SLICKS: volg België in verbod gokreclame

  • Gepubliceerd op:  .
  • Leestijd: 5 min.
  • Geüpdated: 06-10-2023.
  • Auteur:

    Auteur

    Ingeborg Postema

De Stichting Landelijk Informatiecentrum Kansspel Spelers (SLICKS) heeft een persbericht doen uitgaan met de oproep om het Belgisch verbod op gokreclames te volgen. De gokreclames in België krijgen met ingang van 1 juli 2023 met striktere regels te maken. Het gevolg hiervan is dat er een forse inperking komt van het maken van reclame dat op gokken gericht is. Het Koninklijk Besluit ziet zelfs toe op een totaalverbod op allerlei soorten gokreclame, van reclame op televisie tot reclame-uitingen op social media.

 

Onderzoek België: reclame zet aan tot gokken

Er is in België een onderzoek gewest, waaruit naar voren is gekomen dat 30% van de intensieve spelers heeft laten weten dat gokreclame hiertoe de aanzet tot gokken heeft gegeven. Daarbij lijkt de groep kwetsbare personen het meest gevoelig voor gokreclame. Bovendien is er een grote stijging geweest van 70% van het aantal personen dat zich in België op vrijwillige basis in het uitsluitingsregister voor kansspelen heeft laten uitsluiten. Dit is een aanwijzing dat er sprake is van problematisch speelgedrag en heeft bijgedragen aan het besluit dat de Belgische overheid heeft genomen.

 

Deze gokreclame is per 1 juli 2023 verboden

Met ingang van 1 juli 2023 verbiedt de Belgische overheid verschillende vormen van gokreclame. Het gaat onder meer om het vertonen van reclamespots in bioscopen net als op televisie en op het laten horen van gokreclame op de radio. Het is straks eveneens verboden om gokreclame te maken middels advertenties in magazines of kranten. Dit geldt eveneens voor het vertonen van reclame op publieke plekken. Het verbod is nog uitgebreider, want ook persoonlijk gerichte reclame via de post of mail is niet meer toegestaan. Zo mag er ook geen reclame meer komen via sms of door middel van social media kanalen. In aanvulling daarop komt er een verbod op gokreclame via reclamedrukwerk.

 

Wat mag nog wel in België

Het verbod op gokreclame in België dat medio volgend jaar van toepassing is, betekent dat dat er nog maar weinig reclamemiddelen overblijven. De reclame die nog wel is toegestaan, is bovendien aan strikte regels gebonden die specifiek worden vastgelegd. Alleen de mensen die op actieve wijze op zoek gaan naar informatie over kansspelen en willen spelen, krijgen nog gokreclame te zien.

 

De populaire slotmachines van 777

Overgangsperiode voor sponsoring

Overigens komt er voor het sponsoren van sportclubs door kansspelaanbieders een overgangstermijn. Er zijn lopende contracten die gerespecteerd worden, maar niet langer dan 1 januari 2025. Vanaf dat moment is er ook geen gokreclame meer te zien in bijvoorbeeld voetbalstadions. Er is hierop een uitzondering van toepassing tot en met 31 december 2027 met betrekking tot reclame op shirts die spelers dragen. Het is echter niet meer toegestaan om een slogan te plaatsen, maar slechts een naam met logo. Met ingang van 1 januari 2028 komt er een verbod voor professionele sportclubs. Amateurclubs mogen nog wel een kleine vermelding op het shirt hebben die niet groter mag zijn dan 50 cm2. De kansspelaanbieders zien zich ook geconfronteerd met een totale beperking van de fiscale aftrek van sponsoruitgaven.

 

Verhoging minimum leeftijd naar 21 jaar

Er komt nog een belangrijke wijziging in België en dat is dat de leeftijd om te gokken naar 21 jaar wordt verhoogd. Dit geldt ook voor het afsluiten van weddenschappen.

 

BAGO ontevreden over verbod gokreclame

Een federatie van legale gokbedrijven (BAGO) heeft op het nieuws in België over het verbod op gokreclame gereageerd. BAGO is allerminst tevreden met het besluit en wijst erop dat het voor consumenten lastiger zal zijn om het verschil te zien tussen het aanbod met legale en illegale kansspelen. Dit leidt mogelijk tot het gevolg dat consumenten vaker uitwijken naar kansspelaanbieders in het illegale circuit, waarbij er geen sprake is van garantie met betrekking tot spelersbescherming. De federatie laat verder weten dat een reclameverbod voor de legale kansspelaanbieders niet als een oplossing voor gokverslaving te zien is.

 

BAGO voor gebruik nieuwe technologieën

BAGO stelt dat de Belgische overheid vooral gericht is op een verbod op gokreclame in plaats van zich te richten op concrete oplossingen betreffende de bescherming van consumenten. De federatie wijst er bijvoorbeeld om van nieuwe technologieën gebruik te maken om risicovol speelgedrag te detecteren en ook te voorkomen. De federatie stelt voor om een algemeen wettelijk kader vorm te geven met als doel de gehele branche een zorgplicht op te leggen. Het is dan onder meer de bedoeling dat de zorgplicht in de praktijk betekent dat het spelersgedrag gemonitord dient te worden. Daarnaast is het de bedoeling om spelers op proactieve wijze te voorzien van informatie over veranderingen in het speelgedrag. Daarbij moeten spelers dan de gelegenheid krijgen om pauzes en limieten in te stellen.

 

Vergelijking met Nederland

SLICKS stelt dat de markt voor online gokken die nu ruim een jaar open is, vergelijkbaar is met de situatie in België. SLICKS meldt daarbij in het persbericht dat zowel de GGD als het CBS onderzoek hebben verricht, waaruit gebleken is dat op het moment van de opening van de gokmarkt er sprake was van een grote groep kwetsbare personen. Kantar heeft een onderzoek uitgevoerd waaruit naar voren is gekomen dat maar liefst 33% is gaan gokken na de legalisering van de gokmarkt. In Nederland is er een stortvloed aan gokreclames op gang gekomen en hier zijn inmiddels beperkingen voor opgelegd. Er geldt echter nog geen verbod op gokreclame, zoals dat in België vorm krijgt. Het is nog wachten op een oordeel van de Raad van State om gokreclames in Nederland verder te beperken.

 

Betrek organisaties bij uitwerking regelgeving

SLICKS roept op om het Belgische voorbeeld te volgen in Nederland en draagt daarbij aan dat het belangrijk is om ervaringsdeskundigen-organisaties te betrekken bij de uitwerking van maatregelen. Raymond Aronds laat als voorzitter van SLICKS weten dat het belangrijk is om bij het vormgeven van regels betreffende een verbod op gokreclame als organisatie betrokken te worden. Dit omdat er binnen de stichting sprake is van een voortdurende aanwas aan ervaringsdeskundigen die ervoor zorgen dat er actuele kennis aanwezig is betreffende ontwikkelingen in de markt voor kansspelen en de gevolgen hiervan waar spelers mee te maken krijgen.

Gepubliceerd op in Nieuws.

Auteur

Ingeborg Postema

Over Ingeborg Postema

Inge is al ruim 12 jaar actief als gedreven auteur in de wereld van iGaming en online casino spellen. Ze heeft een passie voor alles…

Meer over Ingeborg Postema >

Top 6 Casino's