Marktontwikkeling vergunning online kansspelen

  • Gepubliceerd op:  .
  • Leestijd: 5 min.
  • Geüpdated: 13-12-2023.
  • Auteur

    Auteur

    Ingeborg Postema

De markt voor online gokken is gelegaliseerd in oktober 2021 en dat hebben spelers in Nederland gemerkt. Er is een groot en divers aanbod ontstaan van kansspelaanbieders die legale online casino’s in Nederland exploiteren. Ook zijn er legale online bookmakers actief en is de combinatie van online casino’s en sportwedden populair. René Jansen neemt ons als voorzitter van de Kansspelautoriteit in zijn blog mee in de ontwikkelingen en verwachtingen van de Nederlandse online kansspelmarkt. Er zijn bijvoorbeeld een aantal drukke momenten geweest, zowel in aanloop naar de opening van de online kansspelmarkt in 2021 als in 2022.

Rene Jansen Kansspelautoriteit

Piekmomenten in vergunningaanvragen

Het team van de Kansspelautoriteit dat de aanvragen voor online kansspelvergunningen afhandelt, heeft met twee piekmomenten te maken gehad. In april 2021 is de Wet koa ingevoerd en dat was het eerste piekmoment. De Kansspelautoriteit kreeg een groot aantal vergunningaanvragen binnen van kansspelbedrijven die vanaf de opening in oktober 2021 actief wilden zijn.

Het volgende piekmoment was een jaar later. Dit in verband met het de afloop van de zogenoemde coulanceregeling. Hierdoor kregen nog meer kansspelbedrijven de gelegenheid een vergunning aan de te vragen. Deze vergunningaanvragen zijn allemaal in de behandeling genomen. René Jansen laat verder weten dat de aanvragen voor een online kansspelvergunning in 2023 sterk is gedaald. Deze verwachting is er eveneens voor het jaar 2024. De online gokmarkt in Nederland is met meer dan 20 aanbieders van online kansspelen al goed bezet. Er zijn zowel Nederlandse gokbedrijven als buitenlandse aanbieders die een plek in de Nederlandse gokmarkt hebben veroverd.

Verwerking van meldingen

In 2023 zijn er minder aanvragen binnengekomen bij de Kansspelautoriteit, maar er is wel meer dan genoeg werk te doen. De vergunde kansspelaanbieders hebben namelijk met verschillende verplichten te maken. Er dient bijvoorbeeld een melding plaats te vinden als er wat verandert. Dit kan om een melding gaan dat de online kansspelaanbieder het preventiebeleid of reclamebeleid heeft gewijzigd. Een ander voorbeeld is de melding dat er sprake is van een nieuw contactpersoon.

Vanaf 1 oktober 2021 zijn er al ongeveer 900 van dit type meldingen gedaan en verwerkt door de Kansspelautoriteit. Het zijn veranderingen die op een simpele manier voor verwerking in aanmerking komen. Dit hoort erbij, maar er is op een ander vlak sprake van meer drastische veranderingen in de Nederlandse kansspelmarkt. Bijvoorbeeld ten aanzien van het uitbreiden van het aanbod met online kansspelen net als met betrekking tot overnames van online gokbedrijven.

Uitbreiding spelaanbod van kansspelaanbieders

Een meer opvallende verandering is dat er meer kansspelaanbieders met een vergunning zijn, die het spelaanbod wensen uit te breiden. Er zijn inmiddels al verschillende vergunde aanbieders die een verzoek tot uitbreiding van het aanbod met online kansspelen hebben ingediend. De Kansspelautoriteit verstrekt namelijk meerdere soorten vergunningen. Bijvoorbeeld een licentie om online casino games te mogen aanbieden, maar ook om online sportweddenschappen te laten afsluiten door spelers.

