Subsidies Preventie van Kansspelverslaving

 • Gepubliceerd op:  .
 • Leestijd: 5 min.
 • Geüpdated: 29-05-2024.
 • Auteur:

  Auteur

  Ingeborg Postema

Er zijn door het zelfstandig bestuursorgaan ZonMw subsidies beschikbaar gesteld ten behoeve van onderzoeken binnen het programma Preventie van Kansspelverslaving. Het geld van de subsidies komt uit het Verslavingspreventiefonds, waar de Kansspelautoriteit het beheer over voert. ZonMw is een samenwerkingsverband tussen ZorgOnderzoek Nederland en Medische Wetenschappen van NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek).

Bestuursorgaan Zonmw

Er zijn in totaal 6 subsidies voor verschillende projecten van Preventie van Kansspelverslaving beschikbaar. Dit programma loopt tot en met 2029 en de projecten gaan uiterlijk start op 1 februari 2024. Dit betreft de zogenoemde Doorbraakronde waar de eerste subsidies van Preventie van Kansspelverslaving onder vallen.

Doorbraakronde Preventie van Kansspelverslaving

De Doorbraakronde heeft betrekking op de 6 subsidies tijdens de eerste ronde en legt de focus op verschillende onderwerpen. De onderzoeksprojecten gaan bijvoorbeeld over thema’s als kwetsbare groepen, maar ook over gokgerelateerde schade.

Andere onderwerpen hebben betrekking op behandeling en interventies net als op preventie en producteigenschappen en context van kansspelen.

 • Kwetsbare groepen
 • Gokgerelateerde schade
 • Behandeling en interventie
 • Producteigenschappen kansspelen
 • Context van kansspelen

Onderzoek naar effectiviteit cognitieve gedragstherapie

Een project binnen de Doorbraakronde van Preventie van Kansspelverslaving richt zich op het onderzoek naar de effectiviteit van de toepassing van cognitieve gedragstherapie. Deze vorm van therapie wordt veel toegepast bij het behandelen van gokproblemen, maar er is nog maar weinig onderzoek naar gedaan. Naast het onderzoek naar de effectiviteit richt de aandacht zich op het in kaart brengen van de cliëntbehoefte met betrekking tot de behandeling.

‘Evaluation and innovation of effective CBT treatment for gambling: stepping up the game, a mixed methods study – Amsterdam UMC’

Onderzoek naar gokreclames en gevolgen voor kwetsbare groepen

Een ander onderzoek dat een subsidie toegekend heeft gekregen binnen de Doorbraakronde richt zich op gokreclame. Er wordt onderzocht welke type gokreclames mensen te zien krijgen en hoeveel van dit soort reclame er is. Het onderzoek richt zich specifiek op kwetsbare groepen, zoals jongeren in de leeftijd van 18 tot 24 jaar net als op mensen met gokproblematiek. De resultaten van het onderzoek zijn vervolgens beschikbaar om de efficiëntie van regelgeving te toetsen of om betere behandelingen te realiseren om gokproblematiek te behandelen.

‘Exposure to and consequences of gambling marketing communication for vulnerable groups: a multi-method approach – Universiteit van Amsterdam’

Subsidie voor aanpassing Moti-4

Het Trimbos-instituut houdt zich al bezig met onderzoeken naar problemen van jongeren met gokken. Er is hiervoor eerder een programma ontwikkeld, genaamd Moti-4. De toegekende subsidie van het programma Preventie van Kansspelverslaving wordt gebruikt om Moti-4 te wijzigen.

Trimbos Institute Of Mental Health And Addiction

Dit met als doel om het programma af te stemmen op jongeren en op jongvolwassenen om gokproblematiek eerder aan te pakken. Moti-4 is een bewezen programma om andersoortige problemen te behandelen, zoals gamen en blowen. Na de aanpassing richt het programma zich op vermindering van gokproblemen.

‘Developing and testing the effectiveness of Moti-4 for gambling problems in youth – Trimbos Instituut’

Verbetering van indicatoren aan gokken gerelateerde schade

Het Trimbos-instituut heeft eveneens subsidie toegekend gekregen ter verbetering van indicatoren die gericht zijn op aan gokken gerelateerde schade. Dit met als doel om uiteindelijk om voor een vermindering van gokgerelateerde te zorgen. Er zijn verschillende werkpakketten ontwikkeld, die deel uitmaken van dit onderzoek. Alle relevantie belanghebbenden worden op de hoogte gesteld van de uitkomsten van het onderzoek.

