Kansspelautoriteit: aandacht voor verslavingspreventie

  • Gepubliceerd op:  .
  • Leestijd: 5 min.
  • Geüpdated: 03-11-2023.
  • Auteur:

    Auteur

    Ingeborg Postema

In het laatste blogbericht van de voorzitter van de Kansspelautoriteit vestigt Renè Jansen de aandacht op verslavingspreventie. In het kader van kansspelverslaving is het voorkomen ervan beter dan genezing. Daarbij ligt er een rol met zorgplicht voor de aanbieders, maar ook de overheid houdt zich bezig met verslavingspreventie.

Rene Jansen Van De Kansspelautoriteit

Zo is het Verslavingspreventiefonds tegelijk met de opening van de online gokmarkt in Nederland van start gegaan. Onlangs zijn er 3 pilots gestart die door het Verslavingspreventiefonds gefinancierd worden,

Beter voorkomen dan genezen

Er is in de afgelopen periode nieuws door de Kansspelautoriteit naar buiten gebracht over onder meer de zorgplicht. Daarnaast is er informatie gepubliceerd over de marktscan en is er een monitoringsrapportage uitgekomen. Het is onder meer duidelijk geworden dat de legalisatie van de online gokmarkt gezorgd heeft voor meer spelers die deelnemen aan legale online kansspelen.

De kanalisatie loopt in goede banen en het grootste deel van de spelers gokt bij online casino’s en andere kansspelaanbieders met een legale status. Het doel van de legalisatie is om spelers op een veilige en betrouwbare wijze te laten gokken en gokverslaving te voorkomen. In dat kader is onder meer het Verslavingspreventiefonds opgericht.

Verslavingspreventiefonds (Vpf)

De financiering van het Vpf komt voort uit de afdrachten van gokbedrijven die met een vergunning risicovolle kansspelen aanbieden. Het gaat hierbij onder meer online casino’s en om online wedkantoren. Het doel van het Vfp is om gokverslaving te voorkomen en behandeling van gokverslaving anoniem te maken. In dat kader is onder meer Loket Kansspel verbonden aan Vfp. Onlangs zijn er 3 pilotprojecten gestart in samenwerking met het fonds. De pilots zijn gericht op voorlichting betreffende de risico’s van kansspelen.

1. E-learning vroegsignalering

Er is door Jellinek op aanvraag van het ministerie van Justitie en Veiligheid bij de start van de online gokmarkt een aanbod met digitale trainingen ontwikkeld. Dit om professionals van informatie te voorzien over gokproblematiek in relatie tot online kansspelen. Deze digitale trainingen zijn onder meer bedoeld voor professionals uit de eerste lijn, zoals huisartsen en schuldhulpconsulenten.

De inhoud is erop gericht om kansspelverslaving te signaleren, maar het digitale trainingsaanbod is niet verder ontwikkeld. Het Vfp voorziet Jellinek in het kader van een pilotproject nu in een financiering om een update door te voeren voor: e-learning vroegsignalering bij gokproblematiek. Ook is er geld beschikbaar om deze training te promoten om de bekendheid te vergroten. Verder is het nog mogelijk om andere communicatiemiddelen in te zetten indien blijkt dat de digitale training niet goed aansluit op de behoefte vanuit het eerstelijnswerkveld.

2. Preventieprogramma voor scholen

Een tweede pilot die vanuit het Verslavingspreventiefonds wordt gefinancierd, betreft een preventieprogramma voor scholen. Het Trimbos-instituut heeft een programma ontwikkeld ‘Helder op school’ dat erop gericht is om scholieren zelf bewust de juiste keuzes te laten maken. Het huidige preventieprogramma is onder meer gericht op alcohol, roken, overmatig gamen en drugs.

In het kader van het voorkomen van gokverslaving gaat het Trimbos-instituut het programma ‘Helder op school’ uitbreiden. Er komt materiaal beschikbaar voor scholen om gokproblematiek onder jongvolwassen te signaleren en om verbetering aan te brengen in de begeleiding.

