TOTO verliezer in rechtszaak

  • Gepubliceerd op:  .
  • Leestijd: 6 min.
  • Geüpdated: 16-11-2023.
  • Auteur

    Auteur

    Ingeborg Postema

TOTO is verliezer in een rechtszaak tegen vier spelers, die eerder bij de kantonrechter een vordering indienden. Dit in verband met de weigering van TOTO Winkel (verkooppunt van Lotto) om een gewonnen weddenschap uit te betalen. Volgens de kansspelaanbieder was de notering onbedoeld en door een technische fout te hoog vastgesteld.

Het wedkantoor stelde dat de vier spelers hadden kunnen weten dat de hoge quote een fout was en dus bewust daarvan wilden profiteren. De rechter ging daar niet in mee en heeft de vier spelers op 14 november 2023 in het gelijkgesteld.

Weddenschap bij TOTO Winkel

De vier spelers hebben vorig jaar in de zomer bij de TOTO Winkel een weddenschap afgesloten. Het viertal was uitgesloten van deelname aan online kansspelen, maar heeft wel toegang tot het wedaanbod in de fysieke TOTO Winkels. Je kan namelijk als klant geheel anoniem via deze weg bijvoorbeeld voor geld wedden op sport. De spelers hebben in augustus 2022 verschillende weddenschappen afgesloten bij TOTO Winkel.

Toto Winkel

Dit gebeurde voor bedragen tussen 200 euro en 250 euro. Een bekerwedstrijd in Denemarken stond hierbij centraal, waarbij HB Køge als club uit de 1e Divisie het opnam tegen Skovshoved IF uit de 2e Divisie.

Hoge quote voor HB Køge

Het viel het viertal op dat er voor de winst van HB Køge als winnaar van de Deense bekerwedstrijd een hoge quote stond vermeld bij TOTO Winkel. De notering wisselde van 6.00 tot 7.00 en dat is een hoge quote voor een club die qua statistieken de grootste kans heeft om te winnen.

Hb Koge

De vier spelers besloten om op deze wedstrijd te wedden en zetten daarbij geld in op winst voor HB Køge, maar ook op een gelijkspel. Na het afsluiten van deze weddenschap heeft TOTO vlak voor aanvang van de bekerwedstrijd de notering naar beneden aangepast. Op dat moment stond de quote op 1.10 voor de betreffende weddenschap.

Beroep op technische fout

De bekerwedstrijd in Denemarken is gewonnen door HB Køge met een eindstand van 4-0. De vier spelers hadden een juiste voorspelling gedaan door deze club als winnaar aan te wijzen. Daarop toog het viertaal naar TOTO Winkel om de prijs te incasseren. Tot hun grote verbazing ging TOTO niet tot uitbetaling over. Dit met als reden dat er met de hoge quote duidelijk sprake was van een technische fout. Daarop werd de spelers aangeboden om gewonnen weddenschap tegen een uitbetaling van de notering van 1.10 toe te kennen. De spelers gingen daar niet mee akkoord en hebben daarna besloten om een rechtszaak aanhangig te maken met een vordering tegen TOTO.

Deense Bekerwedstrijd Finale

Uit de feiten: 2.8 van de feiten van de uitspraak op Rechtspraak.nl
’’Lotto heeft geweigerd de door [eisers] geclaimde weddenschappen tegen de betreffende quotering uit te betalen. Bij wijze van compromis heeft Lotto aangeboden de weddenschappen uit te betalen tegen de quoteringen van na 16:15 uur, dat wil zeggen tegen een quotering van 1,1.’’

Deelnemersreglement TOTO Winkel

TOTO Winkel heeft op basis van het deelnemersreglement de mogelijkheid om deelname ongeldig te verklaren indien er zich specifieke situaties voordoen. Bijvoorbeeld als er sprake is van een technische fout, storing of menselijke fout.

