Aanpassing Wwft in de kansspelsector

 • Gepubliceerd op:  .
 • Leestijd: 5 min.
 • Geüpdated: 19-12-2023.
 • Auteur:

  Auteur

  Ingeborg Postema

De Kansspelautoriteit heeft wijzigingen aangebracht in de leidraad Wet ter voorkoming witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in de kansspelbranche. Deze leidraad is bedoeld voor exploitanten van online kansspelen om hen duidelijkheid te bieden ten aanzien van de verplichtingen, die deze wet met zich meebrengt. Overigens is de Wwft eveneens van toepassing op aanbieders van fysieke kansspelen in Nederland. De leidraad is op 18 december 2023 door de Kansspelautoriteit gewijzigd. De aanpassingen hebben plaatsgevonden naar aanleiding van consumentensignalen, suggesties van exploitanten en op basis van onderzoeksbevindingen van de Kansspelautoriteit.

Wet Ter Voorkoming Witwassen En Financieren Van Terrorisme

Status leidraad Wwft

De Kansspelautoriteit geeft aan dat de leidraad niet te zien is als een juridisch bindend document. Het is dan ook niet zo dat de leidraad prevaleert boven de bestaande wet- en regelgeving in Nederland. De leidraad is dan ook vooral bedoeld om handvaten te bieden voor exploitanten van fysieke en online kansspelen. Er zijn verschillende voorbeelden in de leidraad opgenomen om te laten zien wat er in de praktijk van de kansspelaanbieders wordt verwacht.

kansspelautoriteit

Wat dat betreft behoudt de Kansspelautoriteit de handhaving op basis van de geldende wetten en regels en niet aan de hand van de leidraad. Een voorbeeld met toelichting op de praktijk betreft het cliëntenonderzoek. Hierbij is er onder meer sprake van een verplichte identificatie en verificatie van spelers en van controle op de bron van middelen.

Voorbeeld spelersidentificatie en verificatie

In de leidraad Wwft maakt de Kansspelautoriteit gebruik van een voorbeeld ten aanzien van het identificeren van spelers, verificatie en aanmelding voor deelname aan online kansspelen. Voor wat betreft de identificatie biedt de leidraad verduidelijking.

Dit door specifiek aan te geven dat de kansspelaanbieder gegevens vastlegt van een geldig identiteitsbewijs. De speler kan het identiteitsbewijs digitaal uploaden. Ten aanzien van de verificatie geldt dat er verschillende koppelingstechnieken mogelijk zijn, zoals en liveness detection systeem. Er geldt ten aanzien van de verificatiemethode ook een verplichting om naar echtheidskenmerken te kijken van het identiteitsbewijs.

Inschrijving pas mogelijk na controle in Cruks

Er is verder sprake van verduidelijking richting de aanbieders van online kansspelen als het gaat om de definitieve inschrijving van spelers. Er mag namelijk door de exploitante van online kansspelen pas een inschrijving van de speler plaatsvinden na controle in Cruks. Indien blijkt dat de speler niet in het uitsluitingssysteem is opgenomen, mag de inschrijving pas definitief worden. Er vindt door de Kansspelautoriteit een controle plaats aan de hand van het BSN van de speler.

Cruks

Dit gebeurt door het Beheervoorziening Burgerservicenummer te raadplegen om na te gaan of het opgegeven BSN gekoppeld is aan de speler. Krijgt de vergunninghouder een Cruks-code dan is daarmee de identiteit bevestigd. In dat geval is het niet nodig om alsnog de echtheidskenmerken van het identiteitsbewijs te checken.

Tenaamstelling bankrekening

In het kader van het voorkomen van witwaspraktijken is het belangrijk dat de kansspelaanbieder de tenaamstelling van de bankrekening controleert. De naam van de speler dient overeen te komen met de betreffende tenaamstelling. Indien er sprake is van een zogenoemde en/of bankrekening dient in elk geval de spelersnaam gelijk te zijn aan een van de tenaamstellingen.