3. Grip op geld

De derde pilot van het Verslavingspreventiefonds is gestart door Geldfit. Dit is een platform, waar bezoekers de gelegenheid krijgen om met informatie grip te krijgen op het eigen geld. Er is een telefoonnummer beschikbaar om heen te bellen en persoonlijk advies te ontvangen. Het is bekend dat kansspelverslaving onder meer financiële problemen kan veroorzaken. Onderdeel van de pilot is dan ook om een online gids beschikbaar te stellen rondom het thema kansspelverslaving.

Geldfit

Dit met als doel om grip op de financiën te krijgen. De online gids voorziet daarbij onder meer in informatie over de risico’s die gepaard gaan met het meedoen aan kansspelen. In het verlengde daarvan is het ook mogelijk dat mensen met gokproblematiek worden doorverwezen naar passende hulpverlening.

Loket Kansspel

Het Verslavingsfonds verzorgt naast de financiering van de 3 pilotprojecten ook de geldstroom naar Loket Kansspel. Dit is een centraal steunpunt dat hulp en begeleiding biedt aan spelers met gokproblematiek. Bovendien verwijst dit steunpunt door naar hulp en begeleiding in de omgeving van de spelers met gokproblemen. Loket Kansspel is telefonisch dag en nacht te bereiken. Verder is het mogelijk om tussen 08:00 uur en 00:00 uur de live chat in te schakelen of om een WhatsApp te sturen.

Loket Kansspel is er niet alleen voor spelers met gokproblemen, maar ook voor mensen in de omgeving daarvan. Bijvoorbeeld voor de partner van een gokverslaafde of voor een kind of ouder met gokproblematiek.

Voorkomen van gokproblemen als prioriteit

De Kansspelautoriteit heeft het voorkomen van gokproblemen als prioriteit gesteld. Het is een punt dat hoog op de agenda staat. De online gokmarkt in Nederland is gelegaliseerd om spelers te beschermen. Voor de regulering van de online gokmarkt gokten spelers online bij illegale online casino’s. Daar is met de opening van de online gokmarkt in Nederland verandering in gekomen. De Kansspelautoriteit hecht daarbij grote waarde aan het voorkomen van gokverslaving.

Daarom is het ook zo belangrijk dat er vangnet is voor spelers die ondanks de spelersbescherming toch met gokproblematiek te maken krijgen. Het Loket Kansspel is onderdeel van het vangnet net als de pilotprojecten die onlangs van start zijn gegaan.

Overige maatregelen

Er zijn meer maatregelen in Nederland die erop zijn gericht om gokverslaving te voorkomen. Een voorbeeld hiervan is het verbod op ongerichte reclame voor online kansspelen. Uit een recent onderzoek van onderzoeksbureau Nielsen is gebleken dat de reclame-uitgaven van online casino’s en andere kansspelaanbieders fors gedaald zijn.

Nielsen

In het eerste half jaar van 2023 is er gemiddeld 15 miljoen euro aan reclame besteed op maandbasis. In het derde kwartaal na de invoering van het Besluit Ongerichte Reclame Kansspelen op Afstand (Besluit orka) is dat bedrag naar ongeveer 2,5 miljoen euro gedaald. De legale online casino’s en overige online kansspelaanbieders worden op deze manier minder zichtbaar voor een groot publiek. Hierdoor worden kwetsbare doelgroepen beter beschermd om niet in de verleiding te komen online te gokken.

Gepubliceerd op in Nieuws.

Auteur

Ingeborg Postema

Over Ingeborg Postema

Inge is al ruim 12 jaar actief als gedreven auteur in de wereld van iGaming en online casino spellen. Ze heeft een passie voor alles…

Meer over Ingeborg Postema >

Top 6 Casino's