Succesvolle interventies door Ksa

  • Gepubliceerd op:  .
  • Leestijd: 5 min.
  • Geüpdated: 13-07-2023.
  • Auteur

    Auteur

    Ingeborg Postema

Het is de Kansspelautoriteit in Nederland er alles aan gelegen om het illegale kansspelaanbod te bestrijden. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn er wat dat betreft meerdere interventies op succesvolle wijze uitgevoerd. Er zijn onder meer verschillende overtredingen geconstateerd. Daarnaast heeft de Ksa sancties opgelegd en zijn er nieuwe onderzoeksmethoden bijgekomen.

 

Last onder dwangsom

Op het moment dat de Ksa constateert dat er sprake is van een illegaal aanbod van online kansspelen, bestaat de mogelijkheid om een last onder dwangsom op te leggen. Dit betekent in de praktijk dat de aanbieder van illegale online kansspelen de opdracht krijgt om deze activiteiten per direct te staken. Het opleggen van een last onder dwangsom blijkt een zeer efficiënte en bovenal snelle methode te zijn om het illegale aanbod van online kansspelen te bestrijden.

 

3x definitieve last onder dwangsom

Het komt voor dat de aanbieders van illegale online kansspelen doorgaan met de activiteiten ondanks dat er een last onder dwangsom is opgelegd. Indien de Ksa dit constateert, bestaat de mogelijkheden om een definitieve last onder dwangsom op te leggen. Dit is dit jaar in de praktijk in totaal drie keer gebeurd. Het betrof hier partijen die de geconstateerde overtreding niet tijdig hebben gestaakt ondanks dat er sprake is van een interventie. Overigens heeft de Ksa meer instrumenten tot de beschikking om het illegale aanbod van online kansspelen tegen te gaan.

 

Bestuurlijke boete

Bij het vaststellen van een overtreding heeft de Ksa de mogelijkheid om een bestuurlijke boete op te leggen. Er zijn aan het einde van het jaar 2022 in totaal acht boetes aan illegale aanbieders van online kansspelen opgelegd. Het totale bedrag aan deze boetes is opgelopen tot ongeveer 30 miljoen euro. Deze bestuurlijke boetes zijn in de lente van dit jaar bekendgemaakt en in de openbaarheid gebracht. Overigens is de Ksa op dit moment volgens eigen zeggen nog bezig met de voorbereiding van het opmaken van meerdere boeterapporten.

 

Onderzoek naar overtredingen

Er is aan het einde van het voorgaande jaar door de Ksa al een onderzoek gestart. Hierbij zijn er acht websites onder de loep genomen die het vaakst bezocht zijn. Het betreft hier websites voor online kansspelen die zich op de Nederlandse markt richten en daarbij reclame maakten voor aanbieders van online kansspelen zonder vergunning. Daarbij is geconstateerd dat er gerichte informatie werd verstrekt over het omzeilen van Cruks. Overigens is het onderzoek nog lopende. Bij de helft van de acht websites die in het onderzoek betrokken zijn, is een overtreding geconstateerd. De Ksa gaat hiertegen handhavend optreden.

 

Handhaving door Ksa

De Ksa maakt voor het handhavend optreden, zoals tegen de vier websites waarbij overtredingen zijn vastgesteld, van meerdere instrumenten gebruik. Bijvoorbeeld van de Notice and Takedown procedure, maar ook door interventies met handhavend karakter toe te passen. Deze hebben dan een dwingend karakter met de eis dat de websites vanuit Nederland niet meer toegankelijk mogen zijn. Dit is onder meer te realiseren met een zogenoemde geoblokkade.

interventies door Ksa

 

Bescherming spelers

Het omzeilen van Cruks op de websites waar de Ksa handhavend tegen optreedt, is een kwalijke zaak. Spelers die zelf het idee hebben de controle over het gokgedrag verloren te zijn, hebben de mogelijkheid zichzelf uit te sluiten voor legale online kansspelaanbieders. Dit gebeurt via Cruks. Aanbieders van illegale online kansspelen zijn niet aangesloten op dit registratiesysteem. Door reclame te maken voor aanbieders zonder vergunning en daarbij Cruks te omzeilen, zorgt voor het overtreden van de Wet op kansspelen.

 

Onderzoek naar reclame op social media

De Ksa heeft in de eerste zes maanden van 2023 ook uitgebreid onderzoek gedaan op social media. Dit om na te gaan of er sprake is van het maken van reclame op social media door aanbieders van het illegale spelaanbod. Er zijn in de genoemde periode 32 onderzoeken uitgevoerd op onder meer Facebook en Instagram. Bij een vermoeden van een overtreding of vaststelling daarvan is er melding gemaakt bij Meta, het moederbedrijf. Dit heeft geresulteerd in het direct sluiten van de betreffende accounts en pagina’s.

 

Onderzoek naar cryptovaluta als betaalmethode

Er is tevens onderzoek gedaan naar de acceptie van cryptovaluta door aanbieders van illegale online kansspelen. Het blijkt dat er steeds meer illegale aanbieders zijn die deze optie als betaalmethode beschikbaar stellen aan spelers. Er zijn inspecteurs van de Ksa die gebruikmaken van allerlei betaalmethoden om daar in de praktijk onderzoek mee uit te voeren. Dit om te bewijzen dat er al dan niet illegale betaalmethoden, zoals cryptovaluta beschikbaar zijn om vanuit Nederland geld mee te storten. De Ksa heeft in de verschillende zaken sancties opgelegd en de betreffende illegale aanbieders hebben daarop de activiteiten in Nederland beëindigd.

 

Optreden tegen illegale landgebonden kansspelen

Naast het optreden tegen illegale aanbieders van online kansspelen is de Ksa ook actief in het bestrijden van illegale landgebonden kansspelen. Tot de datum van publicatie van de periodieke update van 6 juli 2023 is er in 42 situaties sprake geweest van ondersteuning. Bijvoorbeeld aan politieteams, maar ook aan de gemeente betreffende invallen en acties die vanuit de gemeente zijn georganiseerd. Een instrument dat de Ksa tot de beschikking heeft, is het in beslag nemen van bijvoorbeeld gokkasten die in de Nederlandse markt niet zijn toegestaan. Verder gaat de Ksa regelmatig in gesprek met RIEC (Regionale Informatie en Expertise Centra0. Dit om een actieve bijdrage te leveren aan de aanpak van ondermijning op integraal niveau.

 

Aanpak van misstanden

De Ksa voert beleid met betrekking tot de aanpak van misstanden. Het is in Nederland alleen toegestaan om een kansspel te organiseren indien daarvoor een vergunning aanwezig is. Het gaat hierom kansspelen, waarbij het bijvoorbeeld de bedoeling is dat spelers gokken op een uitkomst en dat de organisator als doel heeft daar geld mee te verdienen. Bij het overtreden van de wet heeft de Ksa de mogelijkheid om misstanden aan te pakken en in te grijpen. Indien er sprake is van een sanctiebesluit dan wordt dit openbaar gemaakt om onder meer ook spelers daarvan op de hoogte te laten komen.

Gepubliceerd op in Nieuws.

Auteur

Ingeborg Postema

Over Ingeborg Postema

Inge is al ruim 12 jaar actief als gedreven auteur in de wereld van iGaming en online casino spellen. Ze heeft een passie voor alles…

Meer over Ingeborg Postema >

Top 6 Casino's