TOTO maakt werk van zorgplicht

  • Gepubliceerd op:  .
  • Leestijd: 6 min.
  • Geüpdated: 29-09-2023.
  • Auteur:

    Auteur

    Ingeborg Postema

TOTO is een aanbieder van online kansspelen en in het bezit van een Nederlandse licentie. Dit brengt met zich mee dat TOTO aan allerlei wetten en regels moet voldoen, zoals deze in Nederland van toepassing zijn. Een belangrijke regel die in de wet is opgenomen, betreft de zorgplicht richting spelers. Daarbij is het voorkomen van gokverslaving een belangrijk onderdeel van het beleid voor verantwoord spelen. TOTO heeft werkt gemaakt van de zorgplicht en heeft hiertoe onder meer het Privacy Statement gewijzigd. De Kansspelautoriteit heeft onlangs eveneens de aandacht gevestigd op het belang van het nakomen van de zorgplicht. Hier ligt een onderzoek aan ten grondslag, waarbij tien vergunninghouders bij betrokken zijn geweest.

Toto maakt werk van zorgplicht

Wettelijke zorgplicht

Het voorkomen van gokverslaving vormt een belangrijke basis om aan de wettelijke zorgplicht te voldoen. TOTO heeft hier vorm aan door maatregelen te treffen die erop gericht zijn kansspelverslaving te voorkomen. In het Privacy Statement betreffende de zorgplicht is er daarom aandacht voor het risicoprofielen van spelers. Ook het monitoren van het gokgedrag in het online casino maakt deel uit van de zorgplicht. Dit geldt eveneens voor het buitensluiten van kwetsbare doelgroepen, zoals minderjarigen en beperkingen voor jongvolwassenen.

“Als aanbieder van online kansspelen heeft TOTO een wettelijke (zorg)plicht. Voorkomen van kansspelverslaving is hierbij het uitgangspunt. Hiervoor neemt TOTO (beschermings-)maatregelen zoals het toekennen van een risicoprofiel aan spelers, monitoren van spelgedrag en weren van kwetsbare doelgroepen. Vanwege onze zorgplicht kunnen wij gegevens, waaronder jouw persoonsgegevens, hergebruiken om bestaande controles en maatregelen te verbeteren of de effectiviteit van deze controles en maatregelen te onderzoeken.

Ook kunnen wij deze gegevens gebruiken om nieuwe initiatieven te ontwikkelen tegen kansspelverslaving en onverantwoord spelgedrag en om de effectiviteit van dergelijke nieuwe initiateven te toetsen. Bij het verbeteren, onderzoeken en ontwikkelen van (nieuwe) manieren om kansspelverslaving en onverantwoord spelgedrag tegen te gaan, houden wij altijd rekening met de privacy van onze spelers. We gebruiken jouw persoonsgegevens niet als dat niet nodig is en waar mogelijk nemen we extra maatregelen om jouw privacy te beschermen, zoals pseudonimisering.”
Privacy Statement TOTO, versie 24 augustus 2023

Kansspelautoriteit: eerder ingrijpen bij probleemspelers

De Kansspelautoriteit besteedt veel aandacht aan de zorgplicht van online kansspelaanbieders. Op 12 september is er een conclusie naar buiten gebracht door de Ksa naar aanleiding van een onderzoek naar de zorgplicht. Hieruit is naar voren gekomen dat online casino’s en andere online kansspelaanbieders eerder bij probleemspelers moeten ingrijpen. Bijvoorbeeld indien er sprake is van gokverslaving of van onmatig spel. De zorgplicht is onderzocht bij tien van de kansspelaanbieders in Nederland. Het onderzoek geeft aanleiding om de regels rondom de zorgplicht verder aan te scherpen. TOTO heeft overigens al eerder dan deze publicatie van de Kansspelautoriteit melding gemaakt van de zorgplicht met de wijziging van het Privacy Statement TOTO Online.

René Jansen aan het woord

René Jansen heeft als voorzitter van de Kansspelautoriteit in de laatste blog de aandacht gevestigd op de zorgplicht in relatie tot de gereguleerde markt. Jansen verklaart in de blog bijvoorbeeld dat er zonder legalisering van de gokmarkt in Nederland geen zorgplicht zou bestaan. Het is echter ook zo dat de harde conclusies uit het voornoemde onderzoek van de Kansspelautoriteit aanleiding is om de lat hoger te leggen als het om de zorgplicht gaat. Dit vereist zowel actie van de brancheverenigingen als van de kansspelaanbieders. In het verlengde daarvan laat de toezichthouder weten om strenger op te treden tegen kansspelaanbieders die grenzen overschrijden.