Uit het deelnemersreglement: 17. Ongeldige deelname

’’b. Als er sprake is van een fout of vergissing (dat kunnen ook fouten van TOTO Winkel zijn); fouten kunnen onder meer zijn, maar daar uitdrukkelijk niet toe beperkt):

° technische fouten of storingen, bijvoorbeeld in de systemen van TOTO Winkel en haar leveranciers, dat kunnen ook menselijke fouten zijn;

bijvoorbeeld fouten waardoor een Quotering van een Sportweddenschap onjuist werd weergegeven; of

° een misdruk, spelfout of vergelijkbare fout;

° een fout in de bekendgemaakte Quoteringen van een Sportweddenschap;

bijvoorbeeld Quoteringen die kennelijk onjuist zijn gezien de kans dat de gebeurtenis optreedt op het moment dat de weddenschap werd geplaatst;

of indien er een publieke aankondiging is gedaan die een significante invloed heeft op de Quoteringen van (een) bepaalde sportweddenschap en TOTO de Quotering nog niet heeft aangepast.’’

Uitspraak rechter

De rechter heeft de vier spelers in het gelijkgesteld en wel om de volgende reden. TOTO Winkel heeft wel een aanbod gedaan om de winst van de weddenschap tegen een quote van 1.1 uit te betalen, maar de geplaatste weddenschap is nooit ongeldig verklaard. De kantonrechter stelt dat het gedane aanbod met het beginsel van transparantie in strijd is en de weg naar willekeur opent. De vier spelers hebben daarom recht op het winstbedrag op basis van de oorspronkelijke quotes.

TOTO moet een bedrag betalen van 19.401 euro met daarbovenop een bedrag van 901 euro. Dit betreft de wettelijke rente. Bovendien is de gedaagde partij de proceskosten betalen. TOTO heeft nog de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter.

‘’De reden hiervoor is dat Lotto de betreffende deelname nimmer ongeldig heeft verklaard. Zelfs ten tijde van de mondelinge behandeling was de deelname nog niet ongeldig verklaard. Uit de brief van Lotto aan de gemachtigde van [eisers] van 21 april 2023 (productie 7 bij dagvaarding) blijkt namelijk het volgende: TOTO zal niet overgaan tot betaling van de bedragen genoemd door [eisers] . TOTO is, uiterlijk tot en met vrijdag 19 mei 2023 uit coulance bereid de winnende deelnames tegen een quotering van 1,1 uit te betalen, bij gebreke waarvan TOTO de deelnames alsnog ongeldig zal verklaren. Uit het feit dat deze procedure gevoerd wordt blijkt dat [eisers] dit aanbod niet hebben geaccepteerd, maar desondanks is niet gebleken dat Lotte alsnog de deelname ongeldig heeft verklaard.’’
Uitspraak kantonrechter, 4.7 van de beoordeling

TOTO niet altijd verliezer

TOTO heeft een eerdere rechtszaak wel gewonnen nadat er sprake was van het ongeldig verklaren van een weddenschap met een onjuiste notering. Dit betrof een wedstrijd van drie jaar geleden, waarbij de voetbalclub Ajax uit Amsterdam het opname tegen de voetbalclub Sparta uit Rotterdam. De notering voor winst van Ajax stond door een fout op 5.75 in plaats van 1.44. TOTO heeft zich daarbij op het standpunt gesteld dat de notering een duidelijke fout is geweest en heeft daarbij naar het bepalende artikel van het destijds geldende deelnemersreglement verwezen.

Er werd overtuigend aangetoond dat de hoge quote een fout was en daarbij is bovendien de weddenschap ongeldig verklaard. Om deze reden werd de eis van de spelers afgewezen en nadien is dit eveneens in hoger beroep gebeurd.

Gepubliceerd op in Nieuws.

Auteur

Ingeborg Postema

Over Ingeborg Postema

Inge is al ruim 12 jaar actief als gedreven auteur in de wereld van iGaming en online casino spellen. Ze heeft een passie voor alles…

Meer over Ingeborg Postema >

Top 6 Casino's