Risicoprofiel van spelers

De aangepaste leidraad Wet ter voorkoming witwassen en financieren van terrorisme voorziet in praktische informatie voor de kansspelaanbieders aangaande het cliëntenonderzoek. De Kansspelautoriteit voorziet daarbij onder meer in verdere uitleg betreffende het risicoprofiel van spelers. Het vaststellen van een risicoprofiel is onderdeel van het cliëntenonderzoek. De vergunninghouders hoeven geen uitgebreid onderzoek te doen als er daartoe geen aanleiding is.

Bijvoorbeeld als het gaat om spelers die gekwalificeerd worden als cliënten met een laag risicoprofiel. Dit betekent niet dat deze spelers door het spelgedrag of naar aanleiding van transacties geen ander risicoprofiel toegekend kunnen krijgen. In dat geval is het wel de bedoeling dat de vergunninghouder uitgebreider onderzoek gaat verrichten.

Onderzoek gericht op bron van middelen

Indien er aanleiding toe is, wordt verwacht dat de kansspelaanbieder onderzoek gaat doen naar de bron van middelen. Er zijn verschillende voorbeelden in de leidraad Wwft beschikbaar om op basis van de productkeuze van de speler of door de transacties onderzoek te gaan doen.

Onderzoek: voorbeelden productkeuze

Er is onder meer aanleiding om een onderzoek te starten naar de bron van middelen indien de productkeuze daar aanleiding toegeeft. Het kan bijvoorbeeld gaan om het type kansspelen waar de speler aan deelneemt en het spelgedrag, zoals opzettelijk bij poker verliezen. Een ander voorbeeld betreft de inzet op meerdere uitkomsten van een online kansspel. Bij roulette is het bijvoorbeeld mogelijk om zowel op zwart als op rood bedragen in te zetten.

Een ander signaal betreft spelersinzetten op sportweddenschappen met een zeer lage notering. Zo kan het ook gaan om inzetten op alle wedopties om verzekerd te zijn met een van de geplaatste weddenschappen te winnen. Verder geldt met betrekking tot de productkeuze dat het voorkomt dat er internationale transacties zijn in het kader van liquiditeitspooling.

 • Type kansspel
 • Inzet op alle mogelijke uitkomsten
 • Inzet met zeer lage notering
 • Inzet op alle uitkomsten bij sportwedden
 • Internationale transacties

Onderzoek: voorbeelden transactiepatroon

Het transactiepatroon is eveneens een mogelijke aanleiding om in het kader ter voorkoming van witwassen naar onderzoek uit te voeren,. Bijvoorbeeld als het gaat om het splitsen van transacties of om zogenoemde depottransacties. Dit zijn overboekingen naar een speelrekening, maar waarbij het geld niet of nauwelijks wordt gebruikt om te spelen. Een ander voorbeeld betreft het crediteren van een speelrekening, maar waarbij het niet van een tegenrekening afkomt.

Het is hierbij extra belangrijk om op te letten als er sprake is van een prepaid creditcard of gebruik van een elektronische portemonnee. De transactiehoogte is eveneens een signaal. Bijvoorbeeld als er in een periode van 30 dagen meer dan 2.500 euro overgeboekt wordt, waarbij er sprake is van een netto storting (storting minus uitbetaling).

 • Aantal transacties
 • Splitsen van transacties
 • Depottransacties
 • Creditering via andere rekening
 • Transactiehoogte

Overigens geldt dat het risico het grootst is bij hoge transacties indien de bron van middelen niet correspondeert met het inzetgedrag van de deelnemer aan online kansspelen.

Gepubliceerd op in Nieuws.

Auteur

Ingeborg Postema

Over Ingeborg Postema

Inge is al ruim 12 jaar actief als gedreven auteur in de wereld van iGaming en online casino spellen. Ze heeft een passie voor alles…

Meer over Ingeborg Postema >

Top 6 Casino's