‘Applying the gambling harms framework to the Netherlands: Developing multiple indicators to support assessment of gambling harms – Trimbos Instituut’

Onderzoek naar voorspellende factoren van gokproblematiek

De subsidie voor dit project wordt gebruikt om onderzoek te doen naar voorspellende factoren met betrekking tot het ontwikkelen van gokproblemen. Het gaat hierbij zowel om sociale als om cognitieve, demografische en psychologische factoren. Daarbij staat de doelgroep van jongvolwassenen en twee onderzoeksvragen centraal, namelijk welke factoren invloed hebben op de kansspelconsumptie en welke preventiemaatregelen ondersteunend zijn om gokgerelateerde schade terug te dringen.

‘What makes them tick? Characteristics of youth that gamble, the prevalence and possible gateways to (harmful) gambling – Amsterdam UMC’

Ontwikkeling van richtlijnen in het kader van probleemgokken

Onderzoeksinstituut IVO gaat met de subsidie onderzoek doen om tot de ontwikkeling van richtlijnen te komen binnen het kader van probleemgokken. De te ontwikkelen richtlijnen hebben betrekking op het informeren, adviseren en hulpmiddelen om gokproblematiek onder kwetsbare groepen herkenbaar en bespreekbaar te maken. De richtlijnen zijn vervolgens te gebruiken door professionals in verschillende branches. Bijvoorbeeld in het middelbaar beroepsonderwijs, maar ook door schuldhulpverleners en sociaal buurtwerkers.

‘Empowering Professionals: A Design Study to Develop Guidelines to Identify and Support At-Risk and Problem Gamblers – IVO’

Onderzoeksprogramma Preventie van Kansspelverslaving

In 2021 is het Verslavingspreventiefonds opgericht met als inkomstenbron de extra heffing op kansspelen die betaald wordt door exploitanten van risicovolle kansspelen. Hier vallen bijvoorbeeld legale online casino’s in Nederland onder. Het verslavingspreventiefonds wordt door de Kansspelautoriteit in Nederland beheerd. Dit fonds kent meerdere doelen, zoals het doen van onderzoek naar het voorkomen en behandelen van gokverslaving. In dat kader heeft de Kansspelautoriteit aan ZonMw gevraagd om tot ontwikkeling van een onderzoeksprogramma te komen. Hieruit is Preventie van Kansspelverslaving ontstaan. Het onderzoeksprogramma van ZonMw draagt bij aan het voorkomen en behandelen van gokverslaving, gokproblemen en gokgerelateerde schade. Dit door onderzoek uit te voeren om nieuwe kennis en inzichten op te doen.

Doel van het onderzoeksprogramma

Er zijn drie doelen verbonden aan het programma Preventie van Kansspelverslaving, waarbij er twee subsidierondes beschikbaar zijn. De Doorbraakronde betreft de eerste ronde van de subsidieverstrekking.

 1. Nieuwe kennis opdoen om bijdrage te leveren aan het voorkomen en behandelen van gokverslaving en gokproblematiek.
 2. Versterking van de invloed van kennis op de behandel- en preventiepraktijk.
 3. Bevordering van samenwerking op nationaal en internationaal niveau betreffende onderzoek naar gokverslaving.

Er zijn binnen het programma een aantal prioriteiten vastgesteld, die in thema’s zijn onderverdeeld. Kwetsbare groepen staan bijvoorbeeld centraal binnen het onderzoeksprogramma. Een ander thema betreft het prevalentieonderzoek en zo heeft ook het onderzoek naar producteigenschappen en context van kansspelen prioriteit. Dit geldt eveneens voor preventiemaatregelen en implementatieonderzoek betreffende interventie en behandelingsaanpak. Op basis van deze thema’s zijn de subsidies toegekend voor het doen van onderzoek.

Gepubliceerd op in Nieuws.

Auteur

Ingeborg Postema

Over Ingeborg Postema

Inge is al ruim 12 jaar actief als gedreven auteur in de wereld van iGaming en online casino spellen. Ze heeft een passie voor alles…

Meer over Ingeborg Postema >

Top 6 Casino's