Marktscan kansspelen 2023

  • Gepubliceerd op:  .
  • Leestijd: 5 min.
  • Geüpdated: 23-10-2023.
  • Auteur:

    Auteur

    Ingeborg Postema

2022 was het jaar, waarin er voor het eerst een heel jaar lang sprake was van een legale online gokmarkt in Nederland. De Kansspelautoriteit heeft de Marktscan kansspelen 2023 uitgebracht, waaruit blijkt dat de legalisering van de online gokmarkt invloed heeft gehad op de landgebonden gokmarkt. Een opvallend kenmerk is dat er sprake is van een verschuiving van de landgebonden gokmarkt naar de markt voor online kansspelen.

Online Kansspelen Toont Impact Op Markt

Brutospelresultaat: 3,4 miljard in 2022

De Marktscan kansspelen 2023 laat zien dat er in 2022 sprake is geweest van een brutospelresultaat van 3,4 miljard euro. Dit is een stijging in vergelijking met een jaar eerder. In 2021 bedroeg het brutospelresultaat 2021. Het brutospelresultaat ofwel BSR betreft de inleg met de uitgekeerde prijzen daarop in mindering gebracht.

Marktscan Kansspelen 2023

De stijging van het BSR in 2022 ten opzichte van 2021 lijkt hoog, maar dit heeft onder meer te maken met de sluiting van casino’s gedurende de coronacrisis.

Markt voor fysieke kansspelen groter

Uit de Marktscan kansspelen 2023 is af te leiden dat de fysieke markt voor kansspelen in 2022 groter was dan de online gokmarkt. Hiervoor is gekeken naar het totale percentage van het BSR. De online gokmarkt is wat dat betreft goed voor 31% van het BSR tegenover 69% van de fysieke gokmarkt. Overigens zijn casinospelen het populairst met een percentage van 56% van de kansspelmarkt. Op het gebied van loterijen kent het BSR een lichte toename.

De branche voor wedden op sport in 2022 ten opzichte van 2021 een opvallende groei. In 2021 bedroeg het percentage nog 4% en in 2022 kwam daar een stijging van 6% bij. Dit maakt een totaal van 10%. De grootste groei is daarbij in de online markt voor wedden op sport geweest en kwam in 2022 uit op 8%.

Gemiddelde uitgave in Nederland: 258 euro

Er is bij het opstellen van de Marktscan kansspelen 2023 ook gekeken naar de uitgaven van spelers in Nederland. Daarbij is tevens een vergelijking gemaakt met de uitgaven van spelers in andere landen van Europa. Het blijkt dat Nederlanders gemiddeld minder uitgeven aan gokken dan spelers in andere Europese landen. Per volwassene in Nederland komt het gemiddelde bedrag in 2022 uit op 258 euro. Het gaat hier overigens om uitgaven aan kansspelen bij aanbieders die een vergunning van de Kansspelautoriteit hebben.

Gemiddelde Uitgaven Aan Vergunde Kansspelen

De uitgaven aan kansspelen bij illegale aanbieders zijn hier niet in meegenomen. In 2019 kwam het gemiddelde bedrag nog uit op 221 euro en in 2021 op 158 euro. 2021 was echter een jaar, waarin de fysieke casino’s en speelhalen lange tijd gesloten zijn geweest.

776 miljoen euro afgedragen aan kansspelbelasting

Er is in 2022 door de kansspelaanbieders met een licentie een bedrag van 776 miljoen euro afgedragen aan kansspelbelasting. Dit is een stijging ten opzichte van 2021, want het betaalde bedrag aan kansspelen bedroeg in dat jaar 370 miljoen euro.

De stijging heeft uiteraard te maken met de legalisering van de online gokmarkt per 1 oktober 2021. Overigens dragen loterijbedrijven in verhouding minder belasting af. Dit heeft te maken met een andere grondslag. Ook geldt dat voor de uitkering van prijzen beneden 449 euro geen kansspelbelasting is verschuldigd.

Uitbetalingspercentages

Er is in de Marktscan kansspelen 2023 aandacht besteed aan de uitbetalingspercentages van kansspelaanbieders. Dit betreft het inzetaandeel dat via prijzen tot uitkering komt. Bij een hoog uitbetalingspercentage geldt dat het verlies van spelers over een langere periode lager uitkomt. Bij een laag uitbetalingspercentage is dat andersom en is het verlies op lange termijn hoger. Overigens geldt dat het uitbetalingspercentage geen absoluut gegeven is. Dit komt, omdat er mogelijk ook beperkingen en voorwaarden van toepassing zijn door wetten en regels. Bijvoorbeeld indien er sprake is van het verplicht afstaan van een percentage aan goede doelen.

Reclame voor kansspelen

Het is toegestaan voor kansspelaanbieders met een vergunning om reclame te maken voor het aanbod. Er is na de opening van de online gokmarkt sprake geweest van de aanscherping van reclameregels. Het is bijvoorbeeld sinds juni 2022 niet meer toegestaan om voor online kansspelen in reclame gebruik te maken van rolmodellen. Hierop is voor loterijen een uitzondering gemaakt. Overigens zijn er bij de loterijen monopolievergunningen van toepassing, zoals voor de Staatsloterij.

BSR casinospelen

Het BSR voor casinospelen zowel fysiek als online komt in 2022 uit op een bedrag van 1,91 miljard euro. 59% van het totaal is daarbij toe te schrijven aan fysieke casinospelen en dat komt overeen met een bedrag van 1,12 miljard euro. Overigens blijkt uit de Marktscan kansspelen 2023 dat het BSR van de fysieke casinospelen nog niet terug zijn op het niveau van 2019. Het percentage komt bij Holland Casino bijvoorbeeld 18% lager uit in 2022.

Het percentage betreffende speelautomaten in gokhallen en in de horecabranche is in 2022 zelfs 29% lager in vergelijking met 2019. Het aantal speelautomaten is in 2022 bovendien afgenomen ten opzichte van 2021. Spelers in Nederland geven op jaarbasis gemiddeld een bedrag uit van 140 euro aan casinospelen.

BSR sportwedden

Er is sprake van een forse toename van het BSR voor wedden op sport sinds het moment dat de online gokmarkt gelegaliseerd is. Er is zelfs sprake van een verdrievoudiging. In het afgelopen jaar was er sprake van 17% van het BSR voor sportweddenschappen betreffende fysiek afgesloten weddenschappen. 83% kwam in het afgelopen jaar voort uit het afsluiten van online weddenschappen. Opvallend is dat Nederlanders in vergelijking met andere landen in Europa minder geld uitgeven aan weddenschappen op sport.

Nederland staat zelfs qua gemiddelde uitgaven aan sportweddenschappen in de onderste regionen. Dit samen met de inwoners van Malta, Luxemburg en Slovenië. In Griekenland, Slowakije en Cyprus geven de inwoners gemiddeld meer geld uit aan het wedden op sport. Daarbij is er overigens nog een onderscheid te maken tussen de fysieke en online uitgaven. In Bulgarije geldt dat de inwoners vooral online wedden op sport en in Kroatië worden de meeste weddenschappen op sport nog fysiek afgesloten.

Gepubliceerd op in Nieuws.

Auteur

Ingeborg Postema

Over Ingeborg Postema

Inge is al ruim 12 jaar actief als gedreven auteur in de wereld van iGaming en online casino spellen. Ze heeft een passie voor alles…

Meer over Ingeborg Postema >

Top 6 Casino's