EGBA voorstel: Europese norm indicatoren gokverslaving

  • Gepubliceerd op:  .
  • Leestijd: 5 min.
  • Geüpdated: 07-06-2024.
  • Auteur:

    Auteur

    Ingeborg Postema

EGBA (European Gaming and Betting Association) heeft een voorstel ingediend om een norm te bepalen betreffende indicatoren die wijzen op een gokverslaving. Er is door de leden van het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) gestemd over dit voorstel. CEN is de officiële organisatie die verantwoordelijk is op het gebied van normontwikkeling in Europese landen. De leden van CEN hebben ingestemd met het voordeel dat door EGBA is gedaan. Dit betekent dat er nu een Europese norm komt voor indicaties die wijzen op een gokverslaving. Het doel van het voorstel is om in Europa een betere bescherming te bieden aan spelers in het kader van veilig gokken.

Wat zijn indicatoren voor gokverslaving?

Indicatoren die duiden op een mogelijke gokverslaving omvatten veranderingen in het online speelgedrag. Bijvoorbeeld een speler die opeens veel meer tijd doorbrengt in een online casino of die steeds vaker gaat gokken. Ook de snelheid speelt naast de tijd en duur een rol als indicator voor gokverslaving. Deze zogenoemde markers of harm zijn te gebruiken om risicovol gokgedrag of schadelijk speelgedrag te herkennen. De indicatoren zijn verder van groot belang om effectieve toepassingen te realiseren om vroegtijdige interventie in te zetten.

• Snelheid
• Tijd
• Duur

egba

 

CEN-norm met gestandaardiseerde markerlijst

Er zijn al meerdere organisaties en instellingen, zoals in de gezondheidsbranche, maar ook in de gokindustrie die indicatoren gebruiken. Nu is er echter door het voorsteel een Europese norm die beschikbaar komt met indicatoren voor gokverslaving. Er komt dan ook een standaardiseerde lijst met markers voor gokverslaving. De stemming over het voorstel van EGBA heeft overigens al in december 2022 plaatsgevonden. Op 18 januari 2023 is het nieuws hierover op de website van EGBA geplaatst. De start van de werkzaamheden voor het invoeren van de standaard vindt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 plaats.

“We zijn verheugd dat CEN het voorstel van de EGBA heeft goedgekeurd om een gestandaardiseerde lijst met markers of harm op te stellen, en we danken haar leden voor hun steun. Dit besluit is een mijlpaal en een belangrijke stap voorwaarts voor veiliger gokken in Europa. We danken ook onze leden voor hun sterke inzet voor veiliger gokken en niet-aflatende steun om dit voorstel mogelijk te maken. Het CEN-proces zal de belangrijkste Europese belanghebbenden een unieke en waardevolle kans bieden om hun middelen en expertise te bundelen om veiliger gokken te ondersteunen. We kijken ernaar uit om de kennis en ervaring van de sector in te brengen in het proces.”
Maarten Haijer, secretaris-generaal, EGBA

CEN-proces

Het CEN-proces is tot stand gekomen om allerlei belanghebbenden in Europa de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan discussies. Dit verloopt dan via nationale delegaties die vertegenwoordigd zijn in de commissie. De belanghebbende partijen in Europa lopen uiteen van kansspelautoriteiten tot consumentenorganisaties en van gezondheidsdeskundigen tot kansspelexploitanten. De CEN norm met markers of harm is vooralsnog een vrijwillig instrument. Door middel van wetgeving is het mogelijk om de Europese norm juridisch bindend te laten zijn.

Nog geen verplichting

De markers of harm die in de gestandaardiseerde lijst worden opgenomen, kennen nog geen wettelijke grondslag. Dit betekent dat er voor alle belanghebbenden in Europese landen nog geen verplicht karakter aan verbonden is. Het is uiteraard in het kader van het creëren van een veilige gokomgeving en bescherming van spelers van belang dat de norm als uitgangspunt wordt gebruikt. Het is namelijk met de komst van de Europese norm voor alle partijen duidelijk welke indicatoren er zijn die gokproblemen of gokverslaving in de hand werken. EGBA heeft daarin op een uitstekende manier het voortouw genomen door met een voorstel te komen voor een CEN-norm.

Opstellen CEN-norm

De werkzaamheden beginnen snel om de CEN-norm inhoud te geven, waarbij de commissie andere partijen benadert voor het verkrijgen van input. Het gaat hierbij om partijen die actief zijn in de kansspelbranche, maar ook in de gezondheidssector. Denk daarbij maar aan gokexploitanten net als aan kansspelautoriteiten en een deskundigen op het gebied van gezondheid. Ook vraagt CEN voor het opstellen van de Europese norm met indicatoren voor gokverslaving input van consumentenorganisaties.

Richtlijnen verantwoord spelen

Er zijn al meerdere partijen actief met het opstellen van richtlijnen voor verantwoord spelen. De online kansspelaanbieders met een vergunning van de Ksa in Nederland moeten bijvoorbeeld ook aan bepaalde richtlijnen voldoen. Dit is eveneens het geval in Malta waar een groot aantal gokexploitanten in het bezit is van een online kansspelvergunning van MGA (Malta Gaming Authority). Deze autoriteit heeft onlangs nog nieuwe richtlijnen opgesteld met betrekking tot verantwoord spelen en waar de gokexploitanten zich aan moeten houden. In de richtlijnen zijn onder meer ook indicatoren opgenomen die wijzen op gokproblematiek.

MGA is alvast begonnen

De MGA heeft wijzigingen aangebracht in de richtlijnen voor verantwoord spelen, zoals dat spelersstatistieken voortaan gevolgd moeten worden om spelersgedrag te monitoren. Naast dat de aanbieders in de gaten moeten houden hoeveel geld een speler stort, geldt ook dat de frequentie daarbij een rol speelt.

Indien spelers uitbetalingen annuleren, dient dit onder de aandacht te komen van de kansspelaanbieder. Deze dient dan in de gaten te houden of het vaker gebeurt net als bijvoorbeeld te kijken naar de gebruikte betaalmethoden. Dit zijn zogenoemde financiële indicatoren, maar er zijn ook gedragsindicatoren waar kansspelaanbieders zich bewust van moeten zijn. Bijvoorbeeld met betrekking tot hoe een speler zich gedraagt ten opzicht van medewerkers van een online casino. Of door te kijken naar het aantal klachten dat een speler aandraagt.

Onderkennen van gokproblemen

Malta komt niet voor niets met nieuwe richtlijnen net als dat CEN heeft ingestemd met het voorstel van EGBA. Het is dan ook belangrijk om te onderkennen dat er gokproblemen zijn, maar nog belangrijker is het om deze te voorkomen. De indicatoren die duiden op gokverslaving zijn wat dat betreft een stap in de goede richting. Indien er dan sprake is van mogelijke gokverslaving ligt er een taak voor de kansspelaanbieder om zich actief op te stellen tegenover de speler.

Gepubliceerd op in Nieuws.

Auteur

Ingeborg Postema

Over Ingeborg Postema

Inge is al ruim 12 jaar actief als gedreven auteur in de wereld van iGaming en online casino spellen. Ze heeft een passie voor alles…

Meer over Ingeborg Postema >

Top 6 Casino's