Weer boete voor illegaal online casino

  • Gepubliceerd op:  .
  • Leestijd: 5 min.
  • Geüpdated: 31-10-2023.
  • Auteur:

    Auteur

    Ingeborg Postema

Betworld247 is in Nederland een illegaal online casino dat onder MKC Limited valt. Dit bedrijf heeft van de Kansspelautoriteit een boete opgelegd gekregen van bijna 1 miljoen euro. Het is niet toegestaan in Nederland om spelers toegang te bieden tot online kansspelen als de Kansspelautoriteit daar geen toestemming voor heeft verleend. MKC Limited heeft geen kansspelvergunning en Betworld247 liet spelers uit Nederland toe.

Betworld247

Daarom is er een boete van 900.000 euro opgelegd. Er is namelijk sprake van een overtreding van de Wok (Wet op Kansspelen).

MGA-licentie al eerder ingetrokken

MKC Limited ligt niet voor het eerst onder vuur. Het bedrijf beschikte eerder over een vergunning van de MGA op Malta, maar daar is in 2023 een einde aan gekomen. De vergunning voor het aanbieden van online kansspelen is in juni 2023 door MGA ingetrokken.

Gaming Compliance And Enforcement Regulations

Dit in verband met het overtreden van verschillende voorschriften van de Gaming Compliance and Enforcement Regulations, zoals voorschriften 9(1)(c), (d), (i), (l) en 10(1)(a).

Geen zuivere koffie

Een reden voor het intrekken van de licentie is het voldoen van de verplichte licentiebetalingen en het verzaken van andere financiële verplichtingen. Overigens heeft MGA ook melding gemaakt van het niet voldoen aan verplichtingen aan spelers, maar daar zijn verder geen details van bekend.

Malta Gaming Authority

“Een van de gronden voor opschorting waarin voorschrift 9 voorziet, doet zich voor en de Autoriteit bepaalt naar eigen goeddunken dat intrekking van de vergunning de meest geschikte maatregel is”
Malta Gaming Authority, Malta

Controle door Kansspelautoriteit

Betworld247 is in 2022 tegen de lamp gelopen naar aanleiding van een controle van de Kansspelautoriteit. Er is door de Kansspelautoriteit eerder namelijk al een last onder dwangsom opgelegd (23 augustus 2022). Het online casino werd bevolen om de activiteiten in de richting van spelers in Nederland te staken. Het online casino is bereikbaar geweest vanaf een IP-adres in Nederland. De toezichthouder heeft zonder probleem een account aangemaakt met een Nederland woonadres.

Het was vervolgens mogelijk om in te loggen op het account vanuit Nederland net als om geld over te maken om daarna online te gokken bij Betworld247. Er is niet gebleken van genomen maatregelen om spelers in Nederland niet toe te laten tot het online casino.

Registratieproces gericht op spelers in Nederland

Er zijn meerdere facetten, waaruit blijkt dat Betworld247 gericht is geweest op spelers in Nederland. Naast de registratie met een Nederlands woonadres bleek ook op 24 mei 2022 dat het netnummer +31 beschikbaar was om het telefoonnummer in te voeren. Er is een storting gedaan met Mastercard. Daarna bleek dat het mogelijk was om de storting te voltooien met koppeling via een Nederlandse bank. Er is een betaling van 10 euro gedaan en daarbij is er een bonus verstrekt door het illegale online casino van 1 euro.

Daarmee was er in totaal een speeltegoed beschikbaar van 11 euro. Een medewerker van de toezichthouder heeft daarna in de praktijk getest of het mogelijk was om voor geld te gokken. Dit bleek mogelijk op het slot Book of Tattoo, waarbij de inzet naar 0,20 euro per spin is verlaagd. Het saldo daalde na de eerste spin met 0,20 euro naar 10,80 euro.

Dubbelcheck

Na de eerste controle is er nog een check uitgevoerd op 2 augustus 2022 om na te gaan of het nog mogelijk was om online te gokken vanuit Nederland. Dit bleek inderdaad het geval te zijn. De medewerker logde in op het account vanuit Nederland en speelde nogmaals op het slot Book of Tattoo met een inzet van 0,20 euro. Daarna stond het spelerssaldo op 10,60 euro.

Gebruik van Engelse taal

In het onlangs openbaargemaakte boetebesluit van de Kansspelautoriteit wordt melding gemaakt van het gebruik van de Engelse taal op de website Betworld247. De Kansspelautoriteit stelt zich op het standpunt dat het gebruikmaken van de Engelse taal ook wijst op gerichtheid op spelers in Nederland. Hierbij gaat de Kansspelautoriteit er vanuit dat Engels onder spelers in Nederland een gangbare taal is.

29. Het gebruik van de Engelse taal bij de inrichting van een website en de klantenservice vormt ook een kenmerk van medegerichtheid op Nederland.24 Het
maakt het voor veel Nederlandse ingezetenen tenslotte mogelijk om via hun computer rechtstreeks aan de kansspelen deel te nemen. Immers, Engels is niet
alleen een internationale taal, maar het is een feit van algemene bekendheid dat veel Nederlanders Engels kunnen spreken, lezen en schrijven.25 Een dergelijke
internationale oriëntatie door MKC Limited van haar commerciële activiteiten is mede gericht op Nederland.

Boetebesluit Kansspelautoriteit, 10 oktober 2023

Omzet van spelers in Nederland

Bij het opleggen van de boete houdt de Kansspelautoriteit met meerdere factoren rekening, zoals op basis van de verkregen omzet van spelers uit Nederland. Daarbij maakt de Kansspelautoriteit gebruik van een rekenmethode. Er is daarbij uitgegaan van een gemiddelde omzet per bezoek van een speler uit Nederland van 230,24 euro. De geschatte omzet van spelers uit Nederland met bezoeken aan Betworld247 is voor MKC Limited uitgekomen op een bedrag van meer dan 2,4 miljoen euro.

Daarbij vormen 20.907 bezoeken van spelers uit Nederland het uitgangspunt. De Kansspelautoriteit heeft de mogelijkheid om de boete te verhogen als daar een aanleiding voor is.

Verhoging van de boete

Een verhoging van de boete is onder meer mogelijk als er sprake is van het aanbieden van verboden spellen. Het in rekening brengen van inactiviteitskosten geldt eveneens als een reden om de boete te verhogen met een bedrag van 75.000 euro. Ditzelfde bedrag is van toepassing op de manier van stortingen en op de voorwaarden van prijzen maar ook bij het ontbreken van speellimieten of van speellimieten die vooraf al ingevuld zijn.

Verder is een verhoging van de boete met 75.000 euro ook mogelijk als er geen sprake is van controle op de leeftijd. De basisboete bedraagt overigens 600.000 euro indien de geschatte omzet uitkomt beneden een bedrag van 15 miljoen euro. Dat was het geval bij KMC Limited, waarbij er dus wel sprake was van omstandigheden die leiden tot een verhoging van de boete. Daarom is het totaalbedrag van de boete 900.000 euro.

Gepubliceerd op in Nieuws.

Auteur

Ingeborg Postema

Over Ingeborg Postema

Inge is al ruim 12 jaar actief als gedreven auteur in de wereld van iGaming en online casino spellen. Ze heeft een passie voor alles…

Meer over Ingeborg Postema >

Top 6 Casino's