700 euro stortingslimiet wat, hoe en wanneer?

 • Gepubliceerd op:  .
 • Leestijd: 9 min.
 • Geüpdated: 03-04-2024.
 • Gecontroleerd door

  Auteur

  Michael Fancher

De Kansspelautoriteit wil voor online gokkers een speellimiet ofwel netto stortingslimiet invoeren van 700 euro per maand.

700 euro stortingslimiet, wat, hoe en wanneer?

 • Netto stortingslimiet van €700
 • Netto stortingslimiet van €300 voor jongvolwassenen (18-24 jaar)
 • Wijziging Beleidsregels verantwoord spelen
 • Publicatie Staatscourant verwachting: 1 mei 2024

Een netto stortingslimiet van €700 per maand voor spelers in het online casino (€300 voor jongvolwassenen). Dat is wat de Kansspelautoriteit voor ogen heeft met de geplande vernieuwing van Beleidsregels verantwoord spelen. Het was de bedoeling om deze stortingslimiet snel door te voeren, maar de termijn voor consultatie is inmiddels opgeschort.

De deadline voor de consultatie die aan diverse belanghebbenden is voorgelegd, is verschoven naar 21 februari 2024. Dit betekent dat de oorspronkelijk beoogde datum van invoering van de genoemde speellimiet per 1 april 2024 niet gehaald wordt. De Kansspelautoriteit heeft inmiddels medegedeeld dat de publicatie van de vernieuwde ‘Beleidsregels verantwoord spelen’ te verwachten is op 1 mei 2024.

’’De Ksa heeft besloten alle geconsulteerde partijen meer tijd te geven om een reactie in te dienen. De deadline is daarom met drie weken uitgesteld naar 21 februari 2024. Publicatie in de Staatscourant zal naar verwachting op 1 mei plaatsvinden’’

Bron: website Kansspelautoriteit. Update van bericht 21 december 2023

Kansspelautoriteit

Gokkers beschermen met speellimiet

Het doel van het instellen van een speellimiet, zoals een netto stortingslimiet van €700 per maand voor online gokkers, is om spelers te beschermen en verslaving tegen te gaan. Jongvolwassenen krijgen daarbij extra bescherming met een maximale netto stortingslimiet van €300 per maand. Je hebt nu als speler bij de verschillende casino’s zelf nog de hand in de hoogte van de speellimieten. Het is gemakkelijk voor spelers om bijvoorbeeld een stortingslimiet van €10.000 euro per maand te hanteren of een stortingslimiet van €200 per dag.

Bij het aanmaken van een account vragen legale online casino’s actief in Nederland nu om speellimieten in te stellen. Het is goed om te weten dat een speellimiet een overkoepelende term is voor stortingslimieten, speeltijdlimieten en saldolimieten. Overigens zijn er al casino’s die in het kader van verantwoord spelen zelf al limieten hebben gesteld met een maximumbedrag. Holland Casino laat spelers beneden de 23 jaar namelijk niet meer storten dan €400 per maand. Dat is nog wel €100 meer dan de Kansspelautoriteit voor ogen heeft voor de groep in de leeftijd van 18 tot en met 23 jaar.

Nadruk op zorgplicht

De nieuwe ‘Beleidsregels verantwoord spelen’ leggen de nadruk op de zorgplicht. De nieuwe regels geven meer verduidelijking aan de online casino’s om de zorgplicht beter na te leven. De uitvoerbaarheid van het nieuwe beleid is ter consultatie voorgelegd aan onder meer vergunninghouders en aan verslavingsdeskundigen. De zorgplicht in relatie tot de netto stortingslimiet van €700 heeft betrekking op het signaleren van onmatig gokken.

Bewijs van inkomsten

De Kansspelautoriteit wil dat online casino’s in Nederland om een bewijs van inkomsten vragen als een speler in een maand meer wil storten dan €700 (€300 voor jongvolwassenen). Op het moment dat een speler een hoger bedrag stort, dient het online casino contact op te nemen. De betrokken speler moet dan een bewijs van inkomsten overleggen alvorens deze meer mag storten. Dit betekent dus dat de netto stortingslimiet geen absolute limiet is, want bij voldoende inkomsten is het geen probleem om meer te storten.