Rene Jansen Kansspelautoriteit

“Zonder legale markt was er helemaal geen zorgplicht. De uitvoerige kijk in de keuken die aanbieders ons nu hebben gegeven, hadden we dan nooit gehad. Bij illegale aanbieders zagen we dikwijls dat basale vereisten, zoals een fatsoenlijke identiteits- en leeftijdscontrole, ontbraken. Bovendien hebben we nu gezien dat er ook onderdelen zijn die we juist heel goed vinden gaan. Zo hanteert een groot deel van de aanbieders extra limieten voor jongvolwassen spelers in de leeftijdscategorie 18 tot 24 jaar. Dat deze kwetsbare doelgroep door aanbieders extra wordt beschermd, is iets wat de Ksa toejuicht en graag terug zou willen zien bij alle aanbieders.”
Zorgen over en zorgen voor zorgplicht, René Jansen, voorzitter Kansspelautoriteit

Gebruik van persoonsgegevens door TOTO

De zorgplicht brengt met ook administratieve verwerking van persoonsgegevens met zich mee. Daarbij wijst TOTO in het Privacy Statement erop dat persoonsgegevens van spelers mogelijk voor hergebruik in aanmerking komen. Dit om bijvoorbeeld bestaand beleid te verbeteren of de effectiviteit te meten van bepaalde acties. De persoonsgegevens zijn eveneens inzetbaar om nieuw beleid vast te stellen met als doel gokverslaving te voorkomen en onverantwoord gokgedrag te bestrijden.

Privacy Statement Van Toto

Identificatie bij registratie

In het verlengde van de wet en de zorgplicht is TOTO verplicht om bij aanmelding van spelers de identiteit te controleren. Dit gebeurt bij het openen van een account en is snel geregeld. Er zijn echter situaties, waarin er meer onderzoek nodig is. Bijvoorbeeld in het kader van de Wwft, zoals in het geval er sprake is van een hoog risico op witwassen. In dat geval is het mogelijk dat TOTO om aanvullende bewijsstukken vraagt, zoals een adresbewijs of energiefactuur of een bankafschrift. Er vindt bij iedere aanmelding een authenticiteit verificatie plaats. Dit om te controleren of de vertoonde gegevens authentiek zijn. Het bankrekeningnummer wordt eveneens gecheckt net als dat Cruks geraadpleegd wordt.

“Het is niet toegestaan dat minderjarigen meedoen met onze kansspelen. Wij zijn daarom verplicht om te controleren of je 18 jaar of ouder bent. Deze controle voeren wij uit door de gegevens die je hebt ingevuld bij het registreren te controleren via het CRUKS register van de overheid. Als je gegevens niet overeenkomen met de gegevens in het CRUKS register, of als uit het CRUKS register blijkt dat je minderjarig bent, dan kan je geen account aanmaken en niet meedoen met onze kansspelen.”
Privacy Statement TOTO, versie 24 augustus 2023

Zorgplicht in de praktijk bij TOTO

TOTO Online biedt in de praktijk verschillende opties aan spelers om het spelen leuk te laten blijven. Zo wordt voorzien in het geven van tips met betrekking tot verantwoord gokken en zijn er tools voor spelers beschikbaar. Bijvoorbeeld met het instellen van limieten om spelers zelf controle te laten houden over het speelgedrag. Verder biedt TOTO uitgebreide informatie over het aanpakken van problemen als spelers zich zorgen maken over het eigen speelgedrag. Ook verwijst TOTO Online naar Loket Kansspel als landelijk loket voor anonieme hulp bij gokproblematiek. TOTO casino is het grootste online casino van Nederland, en is in staatshanden.

Gepubliceerd op in Nieuws.

Auteur

Ingeborg Postema

Over Ingeborg Postema

Inge is al ruim 12 jaar actief als gedreven auteur in de wereld van iGaming en online casino spellen. Ze heeft een passie voor alles…

Meer over Ingeborg Postema >

Top 6 Casino's