4 ton boete voor Jack’s casino

  • Gepubliceerd op:  .
  • Leestijd: 5 min.
  • Geüpdated: 07-06-2024.
  • Auteur:

    Auteur

    Ingeborg Postema

Online casino Jack’s is onderdeel van JOI Gaming en dit bedrijf heeft van de Kansspelautoriteit een boete gekregen van 400.000 euro. Er is door Ksa geconstateerd dat er in de periode van 8 december 2021 tot en met 7 maart 2022 een verbod is overtreden. Het gaat hier om het reclameverbod dat zich richt op jongvolwassen. Dit is de groep in de leeftijd van 18 tot en met 23 jaar. De reclameberichten zijn verzonden aan het complete klantenbestand, waar ook deze jongvolwassenen onder te scharen zijn. Het bedrag van 400.000 is overigens opgesplitst in een basisboete van 350.000 euro en met 50.000 euro verhoogd in verband met het langer toepassen van de verboden werkwijze.

Bescherming van jongvolwassenen

De Wet op kansspelen voorziet onder meer in regels voor het beschermen van jongvolwassenen. Dit is nodig omdat deze groep als kwetsbaar is te zien in verband met het grotere risico op het ontwikkelen van een gokverslaving. De Kansspelautoriteit heeft een handhavende functie. Een prioriteit betreffende deze taak is het toezien op het naleven van het reclameverbod dat zich op jongeren richt. De berichten die per email naar het klantenbestand van online casino Jack’s zijn verzonden, betroffen reclame-uitingen. Naast het aanprijzen van het spelaanbod richtte de inhoud zich ook op bonussen.

‘Wat ons betreft is de wetgever glashelder: geen wervingsactiviteiten gericht op jongvolwassenen. In december 2021 is door de Kansspelautoriteit nog extra onderstreept naar vergunde aanbieders hoe de bepalingen over reclame- en wervingsactiviteiten bedoeld zijn. Dat deze aanbieder zich desondanks toch richtte op jongvolwassenen vindt de Kansspelautoriteit ernstig en verwijtbaar.
René Jansen, voorzitter van de Ksa

 

jack's casino

 

Eerder al boete voor TOTO Online

Het is niet de eerste keer dat er specifiek een boete is opgelegd in verband met het overtreden van het reclameverbod dat zich op jongvolwassenen richt. Nog geen paar maanden geleden was TOTO Online aan de beurt. Deze gokexploitant heeft in de periode oktober 2021 tot februari 2022 eveneens reclamemail gestuurd naar het volledige klantenbestand. De jongvolwassenen van het klantenbestand hebben daarbij reclame en bonusaanbiedingen ontvangen. De boete die door de Ksa aan TOTO Online is opgelegd, betrof eveneens een bedrag van 400.000 euro. Per 1 februari 2022 is TOTO direct gestopt met het versturen van reclame aan jongvolwassenen.

Jongvolwassenen zijn extra kwetsbaar

Jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 23 jaar zijn extra kwetsbaar als het gaat om het ontwikkelen van een gokverslaving. Dit komt omdat de hersenen van deze jongvolwassenen nog volop in ontwikkeling zijn. Hierdoor ontstaat er een extra kwetsbaarheid om een gokverslaving te ontwikkelen. Daarom moeten kansspelaanbieders alle regels die voor deze groep zijn opgesteld naleven. TOTO Online heeft dat destijds nagelaten net als het online casino Jack’s, waar nu dus een boete aan is gegeven. Het reclameverbod voor jongvolwassenen is er niet voor niets.

20% online gokkers is jongvolwassen

In 2022 heeft de Kansspelautoriteit cijfers gepubliceerd, waaruit blijkt dat 20% van de online gokkers tot de jongvolwassenen behoort. Het Trimbos Instituut heeft daar destijds op gereageerd door uit te spreken dat er sprake is van een zorgwekkende ontwikkeling. Door de extra kwetsbaarheid van spelers tussen 18 en 24 jaar is het van groot belang om deze groep meer bescherming te bieden.

Jack’s standpunt: onduidelijke reclameregels

Jack’s casino online is het bij monde van JOI Gaming niet eens met de opgelegde boete en geeft als verweer aan dat de reclameregels niet duidelijk waren. De online gokmarkt is opengesteld op 1 oktober 2021 en in de beginperiode was het zoeken naar een evenwicht tussen het beschermen van spelers en reclame. Hierover is het volgende citaat van verweerder opgenomen in het sanctiebesluit:

“Vanwege onvoldoende helderheid rond de regels voor reclame voor online kansspelen was de hele online kansspelsector in de beginfase zoekende naar de juiste balans tussen enerzijds spelersbescherming (responsible gaming) en anderzijds reclame, aldus JOI Gaming. Volgens JOI Gaming was, waar het gaat om de bescherming van kwetsbare groepen, niet geheel duidelijk hoe het absolute karakter van de wetgeving zich verhield tot de vaststelling dat nooit gegarandeerd kan worden dat minderjarigen en andere kwetsbare groepen geen kennis van reclame voor online kansspelen zouden nemen en dat op de kansspelaanbieders een inspanningsverplichting (geen resultaatsverplichting) rustte om dat laatste te voorkomen.”

Overigens heeft TOTO Online het afgelopen jaar bij het opgelegd krijgen van de boete eveneens gesteld dat de reclameregels destijds onduidelijk waren. De boete is wel geaccepteerd door TOTO en het beleid is sinds 1 februari 2022 in overeenstemming met de zienswijze van de Kansspelautoriteit. Het bedrijf doet er alles aan om de strenge regelgeving te respecteren en daar uitvoering aan te geven. Bij TOTO zijn er zelfs extra maatregelen genomen om jongvolwassenen te beschermen. Bijvoorbeeld met het instellen van een maximale verlieslimiet van per maand van 400 euro.

Verschil in interpretatie

JOI Gaming heeft zich verder op het standpunt gesteld dat de Kansspelautoriteit het ‘sturen aan’ hetzelfde vindt als ‘gericht op’. JOI Gaming betwist deze taalkundige overeenkomst en zegt daar in het sanctiebesluit het volgende over:

“Voor zover werd bedoeld dat kwetsbare personen, waaronder jongvolwassenen, in het geheel geen reclame voor online kansspelen zouden mogen ontvangen, zou het voor de hand hebben gelegen dat dit in de regelgeving omschreven zou zijn met “(niet) gericht aan”, aldus JOI Gaming. Volgens JOI Gaming heeft “gericht op” taalkundig een andere betekenis.”

Geen actieve bonussen voor jongvolwassenen

Er zijn in de zes emailberichten die in het sanctiebesluit als reclame gericht op jongvolwassenen in twee berichten bonusaanbiedingen opgenomen. Het is echter zo dat een bonus alleen te claimen is als je niet tot de doelgroep van jongvolwassenen behoort. Dit betekent in de praktijk dat een speler van 18 jaar geen bonus in het online casino van Jack’s kan activeren. Er vindt dan door het systeem namelijk automatisch een blokkade plaats. Jack’s stelde zich daarbij op het standpunt dat de reclamemail juist een averechtste werking zou hebben. Jongvolwassenen die het reclamebericht kregen zouden hierdoor met een teleurstelling te maken krijgen op moment dat zij de bonus eventueel wilden claimen. De toezichthouder acht dit argument niet relevant.

Gepubliceerd op in Nieuws.

Auteur

Ingeborg Postema

Over Ingeborg Postema

Inge is al ruim 12 jaar actief als gedreven auteur in de wereld van iGaming en online casino spellen. Ze heeft een passie voor alles…

Meer over Ingeborg Postema >

Top 6 Casino's