Het is natuurlijk de vraag of spelers er op zitten te wachten om een bewijs van inkomsten te verstrekken aan het online casino of het heil ergens anders gaan zoeken. Bijvoorbeeld in online casino’s die geen Ksa-licentie hebben en illegaal zijn in Nederland. Op het moment dat het online casino constateert dat de netto stortingslimiet is overschreden, is alleen het spelerssaldo nog beschikbaar om mee te gokken. Het is dan niet mogelijk om het spelerssaldo te verhogen tenzij de speler een bewijs van inkomsten toont.

Casino Computer Interface

Recreatief besteedbare deel

Bij de beoordeling van het bewijs van inkomsten, speelt het recreatief besteedbare deel de belangrijkste rol. Uit de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat 30% van het inkomen de gemiddelde bestedingsruimte is voor recreatie en sparen (uit concept Beleidsregels verantwoord spelen).

30% van het inkomen is dan ook het uitgangspunt voor de online casino’s die geen inzicht hebben in het recreatieve besteedbare deel van het maandelijks netto inkomen. Het is alleen ook zo dat een online casino rekening moet houden met lagere netto inkomens. De groep met een laag inkomen besteedt doorgaans in verhouding minder aan recreatieve doeleinden dan mensen met een bovenmodaal inkomen.

Individuele limiet

Er zijn drie situaties te onderscheiden die elk tot een andere netto stortingslimiet leiden. In het concept van de nieuwe beleidsregels worden onderstaande situaties onderscheiden.

 1. Het online casino heeft inzicht in het netto inkomen en in het recreatieve deel: In deze situatie is het een signaal als een speler per maand meer stort dan het recreatief besteedbare deel.
 2. Het online casino is op de hoogte van het netto inkomen, maar niet van het recreatieve besteedbare deel: in deze situatie is 30% van het inkomen het uitgangspunt.
 3. Het online weet het netto inkomen niet en evenmin van het recreatieve deel: In dit geval moet het online casino uitgaan van het mediane inkomen en is een standaardbedrag van toepassing, namelijk €700 voor spelers vanaf 24 jaar en €300 voor spelers tot en met 23 jaar.

 

Beperkte groep spelers loopt tegen grens aan

Het merendeel van de spelers in de betere online casino’s bereikt de grens van de voorgenomen netto stortingslimiet per maand niet eens. Het gaat maar om een klein deel van de gokkers die per maand de standaardlimiet van €700 overschrijden. Deze hebben dan de mogelijkheid om een bewijs van inkomsten te tonen om de stortingslimiet simpelweg op te hogen. Uiteraard alleen indien het inkomen voldoende is om een hogere stortingslimiet te gebruiken.

Online casino hoppen

Het nieuwe beleid dat in 2024 wordt ingevoerd, leidt wel tot een uitweg voor spelers die tegen de netto stortingslimiet van €700 aanlopen. De stortingslimiet geldt namelijk per online casino en daar zit dan ook een opening. Je hebt als speler in Nederland de mogelijkheid om bij meerdere legale online casino’s een account te openen.

Heb je bij een online casino de speellimiet voor stortingen bereikt, dan hop je gemakkelijk naar een andere aanbieder. Dat is zelfs nog aantrekkelijk ook, omdat je dan als nieuwe speler de welkomstbonus kan claimen. Er ontstaat dan naar verwachting ook een nieuw fenomeen, namelijk online casino hoppen. Je hopt van de een naar de ander en weer terug als de nieuwe kalendermaand is aangebroken. Overigens heeft een groot deel van de actieve gokkers al een account bij meerdere online casino’s.

Even wat cijfers

De Kansspelautoriteit heeft in het najaar van 2023 de vijfde monitoringsrapportage uitgebracht en daarin zijn verschillende cijfers opgenomen.

 • In juli 2023 waren er 826.000 actieve spelersaccounts. Dit aantal zegt niets over het aantal spelers, omdat een speler bij meerdere online casino’s een account mag hebben.
 • 21% van het totale aantal accounts is van jongvolwassenen. In juli 2023 komt dit neer op 170.000 accounts.
 • De schatting van de Kansspelautoriteit is, dat er in de eerste helft van 2023 in totaal 676.000 personen online gespeeld hebben. Dit is omgerekend 4,7% van de volwassen bevolking.
 • Elke maand gokken gemiddeld 417.000 spelers in Nederland.
 • Het gemiddelde verlies van spelers is €170 per maand. Jongvolwassenen hebben een gemiddeld verlies per account van €59 per maand.
 • 93% van de gokkers speelt bij legale online casino’s.
 • Het BSR (inzet min uitbetaalde prijzen) is in de periode augustus 2022 tot en met juli 2023 uitgekomen op 1,33 miljard euro.

