Dit vinden gokkers van speellimieten

 • Gepubliceerd op:  .
 • Leestijd: 5 min.
 • Geüpdated: 13-03-2024.
 • Auteur:

  Auteur

  Ingeborg Postema

Het WODC heeft opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren onder online gokkers betreffende het invoeren van speellimieten. Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid en betreft een kenniscentrum.

Wetenschappelijk Onderzoek En Datacentrum

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de meerderheid van de online spelers denkt controle te hebben over het gokgedrag. Dit is dan een reden waarom deze groep denkt dat er geen speellimieten nodig zijn. De meeste respondenten hebben echter ook aangegeven het eens te zijn met het invoeren van verplichte speellimieten. Een minderheid van de deelnemers aan het onderzoek meent dat een speellimiet geen zoden aan de dijk zet als het gaat om het gokgedrag beter te controleren. Evenmin leiden de speellimieten volgens deze minderheid tot minder speeltijd en verlagen van de uitgaven aan online gokken.

Speellimieten instellen tijdens eerste bezoek

Het instellen van speellimieten is een van de onderzochte maatregelen om het risico op het ontstaan van gokproblematiek te beperken. Het onderzoek dat in opdracht van WODC is gehouden, laat zien dat het instellen van speellimieten invloed hebben op keuzes van spelers. Het gaat dan vooral om de invloed die voortkomt uit de manier waarop de speler limieten instelt.

Onderzoek Van De Wodc Over Speellimieten

Door bij een eerste bezoek aan een platform de online gokker speellimieten te laten instellen, wordt het risico op gokproblemen beperkt. De speler dient dan een limiet in te stellen voor de speeltijd, stortingsbedrag en walletlimiet. Dit betreft het bedrag dat een gokker maximaal op het spelersaccount wil hebben staan. Bij het overschrijven van de limiet vindt er een uitbetaling plaats. Bij het bereiken van een stortingslimiet of speeltijdlimiet is het de bedoeling dat de gokker niet meer verder kan spelen.

 • Speeltijdlimiet
 • Stortingslimiet
 • Walletlimiet

Onderzoek met 1.700 deelnemers

Er hebben aan het onderzoek aangaande speellimieten voor online gokkers een groot aantal personen meegedaan. In totaal zijn er ongeveer 1.700 online kansspeldeelnemers geweest, die een lijst met vragen hebben beantwoord. De deelnemers zijn ingedeeld in verschillende categorieën aan de hand van enkele basisvragen.

 • Categorie zonder risico op kansspelverslaving
 • Categorie met laag risico op kansspelverslaving
 • Categorie met gematigd risico op kansspelverslaving
 • Categorie met hoog risico op kansspelverslaving

Spelers vergeten ingestelde limieten

Er zijn op dit moment al limieten van toepassing op spelers die bijvoorbeeld een legaal online casino bezoeken. Bij het openen van een account krijgt een speler de gelegenheid om zelf speellimieten in te voeren. Het gaat hierbij om maximale tijdslimiet, maar ook om een stortingslimiet. Er is tijdens het onderzoek gevraagd aan de online gokkers naar deze limieten. Hieruit is gebleken dat 30% van de respondenten geen herinnering meer heeft aan ingestelde limieten. 28% van de deelnemers aan het onderzoek weet de limieten nog exact en 23% denkt ongeveer te weten welke limieten er zelf zijn ingevuld.

Positief tegenover invoeren verplichte speellimieten

Een ruime meerderheid heeft laten weten geen of weinig behoefte te hebben om ondersteuning te krijgen bij het bepalen van speellimieten. Ongeveer 75% vindt het verplicht instellen van speellimieten een positieve ontwikkeling. Tegelijkertijd wijst de praktijk uit dat een meerderheid van de online gokkers die weten welke speellimiet er voor hen geldt voor ruime limieten kiezen. Dit betekent dat de ingestelde limieten geen of nauwelijks invloed hebben op het beperken van het online speelgedrag.

Gedragsinzichten Bij Speellimieten

Aan de andere kant geeft 63% aan dat er bij het instellen van een maximale geldlimiet daar bewust over nagedacht heeft. Dit deel van de respondenten behoort tot de categorie met een laag risico op het ontwikkelen van gokproblematiek. 26% van de deelnemers heeft laten weten er moeite mee te hebben gehad om een juiste keuze te maken voor de limiet. Deze groep behoort tot de categorie met een hoog risico op het ontwikkelen van gokproblematiek.

Melding ingezet geld

Er is tijdens het onderzoek aan de online gokkers een vraag voorgelegd wat helpt om niet te veel geld te besteden aan online gokken. Daarop is door online gokkers vermeld dat het mogelijk helpt om tijdens het online gokken een melding in beeld te krijgen. Daarop zou dan het tot dan toe ingezette geld te zien moeten zijn. Verder geeft het grootste deel van de respondenten aan voor het invoeren van een overkoepelende speellimiet te zijn. Dit betreft dan een speellimiet die overkoepelend van toepassing is voor alle online casino’s en platforms voor online kansspelen.

Uitvoering van het onderzoek

Het uitgevoerde onderzoek is onder meer tot stand gekomen aan de hand van de klantreis en literatuurstudie. De klantreis heeft betrekking op de te nemen stappen die een online gokker doorloopt bij het instellen van limieten. Daaruit is naar voren gekomen dat de methode waarop de online gokker een keuze maakt invloed heeft op de omgang met speellimieten. Ook het taalgebruik en voorgestelde limieten door de kansspelaanbieder hebben daar invloed op.

De voorgestelde limieten van online kansspelaanbieders zijn door spelers wat dat betreft als een richtlijn te zien. Verder bepaalt ook de wijze waarop er sprake is van positieve associaties met het winnen invloed heeft op de manier waarop online gokkers met de limieten omgaan.

Advies

De uitkomsten van het onderzoek vormen de basis voor een advies van de onderzoekers. Dit advies heeft onder meer betrekking op het online gokkers te laten nadenken bij het bepalen van een speellimiet. Bijvoorbeeld door de invulvelden open te laten en geen richtlijn voor een bedrag te laten zien en evenmin meerdere opties te tonen. Verder geven de onderzoekers aan dat het belangrijk is om een standaardproces tot stand te laten komen betreffende de instelling voor limieten.

De online kansspelaanbieders hanteren op dit moment elk een verschillend proces met gebruik van andere informatie en uitleg. Het wordt eveneens aangeraden om moeilijk taalgebruik te vermijden net als positief taalgebruik. Dit belemmert online gokkers namelijk om tot een verantwoorde keuze te komen. In aanvulling op deze adviezen geven de onderzoekers aan dat het belangrijk is om speellimieten periodiek onder de aandacht te brengen met de mogelijkheid om deze door de speler te laten herzien.

Gepubliceerd op in Nieuws.

Auteur

Ingeborg Postema

Over Ingeborg Postema

Inge is al ruim 12 jaar actief als gedreven auteur in de wereld van iGaming en online casino spellen. Ze heeft een passie voor alles…

Meer over Ingeborg Postema >

Top 6 Casino's