Betere bescherming voor Nederlandse gokkers

  • Gepubliceerd op:  .
  • Leestijd: 5 min.
  • Geüpdated: 29-12-2023.
  • Auteur

    Auteur

    Ingeborg Postema

Demissionair minister Weerwind van Justitie en Veiligheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de ontwikkelingen in de online kansspelbranche. In de voortgangsbrief kansspelen op afstand van 21 december 2023 laat de minister weten dat er een breed pakket aan maatregelen komt. Dit met als doel om de spelers in Nederland beter te beschermen bij deelname aan online kansspelen.

Voortgangsbrief Kansspelen Op Afstand

Weerwind maakt zich zorgen

Franc Weerwind uit zijn zorgen in de voortgangsbrief over de gevolgen van de legalisering van het online gokken in Nederland. Hij benoemt zelfs dat er sprake is van zorgwekkende ontwikkelingen. Deze constatering zorgt ervoor dat Weerwind vooruitlopend op de evaluatie van de Wet kansspelen op afstand al maatregelen wil nemen. Er zijn overigens al maatregelen genomen, zoals het verbod op ongerichte reclame voor online kansspelen dat op 1 juli 2023 is ingegaan.

Franc Weerwind

Het is in ieder geval duidelijk dat vergunninghouders in de praktijk niet voldoende bezig zijn met het beschermen van kwetsbare spelers. Er wordt daarvoor onvoldoende verantwoordelijkheid genomen. Het onvoldoende beschermen van kwetsbare spelers verhoogt het risico op gokproblematiek en ontstaan van schulden. Daarom wil demissionair minister verschillende maatregelen doorvoeren.

Maandelijkse stortingslimiet van 350 euro

Een voorgestelde maatregel is het instellen van een maandelijkse stortingslimiet van 350 euro. De limiet komt voor jongvolwassenen lager te liggen op een bedrag van 150 euro. Het is echter wel mogelijk om de stortingslimiet hoger te laten instellen. In dat geval dient de speler contact op te nemen met de vergunninghouder. De betreffende aanbieder van online kansspelen dient dan tijdens een persoonlijk contact de speler te wijzen op risico’s en gevolgen.

De Kansspelautoriteit heeft overigens het voornemen om in de beleidsregels in een strenger kader te voorzien voor vergunninghouders. Dit betekent dat bijvoorbeeld online casino’s een controleverplichting krijgen opgelegd. Het is dan nodig om bij een maandelijkse storting van meer dan 700 euro na te gaan of de speler niet met financiële problemen te maken krijgt. Bij jongvolwassenen gaat het dan om het overschrijven van een stortingsbedrag van 350 euro.

Verantwoord instellen van speellimieten

In het kader van het instellen van speellimieten door spelers bij het openen van een account in een online casino volgen er ook maatregelen. Het is de bedoeling dat spelers de gelegenheid krijgen om in een leeg veld de limieten aan te geven. Nu is het vaak zo dat het online casino al suggesties doet voor het instellen van limieten. Spelers denken daardoor minder zelf na over de hoogte van speellimieten en zijn sneller en geneigd om de opties over te nemen. Weerwind wil daarom een neutrale omgeving realiseren met invulvelden die nog leeg zijn.

Invulveld zonder suggesties

De speler krijgt dan geen opties of keuzes voorgelegd, maar dient zelf de limiet binnen de kaders door te geven. Daarnaast is het voornemen om bij het wijzigen van spelerslimieten eveneens een neutrale omgeving te bieden. Dit betekent dat er geen uitingen mogen zijn, die gericht zijn op kansspelen en evenmin gericht zijn op het oproepen van een positieve associatie. Meer specifiek komt er een vraag van de aanbieder aan de speler of deze werkelijk bereid is om het ingestelde bedrag te verliezen. De speler dient dit dan te bevestigen.

Stortingslimiet hoger vaststellen

Het voornemen om de stortingslimiet standaard op maximaal 350 euro of 150 euro voor jongvolwassen in te stellen, is niet absoluut. Er zijn natuurlijk altijd spelers die het financieel gezien ruimer hebben en daarom meer kunnen besteden aan online gokken. Deze bedragen komen voort uit data van vergunninghouders en informatie uit de monitoringsrapportage van de Kansspelautoriteit.

Extra bescherming voor grote groep

De demissionair minister is van mening dat de genoemde limieten bijdragen aan extra bescherming van een grote groep gokkers. Daarbij krijgen spelers wel de gelegenheid om de limiet hoger vast te stellen, maar uitsluitend na een persoonlijk contactmoment. Dit om te waarborgen dat spelers zich bewust zijn van de mogelijke risico’s van online gokken. Dat er voor de groep van 18 tot en met 23 jaar een lagere limiet komt, heeft een reden. Jongvolwassenen beschikken namelijk over een lagere impulscontrole, waardoor een jongere gevoeliger is voor risicovol gokgedrag.

Voorschriften betreffende persoonlijk contact

Er komen in het kader van het verhogen van de speellimieten nog richtlijnen betreffende het persoonlijk contact. Het is in ieder geval de bedoeling dat de vergunninghouder de speler wijst op eventuele negatieve effecten van de verhoging. Daarbij krijgt de speler informatie over Cruks en over Loket Kansspel aangereikt. Het persoonlijk contactmoment vormt een drempel om zomaar de speellimiet te verhogen.

Loketkansspel

Drempel opwerpen

Onderzoeken uit de gedragswetenschap wijzen uit dat mensen geneigd zijn om zich te conformeren aan vastgestelde normen. Hierdoor is het de verwachting dat er minder spelers geneigd zijn om de speellimiet te verhogen. Daarnaast werpt zoals gezegd het persoonlijk contactmoment een drempel op. Tijdens het persoonlijk contactmoment is het de bedoeling om de speler uit de flow te halen, waarbij ook de anonimiteit verdwijnt.

De speler krijgt hierdoor de gelegenheid om het eigen gedrag te reflecteren en alsnog te besluiten om de speellimiet niet te verhogen. Blijkt uit het persoonlijk contact dat er sprake is van problematisch gokgedrag van de speler? Dan bestaat de mogelijkheid van het monitoren van de speler met eventueel de toepassing van een interventie.

Bewust zijn creëren omtrent speelgedrag

Er staan nog meer maatregelen op de planning. Het creëren van bewustzijn rondom het speelgedrag krijgt daarbij de aandacht. Online casino’s en andere vergunninghouders hebben al instrumenten beschikbaar om dit doel te bereiken. Er is echter geen uniform beleid en bovendien zijn er maar minimale wettelijke eisen waar de kansspelaanbieders op dit punt aan moeten voldoen. Een concreet voorstel betreft de inzet op een online kansspel.

Het is de bedoeling dat de speler bij het openen van een kansspel een melding krijgt. Het moet dan bijvoorbeeld duidelijk zijn dat de standaardinzet niet de laagste inzet is. De speler is zich dan bewust van de hoogte van de inzet en krijgt dan de gelegenheid om de inzet te verlagen. Verder is het de bedoeling dat er pop-up-meldingen komen met informatie over de speeltijd en speellimieten.

Gepubliceerd op in Nieuws.

Auteur

Ingeborg Postema

Over Ingeborg Postema

Inge is al ruim 12 jaar actief als gedreven auteur in de wereld van iGaming en online casino spellen. Ze heeft een passie voor alles…

Meer over Ingeborg Postema >

Top 6 Casino's