Onvrijwillige inschrijving Cruks in de praktijk

  • Gepubliceerd op:  .
  • Leestijd: 5 min.
  • Geüpdated: 29-11-2023.
  • Auteur:

    Auteur

    Ingeborg Postema

Cruks voorziet in de mogelijkheid om spelers zich op vrijwillige basis te laten uitsluiten van deelname aan online kansspelen. Het betreft hier uitsluiting voor online kansspelen en fysieke casino’s in Nederland, waar een vergunning voor is verstrekt. Daarnaast biedt Cruks de mogelijkheid om spelers op een onvrijwillige basis uit te sluiten. Dit is het geval geweest bij een speler die dus onvrijwillig in Cruks is geregistreerd en daar vervolgens tegen in is gegaan.

Rechtspraak Den Haag

Eerst met het indienen van een bezwaar bij de Kansspelautoriteit en na het afgewezen bezwaar met het instellen van beroep. De Rechtbank in Den Haag heeft op 7 november 2023 uitspraak gedaan (gepubliceerd op 21 november, rechtspraak.nl) en het beroep niet-ontvankelijk verklaard. Het is echter interessant om een kijkje te nemen in het proces van een onvrijwillige inschrijving in Cruks.

Hoe het allemaal begon

Een speler heeft in oktober vorig jaar in een periode van dertig dagen de limieten voor spelers voor de vierde keer gewijzigd bij de online kansspelaanbieder. Het betrof hier stortingslimieten, saldolimieten en speeltijdlimieten. Hierop heeft het online casino een email verzonden met daarin informatie over verantwoord spelen. Vervolgens is er nog een bericht gestuurd met vragen om inzicht te krijgen in het spelgedrag. Uit de uitspraak blijkt dat de speler daar een erg verdedigende reactie op heeft gegeven.

Geen toegang meer

De online kansspelaanbieder heeft op 1 november 2022 de speler laten weten dat deze niet meer werd toegelaten tot de website. Op 3 november vorig jaar is de verweerder in de rechtszaak op de hoogte gesteld van het spelgedrag van de speler.

Daarna is op 10 november verteld aan de speler dat er een aanmelding voor de speler gedaan is bij Cruks. In de tussentijd bleek overigens ook nog dat de (ex)-vriendin van de speler melding heeft gedaan van identiteitsfraude, omdat de speler op haar naam accounts heeft geopend. Bovendien bleek er 60.000 euro van haar bankrekening te zijn overgemaakt en verspeeld. Hierop zijn de betreffende spelersaccounts meteen geblokkeerd.

Advies: noodzakelijke inschrijving Cruks

Er zijn extern deskundigen op het gebied van kansspelverslavingen geweest, die in december vorig jaar een advies hebben uitgebracht. Het advies luidde dat het noodzakelijk was om de speler onvrijwillig in te schrijven in Cruks. Er zijn hiervoor verschillende redenen aangedragen. In de eerste plaats is er sprake geweest van onmatig speelgedrag. Dit neigt daar de aanwezigheid van een gokverslaving. Daarnaast is het waarschijnlijk dat de omgeving van de speler te maken heeft gehad met schade, zowel op persoonlijk als financieel vlak.

Centraal Register Uitsluiting Kansspelen

Op 29 december 2022 is aan speler per brief kenbaar gemaakt dat de inschrijving in Cruks eraan zat te komen. De speler is in de gelegenheid gesteld om daarop te reageren, maar er is geen reactie gekomen. De onvrijwillige inschrijving in Cruks heeft plaatsgevonden en het besluit is op 1 februari 2023 per brief verzonden.

6 maanden uitsluiting van deelname aan online kansspelen

De onvrijwillige inschrijving in Cruks heeft ertoe geleid dat de speler voor een periode van zes maanden is uitgesloten van deelname aan online kansspelen bij vergunde exploitanten. De uitsluiting is eveneens van toepassing op fysieke casino’s en gokhallen. De rechtbank meldt in de uitspraak dat het onderzoek op een zorgvuldige wijze is gedaan. Bovendien heeft de speler geen argumenten aangedragen dat de informatie die door de (ex)-vriendin is aangedragen, niet klopt. Verder is er advies aan experts op het gebied van kansspelvergunningen gevraagd. De inschrijving in Cruks heeft om deze redenen terecht plaats mogen vinden.

Speler eist 24,6 miljoen euro schadevergoeding

In het aangetekende beroep bij de rechtbank laat de speler weten het niet eens te zijn met de gang van zaken en het eerder genomen besluit. Daarbij is er door de speler een eis ingediend voor het verkrijgen van een schadevergoeding. De speler eiste 24,6 miljoen euro aan schadevergoeding. De speler voert onder meer als reden aan dat het inloggen moet plaatsvinden met een BSN-nummer en dat Cruks daarom illegaal is. Inwoners van andere lidstaten dan Nederland hebben dit identiteitsnummer niet en deze kunnen zich dan ook niet bij een legaal online casino in Nederland aanmelden.

Verweerder stelt zich op het standpunt dat eiser geen procesbelang meer heeft. Op 15 augustus 2023 is aan de speler medegedeeld dat de inschrijving in Cruks afliep op 26 juli 2023. Daarbij wordt ook gesteld dat de bestuursrechter gelet op de hoogte van de gevraagde schadevergoeding niet als bevoegde rechter te zien is. Dit benoemt de rechter overigens in het oordeel van de uitspraak.

Oordeel: speler heeft geen procesbelang

De rechter heeft geoordeeld dat er geen sprake is van een procesbelang van de eiser. Het alleen hebben van een principieel belang is wat dat betreft niet afdoende. De speler stelt schade te hebben geleden als gevolg van de inschrijving in Cruks. Ook meldt de speler dat de exploitanten van kansspelen besloten hebben om na afloop van de gokstop alsnog geen toegang meer te bieden. De tegenpartij laat weten dat na het einde van de inschrijving in Cruks de betreffende gegevens van de speler zijn verwijderd.

Cruks

Bovendien worden deze persoonlijke gegevens niet gedeeld met kansspelaanbieders. Een exploitant van online kansspelen kan alleen zien of de speler wel of niet ingeschreven staat in Cruks.

Beroep niet-ontvankelijk verklaard door rechter

Nu er geen procesbelang is voor de speler, heeft de rechtbank het beroep niet-ontvankelijk verklaard. De rechter is van mening dat de eis van de speler betrekking heeft op het systeem van het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. Dit is als een principieel belang te zien en niet als een procesbelang. Bovendien is het niet aan de verweerder te wijten dat de speler na de gokstop niet meer door partijen wordt toegelaten om te gokken. Voor wat betreft de eis van een schadevergoeding van 24,6 miljoen euro geldt het volgende.

De rechter oordeelt dat de omvang van het schadebedrag in de weg staat aan beoordeling door de bestuursrechter. Dit op basis van artikel 8:89,2de lid van de Awb (Algemene wet bestuursrecht).

Gepubliceerd op in Nieuws.

Auteur

Ingeborg Postema

Over Ingeborg Postema

Inge is al ruim 12 jaar actief als gedreven auteur in de wereld van iGaming en online casino spellen. Ze heeft een passie voor alles…

Meer over Ingeborg Postema >

Top 6 Casino's