wel gemoeten. Bij Kansino (Play North) is er evenmin een onderzoek ingesteld nadat een speler in twee maanden tijd een bedrag van 135.000 euro heeft verloren.

 

Ook bij andere spelers die grote bedragen verloren in korte tijd is er geen verder onderzoek gedaan. Kansino ontving wel signalen, maar heeft daar geen actie op ondernomen. Bovendien hebben zowel Betent als Play North in meerdere situaties verzuimd om melding te doen bij de Financial Intelligence Unit.

Bescherming tegen gokverslaving in groeiende online gokmarkt

Het is in het belang van alle spelers in Nederland en van de vergunninghouders dat wetten en regels worden nageleefd. Duidelijke wetgeving en richtlijnen vormen daarvoor een basis. Daar geeft de Kansspelautoriteit nu invulling aan met het aanpassen van het eigen beleid en met het doen van aanbevelingen voor het aanpassen van wetgeving. De online gokmarkt in Nederland heeft een forse groei doorgemaakt en heldere regels zijn dan ook belangrijk.

Er zijn op basis van de laatst bekende cijfers bijna een miljoen spelersaccounts bij legale online kansspelaanbieders. Maar liefst 20% van het aantal klanten bestaat uit de groep jongvolwassen tot 24 jaar. Deze spelers lopen een verhoogd risico op gokverslaving, maar ook voor volwassenen is er altijd een risico aanwezig. Daarom is het van belang de spelersbescherming verder te optimaliseren.

Gepubliceerd op in Nieuws.

Auteur

Ingeborg Postema

Over Ingeborg Postema

Inge is al ruim 12 jaar actief als gedreven auteur in de wereld van iGaming en online casino spellen. Ze heeft een passie voor alles…

Meer over Ingeborg Postema >

Top 6 Casino's