Extra online kansspelvergunning

Er zijn diverse kansspelbedrijven die alleen een vergunning hebben voor bijvoorbeeld het exploiteren van een online casino. Indien het kansspelbedrijf ook wil optreden als online bookmaker, moet er ook een vergunning voor online sportweddenschappen aanwezig zijn.Het Aanvraagformulier Voor Een Kansspelvergunning

Indien dat niet het geval is, mag het bedrijf geen online kansspelen in een andere spelcategorie aanbieden. Een aanvraag voor uitbreiding van het spelassortiment met een ander type vergunning vereist bij de Kansspelautoriteit eenzelfde procedure als de eerste aanvraag. Het is dus niet zo dat het aanvragen van een licentie voor sportweddenschappen snel geregeld is als er al een online casino vergunning bestaat. De doorlooptijd en het aanvraagproces blijft wat dat betreft gelijk aan de eerste vergunningaanvraag.

Overnames in online gokmarkt

Er zijn volgens de signalen, die bij de Kansspelautoriteit binnenkomen overnames in online casinoland aan de orde. Er komen namelijk vragen binnen en daaruit blijkt dat de kleinere vergunde aanbieders de samenwerking aangaan.

Dit om een betere marktpositie te verkrijgen in de wereld van online kansspelen in Nederland. Ook is er sprake van een verandering als het gaat om grote aanbieders van online kansspelen. Deze zetten in op het overnemen van kleine vergunde aanbieders om daarmee de concurrentiepositie te verstevigen. Verder is het opvallend dat er investeringsmaatschappijen zijn die licentiehouders overnemen. Daarnaast blijkt dat er in het buitenland grote kansspelbedrijven zijn die geen Ksa-vergunning hebben en kleine vergunninghouders inlijven.

Inlijving kleine vergunninghouders

René Jansen geeft aan dat het opvallend is dat er buitenlandse aanbieders zijn zonder vergunning die kleinere partijen met een licentie in Nederland overnemen. Het is volgens de voorzitter van de Kansspelautoriteit zelfs noemenswaardig. Dit in verband met het verleden, waarin dergelijke bedrijven eerder zelf een aanvraag voor een vergunning hebben ingediend. Deze aanvragen zijn ofwel afgewezen of het bedrijf heeft zichzelf teruggetrokken tijdens de aanvraagprocedure voor een vergunning.

Controledatabank Van De Kansspelautoriteit

De verplichte controledatabank (CDB) is daarbij vaak het struikelblok geweest. Kansspelbedrijven zijn verplicht om een controledatabank op te zetten en bij te houden. De betreffende partijen werden op andere criteria wel geaccepteerd. Bijvoorbeeld ten aanzien van de betrouwbaarheid en integriteit, zodat de weg vervolgens wel vrij is na overname van kleinere vergunninghouders die voldoen aan de eis van een CDB.

Volwassen online gokmarkt in Nederland

De marktontwikkelingen laten zien dat de aandacht is verlegd van vergunningaanvragen naar een aantal kleine en grote veranderingen. Hieruit valt te concluderen dat de online gokmarkt in Nederland een volwassen karakter begint te krijgen. In plaats van dat nieuwkomers de markt betreden om een positie te veroveren, wordt de nadruk gelegd op het verstevigen van de marktpositie. Daarbij geeft René Jansen aan dat het wel belangrijk is om deze ontwikkeling op de voet te volgen. Een toenemende concurrentie in de online gokmarkt in Nederland kan ook leiden tot het verzaken van verplichtingen. Bijvoorbeeld als het om de zorgplicht gaat van online kansspelaanbieders richting spelers. De voorzitter van de Kansspelautoriteit sluit af met de woorden:

‘Ik stel daarom voor dat aanbieders in hun goede voornemens voor 2024 opnemen dat zij, wanneer zij willen werken aan hun groei, daarbij de aandacht voor veilig spelen geen moment uit het oog verliezen.’
René Jansen, voorzitter Kansspelautoriteit

Gepubliceerd op in Nieuws.

Auteur

Ingeborg Postema

Over Ingeborg Postema

Inge is al ruim 12 jaar actief als gedreven auteur in de wereld van iGaming en online casino spellen. Ze heeft een passie voor alles…

Meer over Ingeborg Postema >

Top 6 Casino's