Cijfers na invoering €700 speellimiet

Het doel van het instellen van de speellimiet is om spelers te beschermen en om online casino’s zoals Leovegas, Tonybet en de vele andere online casino’s de taak van zorgplicht serieus te laten nemen. De eerder genoemde cijfers geven het beeld weer van voor de invoering van de €700 stortingslimiet per online casino.

Het is aannemelijk dat deze cijfers gaan veranderen. Bijvoorbeeld onder de groep spelers die niet van plan is om een bewijs van inkomsten te geven. Of zich niet gebonden wil zien aan een storting van maximaal €700. Het is zeer waarschijnlijk dat deze groep de legale online casino’s gaat verlaten om bij illegale aanbieders te gaan spelen.

De illegale online casino’s vragen niet om een bewijs van inkomsten als je €1.000, €5.000 of €10.000 stort. Dit betekent dat het percentage van de gokkers dat nu bij legale online casino’s speelt, zal dalen. Uiteraard heeft de waarschijnlijke afname van het aantal actieve spelers in legale online casino’s ook invloed op het BSR.

De online casino’s in Nederland gaan minder winst maken en helemaal als ook nog in 2025 een overkoepelende speellimiet wordt ingevoerd. Daar zal de speler de dupe van worden, want het is voor online casino’s heel gemakkelijk om de RTP omlaag te brengen. Het percentage van uitbetalingen op inzetten daalt in dat geval, zodat de online casino’s meer winst maken. Een ander mogelijk gevolg is dat de casino bonussen minder aantrekkelijk worden.

Huidig systeem

Het huidige systeem met de verplichting om spelers verschillende speellimieten te laten invoeren, beperkt spelers nauwelijks. Het televisieprogramma Kassa heeft in 2022 al laten zien dat spelers 24/7 kunnen spelen met een speellimiet van 24 uur en de stortingslimiet op €100.000 per dag kunnen zetten.

Overigens was er destijds nog een groot verschil in de marges van speellimieten voor spelers van 18 tot 24 jaar. Daar is inmiddels wel verandering in gekomen, want meerdere online casino’s hanteren beperkte stortingslimieten voor jongvolwassenen. Het instellen van een algemene stortingslimiet voor €700 (€300 voor jongvolwassenen) brengt in ieder geval grote veranderingen met zich mee. Spelers met gokproblemen, maar die deze nog niet onderkennen, gaan een uitweg zoeken als deze tegen de limiet aanlopen.

De grootste groep spelers heeft niets aan de nieuwe netto stortingslimiet, omdat deze toch al niet overschreden wordt. Bovendien is er een andere oplossing voor spelers met gokproblemen. Deze kunnen zich laten inschrijven bij Cruks en krijgen dan helemaal geen toegang meer tot legale online casino’s.

Stortingslimiet

Verdere toekomst: overkoepelende speellimiet

Wie de netto stortingslimiet van €700 al ingrijpend vindt, valt helemaal van de stoel achterover als de overkoepelende speellimiet wordt doorgevoerd. Dan is het niet meer mogelijk om aan online casino hoppen te doen. De motie voor de overkoepelende speellimiet is in februari 2024 aangenomen in de Tweede Kamer.

Het verdere besluit erover laat nog even op zich wachten, want er komt eerst nog een commissiedebat Kansspelen op 7 maart 2024. Bovendien zijn er allerlei technische problemen en privacygevoelige aspecten die hierin een rol spelen. Daarnaast moet er eerst een wetswijziging volgen voor het invoeren van de overkoepelende speellimiet. Dit blijft de spelers van de online casino’s vooralsnog bespaard, maar deze toekomst komt wel steeds dichterbij.

Auteur

Michael Fancher

Redactie en Sales

Over Michael Fancher

Michael is de motor achter online casino Amsterdam. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring als sales expert in diverse niches. Ooit begonnen in de…

Meer over Michael Fancher >