Weerwind; Onderzoek naar overkoepelende speellimieten

  • Gepubliceerd op:  .
  • Leestijd: 6 min.
  • Geüpdated: 01-11-2023.
  • Auteur:

    Auteur

    Ingeborg Postema

Het verbeteren van de spelersbescherming met de invoering van overkoepelende speellimieten is het doel van Franc Neerwind. De demissionaire minister voor Rechtsbescherming is van plan om onderzoek te doen naar de wijze waarop de overkoepelende speellimieten zijn in te voeren. Dit blijkt uit een reactie op het rapport ‘Gokken met gezondheid’, dat eerder is uitgebracht door de Nationaal Rapporteur Verslavingen.

Gokken Met Gezondheid Rapport

Wat zijn overkoepelende speellimieten?

Franc Weerwind is het eens met de conclusie uit het rapport dat het belangrijk is om overkoepelende speellimieten in te stellen. Een overkoepelende speellimiet betekent dat het voor spelers niet meer mogelijk is om na het bereiken van een limiet in een ander online casino te gaan gokken. Op dit moment zijn er spelerslimieten van toepassing bij online casino’s, zoals een tijdslimiet voor het online gokken. Bereikt een speler bij het online casino de tijdslimiet dan is verder gokken daar niet meer mogelijk.

Het is dan een kleine stap voor de speler om een account te openen bij een ander online casino om daar te gaan gokken. Overigens zijn er al veel spelers die bij meerdere kansspelaanbieders een account hebben, zodat de overstap nog sneller gemaakt is.

Doel van overkoepelende speellimieten

Het doel van het invoeren van overkoepelende speellimieten is om spelers beter te beschermen tegen de risico’s van online gokken. Bij het invoeren van overkoepelende speellimieten is het mogelijk om onmatig gokgedrag te verminderen, maar ook om tijdig in te grijpen door vroege signalering. Franc Weerwind geeft overigens aan dat hij zich bezig gaat houden met de invoering en dit meeneemt in het voorbereiden van een wijziging van de wet. Dit gebeurt overigens pas nadat er sprake is geweest van het evalueren van de Wet kansspelen op afstand. Deze evaluatie komt in 2024 aan de orde.

Franc Weerwind

Wachten op Wet koa evaluatie in 2024

De evaluatie van de Wet kansspelen op afstand staat voor 2024 op de planning. Daarom wil demissionair minister Weerwind niet op alle zaken vooruitlopen. Indien er bijvoorbeeld een wetswijziging nodig is, zijn de resultaten van de evaluatie daarvoor van belang.

De werking van de bestaande maatregelen biedt dan meer duidelijkheid. De eerste uitkomsten van de evaluatie van de Wet kansspelen op afstand zijn volgens Franc Weerwind pas in de tweede helft van 2024 te verwachten.

Technisch aspect

Bij het invoeren van overkoepelende speellimieten zit er uiteraard een technische kant aan het verhaal. Er dient dan sprake te zijn van een koppeling tussen de verschillende legale online casino’s in Nederland. Deze technische kant maakt dan ook onderdeel uit van het onderzoek om na te gaan of dit in de praktijk tot de mogelijkheden behoort. Het kan maar zo zijn dat er het technisch helemaal niet mogelijk is of dat er problemen ontstaan ten aanzien van de privacywetgeving. Franc Weerwind is verder van plan om te kijken hoe andere landen omgaan met deze vorm van spelersbescherming.

In België is er bijvoorbeeld al sprake van verplichte speellimieten. Als dit voorbeeld wordt gevolgd dan betekent het dat er voor de speler per kansspelaanbieder een vooraf bepaalde stortingslimiet van toepassing gaat zijn.

Zorgen over ongerichte reclame

Franc Weerwind gaat in de beleidsreactie op het rapport van de NRV ook in op de bestaande zorgen betreffende ongerichte reclame voor online kansspelen. Er zijn al meerdere maatregelen actueel om ongerichte reclame voor online kansspelen te voorkomen. Bovendien breidt dit reclameverbod zich in 2024 nog verder uit. Zo is het vanaf 1 januari 2024 niet meer toegestaan voor online kansspelaanbieders om evenementen te sponsoren. In de zomer van volgend jaar wordt sportsponsoring daaraan toegevoegd.

Negatief effect totaalverbod ongerichte gokreclame

Franc Weerwind is echter wel bezorgd dat een compleet reclameverbod voor online kansspelaanbieders tot een ongewenst effect leidt. Dit is namelijk in Italië gebleken, waar de kanalisatie naar het legale online kansspelaanbod in het gedrang is gekomen.

Een volledige verbod op ongerichte reclame voor online kansspelbedrijven leidt wat dat betreft mogelijk tot een stroom van spelers die naar illegale online casino’s gaan. Dit is uiteraard niet wenselijk. Daarom wordt er bij de evaluatie in 2024 ook aandacht besteed aan de effecten van alle maatregelen die van toepassing zijn.

Overweging totaalverbod

Franc Weerwind geeft in de beleidsreactie verder aan dat hij een volledig reclameverbod wel in overweging neemt als blijkt dat de genomen maatregelen kwetsbare groepen niet voldoende beschermen. Het is dan maar de vraag in hoeverre de effecten van het verbod op het sponsoren van evenementen en sportsponsering in de evaluatie is mee te nemen. Deze maatregelen gaan namelijk pas in 2024 in.

Aandacht voor bewustwording risico’s kansspelen

Demissionair minister Weerwind is het met de NRV eens dat het belangrijk is om aandacht te besteden aan de bewustwording betreffende de risico’s van deelname aan online kansspelen. Er zijn op dit moment met verschillende organisaties al pilots gestart om bewustwordingsactiviteiten te ontwikkelen. Het gaat hierbij onder meer om Jellinek en Trimbos. Er wordt verder gekeken naar mogelijkheden om de bekendheid te vergroten van zowel Loket Kansspel als van Cruks. Er volgt onder meer hierover in de laatste maand van dit jaar nog een voortgangsbrief van Franc Weerwind.

Jellinek

Zorgplicht voor aanbieders

Uit de beleidsreactie is verder op te maken dat aanbieders van online kansspelen een belangrijke rol vervullen in het verstrekken van informatie aan spelers. De zorgplicht schrijft al voor dat de aanbieders de spelers op risico’s van deelname aan online kansspelen moeten wijzen. Daarbij dient er ook informatie beschikbaar te zijn over hulp bij gokproblemen net als over Cruks.

Hierbij ligt de nadruk op de vindbaarheid van de betreffende informatie, die dus duidelijk zichtbaar moet zijn voor spelers. Dit is eveneens een punt van aandacht bij de evaluatie van de Wet koa.

Aanscherping zorgplicht

Met betrekking tot de maatregelen voor overkoepelende speellimieten geldt dat Franc Weerwind gaat kijken naar de mogelijkheid om spelers in dat kader op de risico’s van online kansspelen te wijzen. Verder is er het plan om een stevig en duidelijk kader te ontwikkelen om de invulling van de zorgplicht vorm te geven. Er is daarbij sprake van een samenwerking tussen Weerwind en de Kansspelautoriteit om de zorgplicht aan te scherpen.

Gepubliceerd op in Nieuws.

Auteur

Ingeborg Postema

Over Ingeborg Postema

Inge is al ruim 12 jaar actief als gedreven auteur in de wereld van iGaming en online casino spellen. Ze heeft een passie voor alles…

Meer over Ingeborg Postema >

Top 6 Casino's